Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Úvodní strana

Další nabídka sekce
Úvodní strana

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO
„3 MINUTY TÝDNĚ“

Zprávy o nových publikacích a předpisech

-

nové odborné publikace vydané v ČR v oblasti daní, obchodního práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ),

- změny v právních předpisech.

Zasílání zpráv je bezplatné a můžete ho kdykoliv zrušit nebo změnit.

Zpráva Vám nezabere více než 3 minuty týdně.

Přihláška k zasílání informací o novinkáchPřihlásit

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

   - všechny důležité změny za
     uplynulý měsíc,
   - Sbírka zákonů a Finanční
     zpravodaj,
   - změny utříděné podle témat,
   - charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
Vy pracujte!

Další informace a objednávka.

Sbírka zákonů

Číslo

/

Částka

/

/

     

Najdi text

 
Sb.Sb.m.s.FZ

 

Aktuální stav edice ÚZ

Edice ÚZKompletní přehled aktuální nabídky edice ÚZ - úplná znění právních předpisů. Novinky, připravovaná čísla. On-line objednávka.
K výběru můžete použít rovněž věcný rejstřík edice ÚZ.

Texty předpisů 2014

 

Na těchto stránkách najdete informace z práva, daní a účetnictví. Vybírat si můžete z 52 tématických oblastí (daně z příjmů, obchodní právo, živnostenské podnikání atd.), které najdete v rejstříku.

Novinky


Připravované změny při výměně průkazů TP, ZTP a ZTP/P

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, publikováno: 17.4.2014


ÚZ č. 900 - Nový občanský zákoníkÚZ č. 900 - Nový občanský zákoník

Po mnoha letech příprav byl v březnu 2012 schválen nový občanský zákoník, který zásadním způsobem mění celou koncepci soukromého práva v České republice. Text občanského zákoníku má přes 3 tisíce paragrafů rozdělených do 5 částí. Pro orientaci v tak složitém právním předpisu je zařazen podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.
Edice ÚZ a rekodifikace soukromého práva - viz.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 1.1.2014
320 stran, Cena: 139,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1000 - Předpisy související s novým občanským zákoníkemÚZ č. 1000 - Předpisy související s novým občanským zákoníkem

S novým občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o veřejné rejstříky, poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové spoluvlastnictví, převod vlastnického práva bytů bytových družstev, mezinárodní právo soukromé a další oblasti. Z jiného tématu edice ÚZ sem byl převeden zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Celkem 12 předpisů v úplném znění.
Nový občanský zákoník vyšel jako samostatná publikace edice ÚZ pod číslem 900.
K tématu se vztahují rovněž Převodové tabulky pro NOZ a ZOK, které vyšly jako samostatná publikace edice ÚZ pod číslem 902.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 1.1.2014
96 stran, Cena: 59,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOKÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení nové právní úpravy může účinně napomoci tabulkové porovnání deseti nejdůležitějších stávajících zákonů s novými zákony. Každá tabulka obsahuje vzestupně řazené paragrafy stávajícího zákona a k nim přiřazené paragrafy nového zákona. Čtenáři tím získají představu, kde všude v novém právním řádu naleznou instituty, které je zajímají, jak se nově jmenují a jaké mají vazby. Kromě toho jsou v publikaci zařazeny podrobné rejstříky všech nových zákonů. Publikaci zpracovali specialisté legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti.
Text nového občanského zákoníku najdete v ÚZ č. 900.
Text zákona o obchodních korporacích najdete v ÚZ č. 1013.Ukázka z publikace.
Edice ÚZ a rekodifikace soukromého práva - viz.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 1.1.2014
128 stran, Cena: 65,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1013 - Obchodní korporaceÚZ č. 1013 - Obchodní korporace

Nový zákon o obchodních korporacích účinný od 1.1.2014 s podrobným rejstříkem. Publikace dále obsahuje zákon o přeměnách obchodních společností, zákon o nabídkách převzetí, zákon o evropské společnosti, o evropské družstevní společnosti a o EHZS včetně příslušných vyhlášek, o transparentnosti akciových společností. Celkem 14 právních předpisů v aktuálním znění s vyznačením novelizovaných pasáží.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 3.2.2014
112 stran, Cena: 117,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č. 1027 - Celní předpisyÚZ č. 1027 - Celní předpisy

Publikace obsahuje soubor právních předpisů upravujících celní problematiku - zejména celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o opatřeních týkajících se dovozu případně vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví. Součástí jsou také příslušné vyhlášky; celkem 9 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.
NOVINKA
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 7.4.2014
128 stran, Cena: 79,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1026 - Informace, Informatika, eGovernmentÚZ č. 1026 - Informace, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 28 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich ochrana – svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností; Informatika – elektronický podpis, elektronické komunikace; eGovernment – elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy.
NOVINKA
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 1.4.2014
376 stran, Cena: 149,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č.1025 - Základy evropského právaÚZ č.1025 - Základy evropského práva

