ZÁKON č. 102/2001 Sb.,

o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Účinnost:

1. 7. 2001,
§ 9 až 12 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zdroj:

částka 41/2001 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Novelizované předpisy:

Důvod úpravy:

Zabezpečení vysoké ochrany života a zdraví lidí v souladu s úpravou Evropské unie. Protože je nemožné přijmout legislativní úpravu pro každý jednotlivý výrobek, který na trhu existuje nebo který by mohl být vyvinut, byl přijat zákon obecného charakteru, který se vztahuje na všechny výrobky uváděné na trh a do oběhu.

Anotace:

A)     K zákonu č. č. 22/1997 Sb.,   o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

B)     K zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

C)     K zákonu č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

D)     K zákonu č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci

K tomuto zákonu viz též DOVOZ-VÝVOZ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE a ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Související platný předpis: