ZÁKON č. 277/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části třetí bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 28. srpna 2003.

Zdroj:

částka 93/2003 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

Úvodem:
Novelizace 3 níže uvedených předpisů byla vyvolána zejména:

-

nahrazením dosavadní směrnice EHS/ES v oblasti bezpečnosti výrobků novou směrnicí,

-

poznatky získanými z dosavadní aplikace zákona v tuzemském prostředí.

Mimo oblast působnosti našich zákonů i směrnice ES/EHS prozatím zůstává oblast bezpečnosti služeb a odpovědnost poskytovatelů služeb.
Novela nabývá účinnosti až vstupem ČR do EU (s výjimkou ustanovení o zaokrouhlování cen).

Anotace:

A) K zákonu č. 102/2001 Sb.,o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

B) K zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů

C) K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Související platný předpis: