Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi.
autor: Jakub Tomšej a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2018, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-233-9

Cena: 375 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek XIII
Úvod XV
Seznam autorů jednotlivých kapitol - str. XVII
Kapitola 1 Ústavněprávní aspekty, zákaz diskriminace - str. 1
1.1 Listina základních práv a svobod - str. 1
1.2 Zákaz diskriminace - str. 3
1.2.1 Pojem diskriminace - str. 3
1.2.2 Diskriminační důvody rasa a etnický původ - str. 6
1.2.3 Diskriminační důvod státní příslušnost - str. 8
Kapitola 2 Zaměstnávání cizinců z EU, EHP a Švýcarska - str. 11
2.1 Obecně - str. 11
2.2 Volný pohyb pracovníků v EU - str. 12
2.3 Postavení rodinných příslušníků občanů EU - str. 14
2.4 Pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka na území ČR - str. 15
2.4.1 Ohlašovací povinnost - str. 15
2.4.2 Potvrzení o přechodném pobytu - str. 16
2.4.3 Povolení k přechodnému pobytu - str. 17
2.4.4 Trvalý pobyt občana EU - str. 18
2.4.5 Trvalý pobyt rodinného příslušníka - str. 19
2.4.6 Trvalý pobyt – společné aspekty - str. 19
2.5 Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků - str. 21
2.6 Brexit - str. 23
Kapitola 3 Zaměstnávání cizinců z třetích zemí - str. 24
3.1 Obecně - str. 24
3.2 Zaměstnanecká karta - str. 25
3.2.1 Test trhu práce - str. 27
3.2.2 Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu - str. 31
3.2.3 Přílohy žádosti - str. 33
3.2.4 Rozhodnutí o žádosti - str. 38
3.2.5 Změna práce - str. 39
3.2.6 Přechod práv a povinností z pracovního poměru - str. 40
3.2.7 Prodloužení zaměstnanecké karty - str. 41
3.3 Povolení k zaměstnání (neduální charakter zaměstnanecké karty) - str. 42
3.3.1 Neduální zaměstnanecká karta - str. 44
3.3.2 Povolení k zaměstnání - str. 45
3.4 Volný vstup na trh práce - str. 48
3.4.1 Neduální zaměstnanecká karta - str. 52
3.5 Modrá karta - str. 52
3.5.1 Podání žádosti o modrou kartu - str. 53
3.5.2 Nostrifikace - str. 55
3.5.3 Změna a skončení pracovního poměru - str. 55
3.5.4 Budoucnost modrých karet - str. 56
3.6 Informační a evidenční povinnost- str.  57
3.7 Zaměstnávání uprchlíků - str. 57
3.8 Nespolehlivý zaměstnavatel - str. 59
3.9 Výkon činnosti statutárního orgánu - str. 61
3.10 Přezkum negativního rozhodnutí 64
Kapitola 4 Vysílání zaměstnanců a vnitropodnikové převody - str. 66
4.1 Úvod - str. 66
4.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - str. 67
4.3 Rovné zacházení dle čl. 18 Směrnice - str. 68
4.4 Minimální úroveň ochrany - str. 70
4.5 Nikoliv více než minimum - str. 72
4.6 Porovnávané pracovní a mzdové podmínky - str. 74
4.7 K minimální mzdě - str. 76
4.8 Příplatek za práci přesčas - str. 78
4.9 Dovolená - str. 79
4.10 Shrnutí - str. 81
4.11 Podání žádosti - str. 83
Kapitola 5 Soukromoprávní aspekty 84
5.1 Rozhodné právo a volba práva - str. 84
5.2 Skončení pracovního poměru s cizincem - str. 86
5.3 Zaměstnávání cizinců a pracovnělékařské služby - str. 88
5.4 Pracovní cesty cizinců - str. 90
5.4.1 Pracovní cesty cizinců - str. 90
5.4.2 Související problémy - str. 93
5.5 Nelegální práce a cizinci - str. 94
5.5.1 Výkon nelegální práce - str. 94
5.5.2 Postih nelegální práce - str. 97
5.6 Agenturní zaměstnávání - str. 99
5.6.1 Různé země původu zaměstnanců – různá očekávání zahraničních zaměstnanců - str. 99
5.6.2 Právní rámec agenturního zaměstnávání v ČR - str. 103
4.6.3 Některé aspekty agenturního zaměstnávání cizinců v ČR - str. 106
4.6.4 K některým povinnostem a působení agentur práce ve vztahu k zaměstnávání cizinců - str. 110
5.7 Kolektivní právo a stávka cizinců - str. 112
5.7.1 Koaliční svoboda - str. 113
5.7.2 Právo na stávku - str. 115
5.7.3 Stávka upravená zákonem o kolektivním vyjednávání - str. 118
5.7.4 Stávka v rámci soudem dotvářeného práva - str. 121
5.7.5 Nezákonnost stávky - str. 122
5.7.6 Závěr - str. 123
Kapitola 6 Zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního zabezpečení - str. 124
6.1 Účast cizinců v systému nemocenského a důchodového pojištění ČR - str. 124
6.2 Určení příslušnosti k právním předpisům - str. 129
6.3 Nároky migrujících osob z nemocenského a důchodového pojištění - str. 138
6.4 Zdravotní pojištění cizinců - str. 140
6.4.1 Osoby s trvalým pobytem - str. 140
6.4.2 Osoby bez povolení k trvalému pobytu - str. 141
6.4.3 Zvláštní případy - str. 141
6.4.4 Průkazy zdravotního pojištění - str. 141
6.4.5 Práva a povinnosti pojištěnce - str. 143
Kapitola 7 Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích v kontextu právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 145
7.1 Právní úprava na ochranu osobních údajů – k účelu právní regulace - str. 149
7.2 Právní úprava na ochranu osobních údajů – k vybraným aspektům působnosti právní úpravy - str. 154
7.2.1 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 1 obecného nařízení a k působení zahraničních právnických osob na území České republiky - str. 155
7.2.2 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 2 - str. 164
7.2.3 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 3 - str. 167
7.3 Předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 168
7.3.1 Předávání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně - str. 170
7.3.2 Předávání založené na smluvních doložkách - str. 175
7.3.3 Předávání založené na BCR - str. 182
7.3.4 Předávání založené na kodexech chování a osvědčení - str. 191
7.3.5 Předávání bez zajištění odpovídající úrovně ochrany - str. 194
7.4 Závěr - str. 199
Kapitola 8 Odpovědný zástupce – tápání na poli závislé činnosti - str. 201

Další nabídka k tématu

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Jednotlivá ...

Cena: 309 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při ...

Cena: 419 KčKOUPIT

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.