Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení.

Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019, 256 stran
ISBN: 978-80-9058-999-5

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob - str. 8
2.2. Slevy na dani - str. 15
2.3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 19
2.4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 31
3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 31
3.2. Zaměstnanecké příjmy - str. 33
3.2.1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 33
3.2.2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 41
3.2.3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 52
3.2.4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 56
3.3. Samostatná činnost – podnikatelé, svobodná povolání - str. 57
3.3.1. Příjmy ze samostatné činnosti - str. 57
3.3.2. Majetek podnikatelů - str. 70
3.3.3. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 76
3.3.4. Manželé podnikatelé si fakturují - str. 82
3.4. Nájem majetku - str. 84
3.4.1. Příjmy z nájmu majetku - str. 84
3.4.2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem - str. 96
3.5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 97
3.6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 99
3.7. Zásady při převodu majetku na potomky  - str. 104
3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 108
3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 112
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů - jak na to? - str. 117
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 124
4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 124
4.2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 137
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 138
6.  Senioři - str. 148
6.1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 148
6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 150
7. Studenti - str. 151
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 151
7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 153
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 154
8.1. Základní pravidla - str. 154
8.1.1. Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 156
8.1.2. Pracovní oblečení - str. 159
8.1.3. Náklady na pracovní prostředky - str. 161
8.1.4. Škody v nákladech - str. 164
8.1.5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 168
8.1.6. Rezervy na opravy nemovitosti  - str. 173
8.2. Náklady na pracovnu při podnikání - str. 175
8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 178
8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos - str. 179
8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 180
8.6. Majetek v podnikání - str. 184
8.6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 184
8.6.2. Odpisování - str. 190
8.6.3. Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 200
8.7. Cestovní výdaje - str. 210
8.7.1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 210
8.7.2. Automobil v podnikání - str. 221
8.7.3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 229
8.8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 232
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 235
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 235
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 243
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 245
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň - str. 246
Poznámky - str. 249

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.