Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance.

Podrobněji ke změnám

Již pro druhé zdaňovací období je vydán zcela nový tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26, publikace obsahuje příklady správného vyplnění těchto tiskopisů. Významné jsou i formulační změny v prohlášení poplatníka na rok 2018 a v žádosti o roční zúčtování za rok 2018, které navazují na řadu dílčích změn realizovaných již pro rok 2018 a umožňující komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v elektronické podobě tam, kde bude zajištěna jednoznačná identifikace odesilatele. Pro rok 2019 se mění okruh zaměstnanců, u kterých se příjem pro účely výpočtu daně zvyšuje o „tuzemské“ pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je také komentář k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a poskytovat další benefity. Upozorněno je i na upřesnění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně a obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování upravených tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2020 za rok 2019, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2019, a rámcově i procesu vyúčtování a výkazů za rok 2019.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 400 stran
ISBN: 978-80-7554-191-8

Cena: 379 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

ÚVOD - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Používané zkratky - str. 12
Parametry použité v ZDP pro rok 2019 - str. 12
KAPITOLA I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů - str. 13
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2019 - str. 13
1.2 Další dílčí změny vyplývající ze změn některých rozhodných částek - str. 14
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 22
2. Předmět daně z příjmů - str. 28
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení- str. 32
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 36
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 37
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 38
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 39
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 40
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 45
6.1 K některým druhům nepeněžního plnění ze sociálního fondu, resp. na vrub nedaňových nákladů podrobněji - str. 52
6.2 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 55
6.3 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 60
6.4 Oznamování příspěvků vyšších než 5 000 000 Kč - str. 62
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 64
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 64
7.2 Základ pro výpočet měsíční daňové zálohy a pro konečnou srážkovou daň - str. 67
7.3 Úprava počínaje rokem 2019 při zaměstnávání poplatníků s příslušností k systému sociálního zabezpečení ve státech EU a EHP - podrobněji - str. 69
8. Zaměstnanec bez učiněného Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 70
9. Zaměstnanec s Prohlášením k dani - str. 77
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 80
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 81
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně - str. 81
10.1.2 Sleva na dani 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) s nízkým příjmem, měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 81
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2019 – jen ročně - str. 83
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 85
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 86
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů - str. 86
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti – princip superhrubé mzdy - str. 89
10.1.8 Solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38ha ZDP) - str. 94
10.1.9 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 95
10.1.10 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2019 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 97
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 101
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 113
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2019) - str. 132
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 132
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 134
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 139
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 141
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str. 144
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 143
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele - str. 146
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 146
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 148
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 153
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 157
14.1 Změny v daňové správě od 1. 1. 2013 - str. 157
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 158
14.3 Odvod srážkové daně - str. 164
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 166
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 178
KAPITOLA II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2019 - str. 183
1.1 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč zdaněného srážkovou daní- str. 183
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 184
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 185
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 600 Kč, ze kterého byla sražena záloha - str. 187
1.5 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 188
1.6 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 2 000 Kč - str. 189
1.7 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 190
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč - str. 191
1.9 Předseda SVJ, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele (SVJ) příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce příjem za výkon funkce předsedy ve výši 2 000 Kč - str. 191
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 2 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 6 000 Kč - str. 192
1.11 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10 000 - str. 192
1.12 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o pracovní provedení práce ve výši 13 500 a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 193
1.13 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z pracovního poměru ve výši 13 500 Kč a zároveň od stejného plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str.194
1.14 Doměření neodvedené daně - str. 194
1.15 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení  a jeho příjem je zdaněn sražením zálohy na daň - str. 196
1.16 Člen volební komise (bez učiněného prohlášení, která má učiněné u svého hlavního zaměstnavatele) dosáhl příjmu nižšího než 2 500 Kč- str. 196
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 198
1.18 Zaměstnanec (Starobní důchodce) učinil Prohlášení, uplatňuje základní slevu a slevu na invalidní důchod třetího stupně - str. 199
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, s běžnou mzdou má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účel - str. 200
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na jedno dítě - str. 201
1.21 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 202
1.22 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl v měsíci příjmu podléhajícího solidárnímu zvýšení daně u zálohy - str. 204
1.23 Postup při překročení ročního vyměřovacího základu pro sociální pojistné, tj. při tzv. zastropování v roce 2019 - str. 206
2. Příklad poplatníka s jediným zaměstnavatelem v roce 2019, žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a se společným dítětem - str. 207
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2019 - str. 219
KAPITOLA III
Dotazy – odpovědi - str. 232
KAPITOLA IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 241
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 309
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním
na území EU a EHP - str. 311
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) - str. 312
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů - str. 320
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 322
Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR - str. 324
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 326
Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 328
Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničních stravného pro rok 2019 - str. 329
Příloha k vyhlášce - str. 330
KAPITOLA V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 336
KAPITOLA VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 353
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) - str. 358
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 364
KAPITOLA VII
1. Tabulka pro výpočet záloh – měsíční - str. 368
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 373

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.