Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Daňový poradce

Další nabídka sekce
Daňový poradce

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2014

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2014Praktická příručka obsahuje vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů, s uvedením úprav pro rok 2014, vztahující se k základu daně, daňové sazbě, ročním nezdanitelným částem základu daně, slevám na...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 149,00 Kč

Daňová evidence 2014, komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

Ing. Jana Pilátová a kolektiv
Daňová evidence 2014, komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČZcela přepracované vydání publikace Daňová evidence reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Zohledňuje změny, k nimž došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Nově jsou v publikaci...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 409,00 Kč

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2014, komentář, příklady, výklad změn

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák
Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2014, komentář, příklady, výklad změn Publikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 379,00 Kč

ÚZ č. 998 - Daně z příjmů 2014

ÚZ č. 998 - Daně z příjmů 2014Rekodifikace soukromého práva se od r. 2014 dotkla také zákona o daních z příjmů (843 změnových bodů) a zákona o rezervách (24 změn a doplnění); oba zákony jednak reagují na změny v pojmech a...
Sagit, a.s., 2014, cena 99,00 Kč

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, 21. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013, 21. vydání Skvělý pomocník účetních, daňových poradců a právníků, studentů i učitelů ekonomických oborů, ale i vynikající rádce široké odborné veřejnosti zachovává lety prověřenou strukturu. Komplexní...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 399,00 Kč

ÚZ pro Windows + 2 aktualizace

Sagit, a.s., 2014, cena 1 573,00 Kč

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013, 18. vydání

Mgr. Petr Pelech
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 319,00 Kč

Daňové a nedaňové náklady 2014

Miloslav Hnátek, David Zámek
GRADA Publishing, a.s., 2014, cena 289,00 Kč

Daně z příjmů 2014 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek
GRADA Publishing, a.s., 2014, cena 298,00 Kč

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2014

Mgr. Petr Pelech
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 369,00 Kč

ČISTÝ ZISK

Právní úprava a její změny

Daň z příjmů je povinnou platbou vztahující se k vytvořenému zisku, a proto je nutné ji při ekonomických rozborech považovat za nákladovou (výdajovou) položku, byť se jedná o náklad nedaňový (výdaj nedaňový).

Podvojné účetnictví před rokem 1993 bylo postaveno na principu, že důchodová daň nebyla účetním nákladem, ale účtovalo se o ní v souvislosti s rozdělováním hospodářského výsledku. Od roku 1993 je daň z příjmů považována za nákladovou položku snižující hospodářský výsledek.

Protože základem daně z příjmů je upravený hospodářský výsledek (hlavní úpravou je zvýšení hospodářského výsledku o daň z příjmů), vychází se při vyplňování formuláře daňového přiznání k DPPO z hospodářského výsledku před zdaněním (hospodářský výsledek, ve kterém není zahrnuta daň z příjmů jako náklad). Je to logický postup, protože dokud se DPPO nevyčíslí, tak není možné zjistit hospodářský výsledek. Teprve po zaúčtování daně z příjmů (tedy po jejím vyčíslení) jako nákladové položky lze uzavřít účetnictví a zjistit hospodářský výsledek, který se nazývá též hospodářský výsledek po zdanění nebo čistý zisk.

§ 25 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odstavec (1) s) 
 
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Daňový poradce
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek