ZÁKON č. 76/2002 Sb.,

o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Účinnost:

1.1.2003,
§ 5 a 6 1. 3. 2002

Zdroj:

částka 34/2002 Sb.

 

Oblast: Životní prostředí

Důvod úpravy:

Dosažení trvale udržitelného rozvoje pomocí maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí.

Anotace:

Úvodem:
Účelem zákona je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení a zřízení a provozování integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

K tomuto zákonu viz též POPLATKY, STAVEBNÍ PRÁVO a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ- ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Novelizované předpisy:

Související platné předpisy: