ZÁKON č. 311/2002 Sb.,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

Účinnost:

1. 1. 2003

Zdroj:

částka 114/2002 Sb.

 

Oblast: Územní samospráva

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)     K zákonu č. 553/1991 Sb., o obecní policii

B)     K zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

C)     K zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

K tomuto zákonu viz též DOPRAVA-SPOJE, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST a PŘESTUPKY.