ZÁKON č. 59/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 4. 2005

Zdroj:

částka 16/2005 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Anotace:

K tomuto zákonu viz též DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ a KATASTR-ZEMĚMĚŘICTVÍ.

Novelizovaný předpis:

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů