Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2018 při navýšení minimální mzdy. Právě u daňového zvýhodnění na děti jde o výsledné postupné završení diferenciace daňového zvýhodnění na děti s navýšením i u prvního dítěte.

Seznamte se s novinkami ve zdanění příjmů pro rok 2018

Publikace zdůrazňuje rozdíly oproti postupu v roce 2017 vyplývající ze změn realizovaných několika novelami a zvláště rozsáhlými změnami v rámci daňového balíčku, který nabyl účinnosti k 1. 7. 2017, ale co do počtu změn se většina poprvé použije až počínaje rokem 2018.

Podrobněji ke změnám v zákoně o daních z příjmů

Pro rok 2018 je finanční správou na základě zákona č. 170/2017 Sb. vydán zcela nový tiskopis Prohlášení poplatníka k dani vzor č. 26. Proto publikace bude obsahovat příklady, jak má být tento tiskopis správně vyplněn. Počínaje lednem 2018 dochází k zavedení dalšího drobného příjmu ze závislé činnosti podléhajícího konečné srážkové dani vedle již existující konečné srážkové daně z příjmů z dohod o provedení práce. I zde bude vydán nový tiskopis potvrzení o těchto příjmech, proto i zde budou v knize uvedeny příklady. Významné jsou i formulační změny v prohlášení poplatníka na rok 2018 a v žádosti o roční zúčtování za rok 2018, které navazují na řadu dílčích změn např. v počátku poskytování slev na invaliditu a také na možnost, aby mohl zaměstnanec prohlášení, a to již na rok 2018, zaslat mzdové účtárně v elektronické podobě tam, kde bude zajištěna jednoznačná identifikace odesilatele.

Další podrobné výklady k problematice zdaňování příjmů

Součástí knihy je také komentář k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření. Upozorněno je i na doladění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně. Dále obsahuje kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování upravených tiskopisů. Příručka se rovněž věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce 2019 za rok 2018, a to podle znění zákona platného na počátku roku 2018, a rámcově i procesu vyúčtování a výkazů za rok 2018.

autor: Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 392 stran
ISBN: 978-80-7554-114-7

Cena: 379 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

ÚVOD - str. 9
Nejčastěji citované právní předpisy - str. 11
Používané zkratky - str. 12
Parametry použité v ZDP pro rok 2018 - str. 12
KAPITOLA I
1. Vstupní informace ke zdaňování příjmů - str. 13
1.1 Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok 2018 - str. 13
1.2 Další dílčí změny - str. 18
1.3 Systém zdaňování příjmů - str. 19
2. Předmět daně z příjmů - str. 25
3. Příjmy ze závislé činnosti – vymezení- str. 29
3.1 Mezinárodní pronájem pracovní síly - str. 33
4. Zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců - str. 34
4.1 Příjmy zaměstnance spočívající v cenovém rozdílu, resp. v cenovém zvýhodnění - str. 35
4.2 Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům - str. 35
5. Cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení a další plnění, která nejsou předmětem daně z příjmů - str. 37
6. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 42
6.1 Osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění - str. 48
6.2 K příspěvku zaměstnavatele na pojistné podrobněji formou příkladu - str. 54
6.3 Oznamování příjmů vyšších než 5 000 000 Kč - str. 56
7. Působnost zaměstnavatele v průběhu zdaňovacího období - str. 58
7.1 Prohlášení poplatníka - str. 58
7.2 Základ pro výpočet měsíční daňové zálohy a pro konečnou srážkovou daň - str. 60
8. Zaměstnanec bez Prohlášení k dani, srážková daň ve výši 15 % nebo daňová záloha ve výši 15 % - str. 62
9. Zaměstnanec s Prohlášením k dani - str. 69
10. Způsob výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy - str. 71
10.1 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 72
10.1.1 Sleva na dani na poplatníka (základní) 24 840 Kč ročně, tj. 2 070 Kč měsíčně - str. 72
10.1.2 Sleva na dani 24 840 Kč ročně na manželku (manžela) s nízkým příjmem, měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnavatele nelze uplatňovat - str. 72
10.1.3 Sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2018 – jen ročně - str. 74
10.1.4 Sleva na dani – invalidita poplatníka - str. 76
10.1.5 Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P - str. 77
10.1.6 Sleva na dani u zaměstnanců soustavně se připravujících na budoucí povolání (zpravidla žáků a studentů- str. 78
10.1.7 Výpočet zálohy z měsíčního příjmu ze závislé činnosti – princip superhrubé mzdy - str. 79
10.1.8 Solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38ha ZDP) - str. 84
10.1.9 Výpočet daňové zálohy z jednorázových mezd, doplatků mezd za minulá léta a z doplatků mezd běžného kalendářního roku - str. 85
10.1.10 Příklady výpočtu daňové zálohy v roce 2018 bez vyživovaných dětí nebo nejvýše s jedním dítětem - str. 87
11. Daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy nebo daňového bonusu s příklady - str. 90
11.1 Uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnavatele - str. 103
12. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (pro roční zúčtování za rok 2018) - str. 120
12.1 Nezdanitelná částka bezúplatných plnění na vymezené účely - str. 120
12.2 Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - str. 122
12.3 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření více než 24 000 Kč na rok - str. 127
12.4 Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění - str. 129
12.5 Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace - str. 132
12.6 Nezdanitelná částka – úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 133
13. Přehled průkazů pro uplatnění slevy na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částek u zaměstnavatele- str. 134
13.1 Průkazy předkládané na počátku nebo v průběhu roku pro výpočet daňových záloh - str. 134
13.2 Hlavní pravidla pro vznik nároku na slevy a pro jejich uplatňování v průběhu roku - str. 136
13.3 Průkazy předkládané pro účely ročního zúčtování - str. 141
14. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 145
14.1 Změny v daňové správě od 1. 1. 2013 - str. 145
14.2 Odvod sražených záloh na daň - str. 146
14.3 Odvod srážkové daně - str. 152
15. Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a výpočet celoroční daně zaměstnavatelem - str. 154
16. Evidence o příjmech na mzdových listech - str. 166
KAPITOLA II
1. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2018 - str. 171
1.1 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč zdaněného srážkovou daní- str. 171
1.2 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 172
1.3 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, zdaněného srážkovou daní - str. 173
1.4 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a dosáhl příjmu z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 600 Kč, ze kterého byla sražena záloha - str. 175
1.5 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 6 000 Kč - str. 176
1.6 Zaměstnanec měl v měsíci lednu příjem z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a k tomu mu bylo v dubnu doplaceno za leden 2 000 Kč - str. 177
1.7 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 200 Kč - str. 178
1.8 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč - str. 179
1.9 Předseda SVJ, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele (SVJ) příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce příjem za výkon funkce předsedy ve výši 2 000 Kč - str. 179
1.10 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 8 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 499 Kč - str. 180
1.11 Zaměstnanec, který neučinil Prohlášení, měl od stejného zaměstnavatele příjem z dohody o provedení práce ve výši 2 500 Kč a zároveň od téhož plátce ve stejném měsíci příjem z pracovního poměru ve výši 6 000 Kč - str. 180
1.12 Zaměstnanec neučinil Prohlášení a na základě dohody o pracovní činnosti dosáhl příjmu do částky 10000 Kč - str. 181
1.13 Zaměstnanec ve vedlejším pracovním poměru neučinil Prohlášení a jeho příjem je zdaněn sražením zálohy na daň - str. 182
1.14 Člen volební komise (bez učiněného Prohlášení, které má učiněné u svého hlavního zaměstnavatele) dosáhl příjmu nižšího než 2 500 Kč - str. 182
1.15 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti - str. 184
1.16 Zaměstnanec (starobní důchodce) učinil Prohlášení, uplatňuje základní slevu a slevu na invalidní důchod třetího stupně - str. 185
1.17 Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, s běžnou mzdou má navíc příjem ze souběžné dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele a taktéž bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účely - str. 186
1.18 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na jedno dítě - str. 187
1.19 Zaměstnanec učinil Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na pět dětí - str. 188
1.20 Zaměstnanec učinil Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti a dosáhl v měsíci příjmu podléhajícího solidárnímu zvýšení daně u zálohy - str. 190
1.21 Postup při překročení ročního vyměřovacího základu pro sociální pojistné, tj. při tzv. zastropování v roce 2018 - str. 191
2. Příklad poplatníka s jediným zaměstnavatelem v roce 2018, žijícího ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a se společným dítětem - str. 193
3. Vybrané vzory tiskopisů pro rok 2018 - str. 203
KAPITOLA III
Dotazy – odpovědi - str. 216
KAPITOLA IV
Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 229
Pokyn D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. - str. 301
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním
na území EU a EHP - str. 303
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) - str. 304
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů - str. 312
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 314
Sdělení k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky - str. 316
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění - str. 317
Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 319
Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 - str. 320
Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb. - str. 321
KAPITOLA V
Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád - str. 327
KAPITOLA VI
Vybraná ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - str. 344
Vybraná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) - str. 349
Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 355
KAPITOLA VII
1. Tabulka pro výpočet záloh – měsíční - str. 359
2. Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti - str. 364

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Ivana Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018. Zapracovány aktuální legislativní změny Výklad v této publikaci ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Magdaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...

Cena: 479 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.