ZÁKON č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty

Účinnost:

1. 5. 2004,
ustanovení § 23 odst. 3, § 73 odst. 3 věty poslední a § 51 odst. 1 písm. j) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005, ustanovení § 51 odst. 1 písm. i) a § 68 odst. 10 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004 a ustanovení § 85 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.

Zdroj:

částka 78/2004 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

Zrušený předpis: