ZÁKON č. 3/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

6. 1. 2005

Zdroj:

částka 2/2005 Sb.

 

Oblast: Živnostenské a jiné podnikání

Anotace:

K tomuto zákonu viz též SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI.

Novelizovaný předpis: