Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1022 - Zdravotní pojištění 2014

ÚZ č. 1022 - Zdravotní pojištění 2014Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Ke změnám došlo u zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a...
Sagit, a.s., 2014, cena 89,00 Kč

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2014, 6.vydání

Mgr. Tomáš Červinka
Zdravotní pojištění  s komentářem a příklady 2014, 6.vydáníPublikace Zdravotní pojištění z pera Tomáše Červinky poskytuje komplexní a aktuální pohled na oblast pojistného na zdravotní pojištění. Skupiny plátců zdravotního pojištění Pozornost je věnována...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 269,00 Kč

Abeceda mzdové účetní 2014

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Šimčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska
Abeceda mzdové účetní 2014Tento bestseller vychází letos již ve 24. vydání. Jde o rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůcku mzdových účetních a zároveň nejprodávanější publikaci na trhu...
Anag, spol. s r.o., 2014, cena 659,00 Kč

Mzdové účetnictví 2014 - praktický průvodce

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. a kolektiv
Mzdové účetnictví 2014 - praktický průvodce Publikace je aktualizována k 1. 1. 2014 v souladu s novelami zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky,...
GRADA Publishing, a.s., 2014, cena 449,00 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

Právní úprava a její změny

Cizinci na území České republiky mohou být zdravotně pojištěni z několika titulů. Cizinci mohou být účastníky veřejného zdravotního pojištění nebo úhradu zdravotní péče za ně může zajišťovat Ministerstvo vnitra nebo mohou využívat mezinárodních smluv ve zdravotním pojištění nebo mohou být komerčně zdravotně pojištěni anebo se může stát, že jsou nepojištěni nebo podpojištěni. Samostatně se posuzuje účast na pojištění u státních příslušníků ze zemí, na které se vztahují Nařízení EU (zemí EU). Za cizince na území České republiky se pro účely tohoto hesla považují všechny osoby, které nejsou občany České republiky.
1.

Veřejné zdravotní pojištění

Účastníky veřejného zdravotního pojištění jsou tito cizinci:
- cizinci s trvalým pobytem na území České republiky (jedná se o cizince, kteří mají povolení k trvalému pobytu nebo od 1. 1. 2000 povolení k pobytu),
- děti, které se narodily cizincům s trvalým pobytem (v případě podání žádosti o udělení povolení k pobytu se pobyt narozeného cizince od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý),
- cizinci svěření do náhradní výchovy,
- azylanti (azylant je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu),
- děti, které se narodily azylantkám (do doby než bude rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte se pro účely veřejného zdravotního pojištění považuje dítě narozené azylantce za cizince s povoleným trvalým pobytem),
- cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotním pojištění u zaměstnavatele se sídlem na území ČR,
- cizinci s vízem za účelem dočasné ochrany nebo za účelem strpění pobytu.

Naopak účast ve veřejném zdravotním pojištění je vyloučena u cizinců, kterých se týká vynětí ze zdravotního pojištění.

2.

Zdravotní pojištění státních příslušníků ze zemí EU

Státní příslušníci, na které se v České republice vztahují Nařízení EU o příslušnosti k českým právním předpisům, jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Na tyto osoby se vztahuje osobní rozsah zdravotního pojištění.

3.

Úhradu zdravotní péče zajišťuje Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra (z kapitoly rozpočtu Všeobecná pokladní správa) zajišťuje úhradu zdravotní péče za cizince, kteří:
- mají vízum za účelem řízení o udělení azylu,
- mají vízum za účelem strpění pobytu,
- mají vízum za účelem dočasné ochrany,
- se podrobují lékařskému vyšetření před udělením víza za účelem dočasné ochrany,
- jsou prováženi,
- jsou zajištěni za účelem správního vyhoštění.

4.

Mezinárodní smlouvy ve zdravotním pojištění

Cizinci mohou využívat mezinárodních smluv ve zdravotním pojištění. Postup v těchto případech nelze zobecnit.

5.

Komerční zdravotní pojištění

Cizinci mohou uzavřít komerční zdravotní pojištění se subjektem, který takové pojištění poskytuje (viz též heslo Smluvní zdravotní pojištění a připojištění). Komerční pojištění má své limity a omezení. Pojistná smlouva zohledňuje individuální rizika u jednotlivých pojištěnců, a to zejména ve výši pojistného. Není vyloučeno, že subjekt poskytující zdravotní pojištění smlouvu s cizincem neuzavře (cizinec zůstane nepojištěn). Zpravidla je plnění nějakým způsobem omezeno (cizinec je podpojištěn).

•  § 2 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
•  § 76 a 88 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
•  § 7 odst. 3, §  35 odst. 2, § 44 odst. 1, § 88 odst. 3, §  153 odst. 3 a 4, §  176 a 184a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
Nařízení Rady 1408/71.
Nařízení Rady 574/72.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, § 2 odstavec (1) 
 
2) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), § 88
 
3) Jiné předpisy nebyly v období od poslední revize novelizovány.
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek