Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Daňový poradce

Další nabídka sekce
Daňový poradce

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2014

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2014Praktická příručka obsahuje vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů, s uvedením úprav pro rok 2014, vztahující se k základu daně, daňové sazbě, ročním nezdanitelným částem základu daně, slevám na...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 149,00 Kč

Daně z příjmů s komentářem 2014, 14. vydání

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech
NOVINKA
Daně z příjmů s komentářem 2014, 14. vydání Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází z aktuálních znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a souvisejících předpisů, tak jak nabyly...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 899,00 Kč

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2014, komentář, příklady, výklad změn

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák
Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2014, komentář, příklady, výklad změn Publikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 379,00 Kč

Daňová evidence 2014, komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

Ing. Jana Pilátová a kolektiv
Daňová evidence 2014, komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČZcela přepracované vydání publikace Daňová evidence reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Zohledňuje změny, k nimž došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Nově jsou v publikaci...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 409,00 Kč

ÚZ č. 998 - Daně z příjmů 2014

ÚZ č. 998 - Daně z příjmů 2014Rekodifikace soukromého práva se od r. 2014 dotkla také zákona o daních z příjmů (843 změnových bodů) a zákona o rezervách (24 změn a doplnění); oba zákony jednak reagují na změny v pojmech a...
Sagit, a.s., 2014, cena 99,00 Kč

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, 21. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 399,00 Kč

ÚZ pro Windows + 2 aktualizace

Sagit, a.s., 2014, cena 1 573,00 Kč

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013, 18. vydání

Mgr. Petr Pelech
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 319,00 Kč

Daňové a nedaňové náklady 2014

Miloslav Hnátek, David Zámek
GRADA Publishing, a.s., 2014, cena 289,00 Kč

Daně z příjmů 2014 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek
GRADA Publishing, a.s., 2014, cena 298,00 Kč

FUNKČNÍ POŽITEK

Právní úprava a její změny

Vedle příjmů ze závislé činnosti jsou zahrnuty do dílčího základu DPFO podle § 6 ZDP také funkční požitky, které mají obdobný režim zdanění jako příjmy ze závislé činnosti včetně vyčlenění některých příjmů z předmětu DPFO nebo pro uplatnění osvobození od DPFO.

Funkčními požitky jsou:
- funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy,
- odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.

Za funkční požitek se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních předpisů, s výjimkou náhrady ušlého příjmu.

Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů.

§ 6 odst. 10 až 12 zákona o daních z příjmů.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 6 odstavec (10)  až § 6 odstavec (12) 
 
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Daňový poradce
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek