ZÁKON č. 226/2002 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve zění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Účinnost:

1. 7. 2002

Zdroj:

částka 87/2002 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)     K zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

B)     K zákonu č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

K tomuto zákonu viz též DANĚ, SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI a TRESTNÍ PRÁVO.

Novelizovaný předpis: