Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy, poslouží však i jako pomocník těm, kdo se problematikou zaměstnávání cizinců zabývají v praxi.
autor: Jakub Tomšej a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2018, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-233-9

Cena: 375 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek XIII
Úvod XV
Seznam autorů jednotlivých kapitol - str. XVII
Kapitola 1 Ústavněprávní aspekty, zákaz diskriminace - str. 1
1.1 Listina základních práv a svobod - str. 1
1.2 Zákaz diskriminace - str. 3
1.2.1 Pojem diskriminace - str. 3
1.2.2 Diskriminační důvody rasa a etnický původ - str. 6
1.2.3 Diskriminační důvod státní příslušnost - str. 8
Kapitola 2 Zaměstnávání cizinců z EU, EHP a Švýcarska - str. 11
2.1 Obecně - str. 11
2.2 Volný pohyb pracovníků v EU - str. 12
2.3 Postavení rodinných příslušníků občanů EU - str. 14
2.4 Pobyt občana EU a jeho rodinného příslušníka na území ČR - str. 15
2.4.1 Ohlašovací povinnost - str. 15
2.4.2 Potvrzení o přechodném pobytu - str. 16
2.4.3 Povolení k přechodnému pobytu - str. 17
2.4.4 Trvalý pobyt občana EU - str. 18
2.4.5 Trvalý pobyt rodinného příslušníka - str. 19
2.4.6 Trvalý pobyt – společné aspekty - str. 19
2.5 Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků - str. 21
2.6 Brexit - str. 23
Kapitola 3 Zaměstnávání cizinců z třetích zemí - str. 24
3.1 Obecně - str. 24
3.2 Zaměstnanecká karta - str. 25
3.2.1 Test trhu práce - str. 27
3.2.2 Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu - str. 31
3.2.3 Přílohy žádosti - str. 33
3.2.4 Rozhodnutí o žádosti - str. 38
3.2.5 Změna práce - str. 39
3.2.6 Přechod práv a povinností z pracovního poměru - str. 40
3.2.7 Prodloužení zaměstnanecké karty - str. 41
3.3 Povolení k zaměstnání (neduální charakter zaměstnanecké karty) - str. 42
3.3.1 Neduální zaměstnanecká karta - str. 44
3.3.2 Povolení k zaměstnání - str. 45
3.4 Volný vstup na trh práce - str. 48
3.4.1 Neduální zaměstnanecká karta - str. 52
3.5 Modrá karta - str. 52
3.5.1 Podání žádosti o modrou kartu - str. 53
3.5.2 Nostrifikace - str. 55
3.5.3 Změna a skončení pracovního poměru - str. 55
3.5.4 Budoucnost modrých karet - str. 56
3.6 Informační a evidenční povinnost- str.  57
3.7 Zaměstnávání uprchlíků - str. 57
3.8 Nespolehlivý zaměstnavatel - str. 59
3.9 Výkon činnosti statutárního orgánu - str. 61
3.10 Přezkum negativního rozhodnutí 64
Kapitola 4 Vysílání zaměstnanců a vnitropodnikové převody - str. 66
4.1 Úvod - str. 66
4.2 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - str. 67
4.3 Rovné zacházení dle čl. 18 Směrnice - str. 68
4.4 Minimální úroveň ochrany - str. 70
4.5 Nikoliv více než minimum - str. 72
4.6 Porovnávané pracovní a mzdové podmínky - str. 74
4.7 K minimální mzdě - str. 76
4.8 Příplatek za práci přesčas - str. 78
4.9 Dovolená - str. 79
4.10 Shrnutí - str. 81
4.11 Podání žádosti - str. 83
Kapitola 5 Soukromoprávní aspekty 84
5.1 Rozhodné právo a volba práva - str. 84
5.2 Skončení pracovního poměru s cizincem - str. 86
5.3 Zaměstnávání cizinců a pracovnělékařské služby - str. 88
5.4 Pracovní cesty cizinců - str. 90
5.4.1 Pracovní cesty cizinců - str. 90
5.4.2 Související problémy - str. 93
5.5 Nelegální práce a cizinci - str. 94
5.5.1 Výkon nelegální práce - str. 94
5.5.2 Postih nelegální práce - str. 97
5.6 Agenturní zaměstnávání - str. 99
5.6.1 Různé země původu zaměstnanců – různá očekávání zahraničních zaměstnanců - str. 99
5.6.2 Právní rámec agenturního zaměstnávání v ČR - str. 103
4.6.3 Některé aspekty agenturního zaměstnávání cizinců v ČR - str. 106
4.6.4 K některým povinnostem a působení agentur práce ve vztahu k zaměstnávání cizinců - str. 110
5.7 Kolektivní právo a stávka cizinců - str. 112
5.7.1 Koaliční svoboda - str. 113
5.7.2 Právo na stávku - str. 115
5.7.3 Stávka upravená zákonem o kolektivním vyjednávání - str. 118
5.7.4 Stávka v rámci soudem dotvářeného práva - str. 121
5.7.5 Nezákonnost stávky - str. 122
5.7.6 Závěr - str. 123
Kapitola 6 Zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního zabezpečení - str. 124
6.1 Účast cizinců v systému nemocenského a důchodového pojištění ČR - str. 124
6.2 Určení příslušnosti k právním předpisům - str. 129
6.3 Nároky migrujících osob z nemocenského a důchodového pojištění - str. 138
6.4 Zdravotní pojištění cizinců - str. 140
6.4.1 Osoby s trvalým pobytem - str. 140
6.4.2 Osoby bez povolení k trvalému pobytu - str. 141
6.4.3 Zvláštní případy - str. 141
6.4.4 Průkazy zdravotního pojištění - str. 141
6.4.5 Práva a povinnosti pojištěnce - str. 143
Kapitola 7 Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích v kontextu právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 145
7.1 Právní úprava na ochranu osobních údajů – k účelu právní regulace - str. 149
7.2 Právní úprava na ochranu osobních údajů – k vybraným aspektům působnosti právní úpravy - str. 154
7.2.1 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 1 obecného nařízení a k působení zahraničních právnických osob na území České republiky - str. 155
7.2.2 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 2 - str. 164
7.2.3 K vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 3 - str. 167
7.3 Předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 168
7.3.1 Předávání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně - str. 170
7.3.2 Předávání založené na smluvních doložkách - str. 175
7.3.3 Předávání založené na BCR - str. 182
7.3.4 Předávání založené na kodexech chování a osvědčení - str. 191
7.3.5 Předávání bez zajištění odpovídající úrovně ochrany - str. 194
7.4 Závěr - str. 199
Kapitola 8 Odpovědný zástupce – tápání na poli závislé činnosti - str. 201

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.