Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zcela legální daňové triky 2018

Zcela legální daňové triky 2018

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů.
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 256 stran

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
1. Úvod - str. 6
2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - str. 8
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob - str. 8
2. 2. Slevy na dani - str. 15
2. 3. Daňové zvýhodnění na děti - str. 19
2. 4. Položky snižující základ daně – nezdanitelné částky a odčitatelné položky - str. 22
3.  Zdanitelné příjmy fyzické osoby - str. 31
3. 1. Druhy příjmů, stanovení základu daně - str. 31
3. 2. Zaměstnanecké příjmy - str. 33
3. 2.1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů - str. 33
3. 2. 2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy - str. 41
3. 2. 3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem - str. 51
3. 2. 4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 55
3. 3. Samostatná činnost - podnikatelé, svobodná povolání - str. 57
3. 3. 1. Příjmy ze samostatné činnosti - str. 57
3. 3. 2. Majetek podnikatelů - str. 70
3. 3. 3. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení - str. 76
3. 3. 4. Manželé podnikatelé si fakturují - str. 82
3. 4. Nájem majetku - str. 84
3. 4. 1. Příjmy z nájmu majetku - str. 84
3. 4. 2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem - str. 96
3. 5. Příjmy z kapitálového majetku - str. 97
3. 6. Ostatní příjmy fyzické osoby - str. 99
3. 7. Zásady při převodu majetku na potomky - str. 104
3. 8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo „cizími“? - str. 108
3. 9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání? - str. 112
3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů – jak na to? - str. 116
4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění - str. 123
4. 1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů - str. 123
4. 2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání - str. 137
5.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů - str. 138
6.  Senioři - str. 148
6. 1. Zdaňování příjmů seniorů - str. 148
6. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory - str. 150
7. Studenti - str. 151
7.1. Zdaňování příjmů studentů - str. 151
7. 2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty - str. 153
8.  Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání - str. 154
8.1. Základní pravidla - str. 154
8.1.1. Uplatňování nákladů na vzdělávání - str. 154
8. 1. 2. Pracovní oblečení - str. 154
8. 1. 3. Náklady.na.pracovní.prostředky - str. 161
8. 1. 4. Škody v nákladech - str. 164
8. 1. 5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace - str. 168
8. 1. 6. Rezervy na opravy nemovitosti - str. 173
8. 2. Náklady na pracovnu při podnikání - str. 175
8. 3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové - str. 178
8. 4. Nedaňový náklad.a.s.ním související výnos - str. 179
8. 5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů - str. 180
8. 6. Majetek v podnikání - str. 184
8. 6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin - str. 184
8. 6. 2. Odpisování - str. 190
8. 6. 3. Technické zhodnocení majetku, opravy - str. 200
8. 7. Cestovní výdaje - str. 210
8. 7. 1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců - str. 210
8. 7. 2. Automobil v podnikání - str. 221
8. 7. 3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm - str. 229
8. 8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu - str. 232
9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 235
9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů - str. 235
9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí - str. 243
9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné? - str. 245
9.4. Daně se platí v průběhu celého roku – placení záloh na daň - str. 246
Poznámky - str. 249

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2018 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová -

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017. Zapracovány aktuální legislativní změny Výklad v této knize reaguje ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 399 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.