ZÁKON č. 58/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

8. 2. 2005

Zdroj:

částka 16/2005 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Anotace:

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizovaný předpis:

Související platný předpis: