ZÁKON č. 126/2002 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění  pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 5. 2002,
vybraná ustanovení nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 55/2002 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Anotace:

K tomuto zákonu viz též DANĚ, DEVIZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ a OBCHODNÍ PRÁVO.

Novelizované předpisy:

Související platný předpis: