ZÁKON č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Účinnost:

účinnost 1. 1. 2001,
vybraná ustanovení 1. 10. 2000,
1. 7. 2001,
1. 7. 2002

Zdroj:

částka 74/2000 Sb.

 

Oblast: Zdravotní pojištění, zdravotní péče

Důvod úpravy:

Odstranění roztříštěné a nekomplexní právní úpravy (vč. neústavního stavu, kdy povinnosti byly ukládány podzákonnými předpisy dokonce na úrovni směrnic a výnosů MZd). Náprava několikaleté stagnace právní úpravy ochrany životních podmínek a tím její zaostávání za odborným vývojem, potřebami praxe a úpravou platnou v zemích ES. Odstranění duplicity úpravy některých složek ochrany veřejného zdraví s později vydanými zákony (např. zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech).

Anotace:

K tomuto zákonu viz též POLICIE, ARMÁDA, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY, ZAMĚSTNANOST, PŘESTUPKY, STÁTNÍ SPRÁVA a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Zrušený předpis:

Novelizovaný předpis:

Související platný předpis: