ZÁKON č. 215/2005 Sb.,

o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Účinnost:

1. 7. 2005

Zdroj:

částka 77/2005 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

B) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

C) K zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.