Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Knihkupectví » Knihy

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2015 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Daňové zákony 2015

DAŇOVÉ ZÁKONY 2015Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1.1.2015. Zásadní změny nastaly u zákona o DPH, který byl dotčen 4 důležitými novelami. Podstatné změny jsou u zákona o daních z příjmů (247 změn a doplnění pro zdaňování fyzických i právnických osob), spotřebních daní a daňového řádu. Menšími změnami byly dotčeny i další daňové zákony. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami.
328 str. A4, cena 129,- Kč
Objednat publikaci

„3 MINUTY TÝDNĚ“

Zprávy o nových publikacích a předpisech

-

nové odborné publikace vydané v ČR v oblasti daní, obchodního práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ),

- změny v právních předpisech.

Zasílání zpráv je bezplatné a můžete ho kdykoliv zrušit nebo změnit.

Zpráva Vám nezabere více než 3 minuty týdně.

Přihláška k zasílání informací o novinkáchPřihlásit

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

   - všechny důležité změny za
     uplynulý měsíc,
   - Sbírka zákonů a Finanční
     zpravodaj,
   - změny utříděné podle témat,
   - charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
Vy pracujte!

Další informace a objednávka.

Další nabídka k tématu

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání

Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání Přinášíme Vám jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy přeměn obchodních společností s jejich účetním řešením a daňovými souvislostmi pro společnosti i vlastníky. Výklad vychází...
Wolters Kluwer, a.s., 2015, cena 325,00 Kč

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák
Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů, ať už fyzických, či právnických...
Anag, spol. s r.o., 2015, cena 379,00 Kč

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015

R. Chalupa, J. Kadlec, J. Pilátová, D. Procházková, R. Sedlák, J. Skálová, P. Vlach
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015 Již 13. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými pro rok 2014 a 2015 s ohledem na nový občanský zákoník a zákon o obchodních...
Anag, spol. s r.o., 2015, cena 639,00 Kč

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2015

Ing. Jana Trávníčková
Anag, spol. s r.o., 2015, cena 389,00 Kč

Podvojné účetnictví 2015

Ing. Jana Skálová, Ph.D. a kolektiv
GRADA Publishing, a.s., 2015, cena 239,00 Kč

Účetnictví pro úplné začátečníky 2015

Ing. et Ing. Věra Rubáková
GRADA Publishing, a.s., 2015, cena 219,00 Kč

Praktické účetní případy 2015

Ing. et Ing. Věra Rubáková
GRADA Publishing, a.s., 2015, cena 299,00 Kč

Daně z příjmů 2015 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek
GRADA Publishing, a.s., 2015, cena 298,00 Kč

ÚZ č. 1071 - České účetní standardy 2015

Sagit, a.s., 2015, cena 99,00 Kč

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2015

Ing. Jaroslav Jindrák
Anag, spol. s r.o., 2015, cena 389,00 Kč

Přečtěte si k tématu

Novinky

Knihy

Zásoby - komplexní průvodce účtováním a oceňováním

Zásoby - komplexní průvodce účtováním a oceňováním

Ojedinělá publikace na našem knižním trhu - komplexně zpracovaná příručka o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novely zákona o účetnictví a z prováděcí vyhlášky ministerstva financí (č. 500/2002 Sb.), která je platná od 1. 1. 2003.
Autor objasňuje na velkém množství praktických a názorných příkladů nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité případy. Vysvětluje např. i účtování při pořízení, prodeji a spotřebě zásob materiálu a zboží, přecenění zásob zboží, účtování celních a konsignačních skladů, reklamací, záručních oprav a výměny vadného zboží. Uvedena jsou rovněž pravidla pro vratné i nevratné obaly u dodavatele i odběratele i jak zaúčtovat a daňově uplatnit inventarizační manka a přebytky apod.
Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní pracovníci, auditoři apod.

autor: František Louša, vydal: GRADA Publishing, a.s., podle stavu k 1.1.2003, 168 stran
Katalogové číslo: KP1010103
Cena: 249,00 Kč včetně 10% DPH
Titul již není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.

OBSAH:

1. Vymezení pojmu zásoby
2. Způsoby účtování
3. Oceňování zásob
3.1 Základní pravidla oceňování
3.2 Oceňování nákupů účtovaných v cizích měnách
4. Způsoby používané pro ocenění skladovaných zásob
4.1 FIFO
4.2 Vážený průměr
4.3 Vážený průměr zjednodušeně
4.4 Pevná cena
4.5 Oceňování odchylky (odchylka od skutečné pořizovací ceny zásob)
5. Pořízení zásob
5.1 Pořízení zásob nákup
5.1.1 Příklady účtování pořízení zásob nákupem
5.2 Rozvrhování oceňovacích odchylek
5.3 Nezlikvidované doklady
5.4 Účtování zásob přímo do spotřeby
5.5 Slevy na nakoupené zásoby
5.5.1 Bonus
5.5.2 Skonto
5.6 Vratky ze spotřeby
5.7 Aktivace
5.8 Účtování zásob vlastní výroby
5.8.1 Možnosti účtování zásob vlastní výroby
5.8.2 Oceňování výrobků předem danými cenami
6. Reklamace při pořízení a prodeji zásob
6.1 Účtování u odběratele, způsob A, přijetí dobropisu
6.2 Účtování u odběratele, způsob B, přijetí dobropisu
6.3 Účtování u odběratele, vrácení dodávky
6.4 Účtování u dodavatele
6.5 Reklamace vztahující se k minulým období
7. Konec roku - zásoby na cestě a dohadné položky
8. Vyskladnění
8.1 Darování zásob a jejich přijetí
8.2 Prodej zásob
8.3 Použití zásob k jiné spotřebě než prodeji zboží
8.4 Renovace náhradních dílů a úprava zásob
8.5 Přeskladnění výrobků do vlastní prodejny
8.6 Vklady zásob do podnikání
9. Neskladovatelné zásoby
10. Přecenění zásob na skladě
11. Přijetí a poskytnutí vzorku
12. Dotace na pořízení zásob
13. Záruční opravy a výměny vadného zboží
14. Zásoby v maloobchodě
14.1 Účtování zásob v pořizovacích cenách nebo v dodavatelské ceně
14.2 Výpočet úbytku odchylek
14.3 Přecenění zásob v maloobchodě
15. Účtování v celních a konsignačních skladech
15.1 Úvodem
15.2 Celní sklady
15.3 Konsignační sklad
16. Obaly
16.1 Pravidla společná pro účtování u dodavatele i odběratele
16.2 Nevratné obaly
16.3 Vratné obaly
16.4 Vratné láhve
16.5 Inventarizace obalů
17. Inventarizace
17.1 Inventarizační manka a přebytky - jejich zúčtování a daňové uplatnění
18. Opravné položky

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Knihkupectví » Knihy
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek