ZÁKON č. 211/2000 Sb.,

o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

21. 7. 2000

Zdroj:

částka 64/2000 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Důvod úpravy:

Hlavním důvodem pro založení Státního fondu rozvoje bydlení (dále "Fond") je zajištění průběžného zdroje financování vybraných vládních programů v oblasti bytové politiky.

Anotace:

K tomuto zákonu viz též PRIVATIZACE, RESTITUCE.