Publikace obsahuje 4 smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím smlouvám. Dále je zde Listina základních práv Evropské unie a vysvětlivky k ní.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 17.3.2014
304 stran, Cena: 119,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1024 - Cenové předpisyÚZ č. 1024 - Cenové předpisy

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen po drobných změnách souvisejících s rekodifikací soukromého práva; nový výměr MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří doprava nákladů a osob, nájemné z pozemků, mléčné výrobky pro žáky, komunální odpad a další.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 10.3.2014
64 stran, Cena: 57,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č. 1023 - Důchodové a penzijní spořeníÚZ č. 1023 - Důchodové a penzijní spoření

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k důchodovému a penzijnímu spoření. Od minulého vydání byly změnami dotčeny zákony o doplňkovém penzijním spoření, o důchodovém spoření, o penzijním připojištění se státním příspěvkem, o pojistném na důchodové spoření a zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Změněny byly rovněž některé vyhlášky.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 3.3.2014
208 stran, Cena: 91,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1021 - Autorské právo, Průmyslová právaÚZ č. 1021 - Autorské právo, Průmyslová práva

Kompletní soubor 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů. Publikace obsahuje autorský zákon, zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik a další. Řada zákonů se měnila v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k 1.1.2014.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 24.2.2014
208 stran, Cena: 99,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č. 1022 - Zdravotní pojištění 2014ÚZ č. 1022 - Zdravotní pojištění 2014

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Ke změnám došlo u zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a u obou zákonů o pojišťovnách. Publikace byla doplněna o řadu prováděcích vyhlášek.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 24.2.2014
192 stran, Cena: 89,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1018 - Účetnictví nevýdělečných organizacíÚZ č. 1018 - Účetnictví nevýdělečných organizací

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví po dalších novelách, které jednak reagují na rekodifikaci soukromého práva a současně přinášejí také věcné a metodické změny. Součástí publikace je účetní vyhláška pro nevýdělečné organizace (98 změn a doplnění) a dále účetní standardy, z nichž 11 bylo rovněž zejména terminologicky změněno. Všechny předpisy se vztahují na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 17.2.2014
128 stran, Cena: 59,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č. 1019 - České účetní standardy 2014ÚZ č. 1019 - České účetní standardy 2014

Publikace obsahuje 47 Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele (změny 19 z 23 standardů), ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (změny 11 ze 14 standardů) a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady (změněno 8 standardů z 10).
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 17.2.2014
240 stran, Cena: 97,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1020 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2014ÚZ č. 1020 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2014

Publikace obsahuje aktuální znění všech zákonů, které byly novelizovány k 1.1.2014 jednak v souvislosti s novým o občanským zákoníkem (terminologické změny, nové instituty a principy), ale provedeny byly i další věcné změny (zákon o spotřebních daních více než 130 změn a doplnění). Vedle novelizovaných zákonů obsahuje publikace také příslušné vyhlášky a jejich přehledy.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 17.2.2014
224 stran, Cena: 87,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

ÚZ č. 1012 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, KontrolaÚZ č. 1012 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola

Publikace je rozdělena do dvou kapitol, z nichž první obsahuje účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky (územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady) – zákon o účetnictví po rekodifikační novele a jeho čtyři vyhlášky: technickou vyhlášku o účetních záznamech, vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků, prováděcí vyhlášku a úplně novou vyhlášku o schvalování účetních závěrek. Změněno bylo 8 Českých účetních standardů. Druhá kapitola obsahuje nový zákon o kontrole (kontrolní řád) a dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákon o finanční kontrole s prováděcí vyhláškou.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 10.2.2014
432 stran, Cena: 175,00 Kč včetně 15% DPH

ÚZ č. 1017 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státuÚZ č. 1017 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu

Soubor 32 předpisů zahrnuje rozpočtová pravidla státu a územních rozpočtů, vyhlášku o rozpočtové skladbě, zákon o podpoře regionálního rozvoje, o rozpočtovém určení daní, o majetku státu aj. Změnami byly dotčeny všechny nosné zákony, vyhláška o rozpočtové skladbě, vyhláška o FKSP a další předpisy. Publikace byla doplněna o nové pokyny a sdělení Ministerstva financí.
vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 10.2.2014
352 stran, Cena: 145,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení a rozboru právní úpravy a hodnotí jejich uplatňování v praxi. Druhé vydání publikace zohledňuje recentní změny právní úpravy alternativních trestů a opatření, které podstatným způsobem zasáhly zejména úpravu odklonů v trestním řízení, trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací či peněžitého trestu. Autor provádí analýzu a kritické hodnocení všech těchto legislativních změn. V první části knihy jsou vymezeny základní pojmy (probace, mediace, odklon v trestním řízení), na něž navazuje podrobný rozbor právní úpravy v novém trestním zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována právní úpravě sankcionování mladistvých. Tato část obsahuje i analýzu statistických údajů o využívání alternativních opatření v České republice. Výklad každého institutu je doplněn komparací české právní úpravy s některými zahraničními trestněprávními normami. S ohledem na příbuznost právních systémů autor zvolil jako komparandum úpravu rakouskou a slovenskou, částečně též německou a francouzskou. Ve druhé části je analyzována činnost Probační a mediační služby, jejíž fungování je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivního výkonu alternativních trestů a opatření. Rozebrány jsou jednotlivé fáze jejího působení, od přípravy provedení trestu až po kontrolu jejich výkonu, s důrazem na hodnocení efektivity metod používaných probačními úředníky.
NOVINKA
autor: Filip Ščerba, vydal: Nakladatelství Leges, s.r.o., podle stavu k 1.4.2014
464 stran, Cena: 550,00 Kč včetně 15% DPH

Daně z příjmů s komentářem 2014, 14. vydání Daně z příjmů s komentářem 2014, 14. vydání

Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází z aktuálních znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a souvisejících předpisů, tak jak nabyly účinnosti pro rok 2014. Opírá se o aktuální judikaturu Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o použitelnou judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu (v judikatuře obou soudů je tato publikace často citována). Aktualizované vydání je mimo jiné obohaceno o nová soudní rozhodnutí a nálezy a o výkladovou část ke změnám pro rok 2014. Zohledňuje veškeré zásadní změny v daních pro rok 2014 Kniha především reflektuje nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a dále transformaci daně darovací a daně dědické do daní z příjmů a další změny účinné od počátku roku 2014, které nebyly vyvolány novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, nýbrž jako další postupné naplnění první fáze zavedení jednoho inkasního místa (JIM). Přitom k důležitým legislativním změnám došlo již pro rok 2013 v návaznosti na důchodovou reformu, např. v doplňkovém penzijním spoření či u investičních pobídek.
NOVINKA
autor: PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech, vydal: Anag, spol. s r.o., podle stavu k 1.4.2014
1120 stran, Cena: 899,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

Společnost s ručením omezeným 2014, 1. vydání Společnost s ručením omezeným 2014, 1. vydání

Společnost s ručením omezeným je v současné době nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy. Nejdůležitější změny v právu společnosti s ručením omezeným Mění se pojem obchodního podílu, pravidla pro vystoupení společníka ze společnosti, pravidla pro správu a odpovědnost členů orgánů společnosti, pravidla hlasování společníků na valné hromadě. Nový obchodní zákoník skutečně podstatně mění zažitá pravidla a postupy. Praktické využití publikace Smyslem této publikace je upozornit čtenáře na základní podstatné změny právní úpravy společnosti s ručením omezeným a připravit jej na praktické dopady nové legislativy.
NOVINKA
autor: JUDr. J. Hajda, Ph.D.,LL.M., Mgr. N. Bachroňová, JUDr. L. Finger, Mgr. M. Prosser,Mgr. V. Vaněčková, vydal: Anag, spol. s r.o., podle stavu k 1.4.2014
280 stran, Cena: 429,00 Kč včetně 15% DPH

Lichva: trestný čin a společenský jev Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj praktický pohled soudce. Důraz je v knize položen na současnou právní úpravu lichvy podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na nejnovější rozhodnutí českých soudů. Prostor je věnován také rozhodčímu řízení jako často zneužívanému prostředku pro realizaci lichvy. Kniha tak bude zásadní pomůckou pro práci policistů, státních zástupců, soudců i advokátů. Autor přináší komparativní pohled na zahraniční a českou právní úpravu i soudní praxi hluboko do minulosti a všímá si také proměn postojů k lichvě v dílech různých filozofů. Lichvu tedy v knize představuje nejen jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev a na základě této hluboké analýzy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda.
NOVINKA
autor: JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D., vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1.4.2014
276 stran, Cena: 520,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2014, 11. vydání Meritum - Účetnictví podnikatelů 2014, 11. vydání

