Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1014 - Sociální pojištění 2014

ÚZ č. 1014 - Sociální pojištění 2014Publikace obsahuje 40 předpis, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení....
Sagit, a.s., 2014, cena 149,00 Kč

Důchodový systém v České republice

Ing. Lucie Rytířová
Důchodový systém v České republicePublikace Důchodový systém v ČR 2013 přehledně a srozumitelně provádí čtenáře důchodovým systémem v České republice. U každého ze tří pilířů tohoto systému (důchodové pojištění, důchodové spoření a...
Anag, spol. s r.o., 2013, cena 299,00 Kč

Důchodové předpisy s komentářem 2012

JUDr. Jan Přib, CSc., JUDr. Vladimír Voříšek
Důchodové předpisy s komentářem 2012Aktuální vydání publikace Důchodové předpisy s komentářem přináší úplné znění zákona o důchodovém pojištění po změnách vyplývajících především z tzv. malé důchodové reformy, která přinesla nový...
Anag, spol. s r.o., 2012, cena 599,00 Kč

Kdy do důchodu a za kolik, 12. vydání

JUDr. Jan Přib
Kdy do důchodu a za kolik, 12. vydáníJiž 12. vydání této publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů platnými od 1. 1.2011. Podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřeba, jaké jsou podmínky...
GRADA Publishing, a.s., 2010, cena 185,00 Kč

Abeceda mzdové účetní 2014

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Šimčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska
Abeceda mzdové účetní 2014Tento bestseller vychází letos již ve 24. vydání. Jde o rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůcku mzdových účetních a zároveň nejprodávanější publikaci na trhu...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 659,00 Kč

Meritum - Mzdy od A do Z 2014, 11. vydání

Kolektiv autorů
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014, cena 756,00 Kč

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2014

Ing. Marta Ženíšková
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 259,00 Kč

Mzdové účetnictví 2014 - praktický průvodce

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. a kolektiv
GRADA Publishing, a.s., 2014, cena 449,00 Kč

Právo sociálního zabezpečení

JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. a kolektiv
LINDE PRAHA a.s., 2013, cena 415,00 Kč

Praktikum z práva sociálního zabezpečení k 1.1.2013

Gabriela Halířová, Petra Melotíková
Nakladatelství Leges, s.r.o., 2013, cena 300,00 Kč

OBČAN SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ (ZPS)

Právní úprava a její změny

Občanem se změněnou pracovní schopností je občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu uplatnění; občany se změněnou pracovní schopností jsou též poživatelé důchodů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, pokud jim zachovaná pracovní schopnost dovoluje pracovní uplatnění nebo přípravu pro toto uplatnění. Občanem se změněnou pracovní schopností je vždy občan, který
1.je poživatelem částečného invalidního důchodu, nebo
2.byl uznán částečně invalidním, i když mu nevznikl nárok na částečný invalidní důchod, nebo mu vznikl nárok na částečný invalidní důchod, avšak tento důchod se pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nevyplácí.

Do kategorie občanů se změněnou pracovní schopností patří také občan se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, což je občan, který má mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění včetně přípravy k němu a může se uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za mimořádně upravených pracovních podmínek. Občanem se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením je vždy občan invalidní, který je schopen vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela mimořádných podmínek a občan, který se může pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav připravovat na budoucí povolání jen za zcela mimořádných podmínek.

Nejde-li o výše uvedené případy, kdy se jedná o občana se změněnou pracovní schopností, popřípadě občana se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, může jím být v jiných případech jen na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu.

Vymezení pojmu občana se změněnou pracovní schopností a občana se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením se od 28. 5. 2002 vztahuje i na občany starší 65 let.

Pokud zákoník práce nebo jiné pracovněprávní předpisy používají pojem „zaměstnanec se změněnou pracovní schopností” nebo pojem „fyzická osoba se změněnou pracovní schopností”, rozumí se tím zaměstnanec (fyzická osoba), který má podle zákona o zaměstnanosti postavení občana se změněnou pracovní schopností, popřípadě občana se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením.

Viz též heslo Částečný invalidní důchod, Částečná invalidita, Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem, Plná invalidita v lexikonu SZZP.

• § 21 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
• § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, § 21
 
  • s účinností od 01.10.2004 zrušeno předpisem č. 435/2004 Sb.;
2) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek