Sagit

Najdi text nebo číslo předpisu:
Objednávka publikací: prázdná NEPŘIHLÁŠEN  Přihlásit
Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Občanské právo

Okolní sekce

Provozovatel serveru:
Nakladatelství Sagit, a.s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava Hrabůvka

IČ: 27776981
zaps. v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086

Telefon:
596 785 999
596 785 998
596 786 001
Fax:
596 786 000

E-mail:
sagit@sagit.cz

Redakce:
redakce@sagit.cz

Podpora pro software:
software@sagit.cz

Zásilkový obchod:
obchod@sagit.cz

Předplatné ÚZ:
predplatne@sagit.cz

Knihkupci:
knihkupci@sagit.cz

Inzerce:
inzerce@sagit.cz

Webmaster:
webmaster@sagit.cz

© 1996-2014 Nakladatelství Sagit
Všechna práva vyhrazena.
Zásilkový prodej všech produktů
zajišťuje Nakladatelství Sagit, a.s.
 
Obchodní podmínky
 
Inzerce
 

Bezpečnostní tabulky, normy ČSN a předpisy pro BOZP a PO

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOKNový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění...
Sagit, a.s., 2014, cena 65,00 Kč

Zánik závazků započtením

JUDr. Marek Jäger
Zánik závazků započtenímPublikace se věnuje podrobnému vysvětlení a praktické aplikaci institutu započtení, který náleží mezi nejčastější způsoby zániku závazků jinak než splněním. Jeho právní úprava nepodléhá častým změnám...
LINDE PRAHA a.s., 2013, cena 528,00 Kč

Podnikové právo

JUDr. Igor Večeř, Ph.D.
Podnikové právoPublikace reprezentuje zcela nové, komplexní zpracování problematiky podnikového práva, a to z pohledu právní úpravy historické, aktuální i budoucí - po nabytí účinnosti rekodifikace soukromého...
Nakladatelství Leges, s.r.o., 2013, cena 390,00 Kč

Zákon o obchodních korporacích, obchodní zákoník, srovnávací texty

Jan Lasák a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, obchodní zákoník, srovnávací textyZákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s největší pravděpodobností nabyde účinnosti od 1. 1 2014, upravuje problematiku dosud obsaženou v...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, cena 499,00 Kč

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák
Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodůPřehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do...
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 285,00 Kč

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností /Wolters Kluwer/

Jindřich Vítek
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 420,00 Kč

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 790,00 Kč

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík)
Sagit, a.s., 2012, cena 340,00 Kč

Právní aspekty outsourcingu

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., Mgr. Jiří Černý, LL.M.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 275,00 Kč

Valná hromada s.r.o.

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, cena 625,00 Kč

ADHEZNÍ SMLOUVA

Právní úprava a její změny

Adhezní smlouva je smlouva, kde akceptant může jenom přijmout nebo odmítnout návrh zpracovaný druhou stranou a nemá možnost navrhovat modifikaci znění smlouvy. Adhezní smlouvy jsou zpravidla předmětem právní úpravy chránící spotřebitele a zakazující určité smluvní klauzule. Významnou ingerencí do těchto právních úprav je také evropské právo. V oblasti poskytování úvěrových služeb to platí zejména o tzv. spotřebitelském úvěru, který je předmětem úpravy několika evropských směrnic a nové právní úpravy v ČR.

Charakter adhezní smlouvy mají často smlouvy o účtu, kdy klient musí přijmout podmínky předložené bankou, aniž může požadovat jejich modifikaci.

•  § 262 obch. zák.
Změny po datu poslední revize:
Od poslední revize textu k 01.05.2004 mohly být některé výše uvedené podtržené předpisy změněny. Doporučujeme, abyste text hesla konfrontovali s následujícím novelizovaným zněním předpisu (tato služba je bezplatná):
1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 262
 
  • s účinností od 01.01.2014 zrušeno předpisem č. 089/2012 Sb.;
Poznámka:
Systém pro analýzu změn zohlednil stav po zapracování těchto předpisů.

 

Předváděcí režim systému - text je zobrazen bezplatně.

Nacházíte se v sekci: » www.sagit.cz » Právní poradce » Občanské právo
» Nahoru « Úvodní stránka  |  Témata  |  Knihkupectví  |  Zákony  |  Účetní průvodce  |  Daňový poradce  |  Právní poradce  |  Fórum  |  Mapa stránek