Nové 11. vydání oblíbené příručky meritum Účetnictví podnikatelů 2014 srozumitelně a přehledně popisuje všechny účetní oblasti, které se v praxi při vedení účetnictví podnikatelů vyskytují. Zpracováno ve znění aktuálních předpisů pro rok 2014 Spolehlivě vás provedeme všemi účetními novinkami pro rok 2014 změny v účetnictví v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacíchzměny v opravných položkách vyplývající z novelizace zákona o rezerváchzměny vyplývající z novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb
NOVINKA
autor: Bulla, Brychta, Krupová, Kuchařová, Náhlovská, Pilařová, Pšenková, Strouhal, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1.4.2014
520 stran, Cena: 660,00 Kč včetně 15% DPH

Právo pro zdravotnické pracovníky Právo pro zdravotnické pracovníky

Publikace seznamuje zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor proto vychází ze své dlouholeté praxe advokáta a zaměřuje se na ta témata, která zdravotníky nejvíce zajímají a s nimiž mají nejvíce problémů. Text je psán srozumitelným a čtivým jazykem, odborný výklad je doplňován příklady z praxe a platnými judikáty. Kniha tak poskytuje určitý návod, jak reagovat na situace, s nimiž se zdravotníci ve své práci běžně setkávají. Při přípravě publikace autor vycházel z právního stavu a z předpisů účinných k 1. lednu 2014, včetně nového občanského zákoníku. Publikace je určena pro zdravotníky všech kategorií – tedy lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Užitečná bude také pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol a vysokých škol, na kterých je vyučováno zdravotnické právo. Zajímavé podněty zde najde i ten, kdo se ocitá v roli pacienta, doporučit ji lze rovněž právníkům zabývajícím se problematikou zdravotnického práva.
autor: JUDr. Lukáš Prudil, Ph.D., vydal: LINDE PRAHA a.s., podle stavu k 1.3.2014
184 stran, Cena: 290,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014 Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského soudního řádu, zákon o zvláštních řízeních soudních a další). Obsahuje konzistentní a podrobný výklad zaměřený na praktické problémy při aplikaci zákona o mediaci a souvisejících zákonů s těžištěm v oblasti nejen hmotného, ale především procesního práva. Kniha tedy je soudcovským a akademickým komentářem, v němž autor uplatňuje svou soudcovskou profesi a zároveň spoluúčast na přípravách zákona o mediaci. Cílem tohoto komentáře je proto být komentářem objektivně kritickým a praktickým. Kritickým v tom směru, že neposkytne jen úvahy v rovině parafrází textu zákona, ale zmíní i nedostatky a potenciální slabá místa. Praktickým pak v tom, že pokud něco vytýká, pokusí se uvést, proč tak činí, a případně jak problém řešit. Namísto novelizací souvisejících předpisů, které obsahuje zákon o mediaci v přijatém znění, nabízí kniha komentář souvisejících předpisů v aktuálním znění, tedy ustanovení občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a dalších předpisů. Kromě titulního zákona autor komentuje i jeho prováděcí vyhlášku. Kniha dále obsahuje aktuální znění slovenského zákona o mediaci, v souvislosti s uznáváním cizí kvalifikace mediátora a působení hostujících mediátorů. Dále přináší vzory podle zákona o mediaci. Publikace je určena především mediátorům, soudcům a advokátům. Vzhledem k náročnosti zkoušek mediátora poskytne cenný podklad pro jejich absolvování. Ve vztahu k advokátům vysvětluje roli advokáta v mediaci a při právní pomoci klientům, jakož i procesněprávní souvislosti vzhledem k oprávněním soudu a mediaci. Může posloužit též pro potřeby veřejné správy a studenty právnických fakult.
autor: JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., vydal: Nakladatelství Leges, s.r.o., podle stavu k 1.3.2014
232 stran, Cena: 380,00 Kč včetně 15% DPH

Praktikum z obecného správního práva, 2. část Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu na semináře a závěrečnou zkoušku, nýbrž také usnadnit studentům vstup do praxe. Praktikum naučí studenty pracovat s pojmy, které jsou pro právo stavebním materiálem, a pomůže porozumět znakům a vlastnostem jednotlivých institutů obecného správního práva. Na jednodušších příkladech si studenti nacvičí jak při řešení případů myšlenkově postupovat a kde a jak hledat odpovědi, na obtížnějších, strukturovanějších případech si pak vyzkouší komplexní aplikaci teoretických znalostí.
autor: Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová, vydal: Nakladatelství Leges, s.r.o., podle stavu k 1.3.2014
104 stran, Cena: 190,00 Kč včetně 15% DPH

 
 

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 27/2014, rozeslána dne 14.4.2014

71.VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2014 o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
72.VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2014, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
73.VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2014 o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 26/2014, rozeslána dne 9.4.2014

68.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
69.VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
70.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. dubna 2014 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 25/2014, rozeslána dne 9.4.2014

66.VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2014, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
67.SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 1. dubna 2014 o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Úvodní strana
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek