ZÁKON č. 132/2000 Sb.,

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 39/2000 Sb.

 

Oblast: Územní samospráva

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 298/1992 Sb., o místním referendu

B) K zákonu č. 36/1960 Sb.,  o územním členění státu

C) K zákonu č. 485/1991 Sb.,  kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
K zákonu č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
K zákonu č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb.

K tomuto zákonu viz též CESTOVNÍ NÁHRADY, DANĚ, DOPRAVA A SPOJE, DOTACE, FONDY, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, KATASTRY, ZEMĚMĚŘICTVÍ, MÉDIA, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POLICIE, ARMÁDA, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY, ZAMĚSTNANOST, PŘESTUPKY, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, STAVEBNÍ PRÁVO, ŠKOLY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.