ZÁKON č. 283/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 7. 2004

Zdroj:

částka 91/2004 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Anotace:

Zrušené ustanovení:

Novelizovaný předpis: