ZÁKON č. 121/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

17. 4. 2004

Zdroj:

částka 39/2004 Sb.

 

Oblast: Zdravotní pojištění, zdravotní péče

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)    K zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

B) K zákonu č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

K tomuto zákonu viz též POPLATKY.

Související platné předpisy: