ZÁKON č. 413/2005 Sb.,

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Účinnost:

1. 1. 2006

Zdroj:

částka 143/2005 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 140/1961 Sb., trestní zákon

B) K zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

K tomuto zákonu viz též SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ.