Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnanců, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad.

Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak v zákoníku práce, tak v zákonu o daních z příjmů, v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení a v zákonu o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a to se zahrnutím všech změn účinných pro rok 2017.

Publikace je především určena pracovníkům personálních útvarů, ekonomickým pracovníkům firem, manažerům jednotlivých firem a dále všem, kteří se zajímají o podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich správné daňové řešení.

autor: Ivan Macháček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 256 stran
ISBN: 978-80-7552-514-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH

Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. IX
Úvod - str. XI
1 Význam zaměstnaneckých benefitů - str. 1
2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle právních předpisů - str. 7
2.1 Poskytování zaměstnaneckých výhod  z hlediska ZP - str. 7
2.2 Zaměstnanecké benefity z hlediska ZDP - str. 8
2.3 Zaměstnanecké benefity z hlediska pojistných zákonů - str. 11
2.4 Porovnání výhodnosti benefitu oproti zvýšení mzdy - str. 18
2.5 Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda - str. 20
3 Zdanění zaměstnanců ze superhrubé mzdy - str. 23
3.1 Sleva na dani z příjmů u fyzické osoby - str. 23
3.2 Postup u zaměstnance, který učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani - str. 35
3.3 Postup u zaměstnance, který neučinil u zaměstnavatel prohlášení k dani - str. 37
3.4 Uplatnění solidárního zvýšení daně - str. 40
3.5 Maximální vyměřovací základ a pojistné na sociální pojištění - str. 43
4 Poskytování stravování (stravenek) zaměstnancům - str. 45
4.1 Zásady stravování obsažené v ZP - str. 45
4.2 Daňové řešení stravování u zaměstnance - str. 45
4.3 Daňové řešení poskytnutého příspěvku na stravování u zaměstnavatele - str. 47
4.4 Stravování a stravné při pracovní cestě - str. 52
4.5 Specifika stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích - str. 53
4.6 Specifika stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky - str. 55
5 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění zaměstnance - str. 57
5.1 Systém důchodového pojištění - str. 57
5.2 Daňové řešení příspěvků u zaměstnance - str. 58
5.3 Daňové řešení příspěvku u zaměstnavatele - str. 61
5.4 Motivační charakter příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění hrazeného zaměstnavatelem - str. 66
5.5 Porušení podmínek pro osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnancům - str. 68
5.6 Poplatník si hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření - str. 71
5.7 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní pojištění - str. 74
5.8 Poplatník si hradí soukromé životní pojištění - str. 74
5.9 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění - str. 79
5.10 Ke zrušenému II. pilíři (důchodové spoření) - str. 92
6 Odborný rozvoj zaměstnance - str. 85
6.1 Řešení odborného rozvoje zaměstnanců v ZP - str. 85
6.2 Daňové řešení odborného rozvoje zaměstnance - str. 90
6.3 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnavatele - str. 92
6.4 Příklady prohlubování a zvyšování kvalifikace - str. 94
6.5 Účast na vzdělávání a cestovní náhrad - str. 98
6.6 Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance - str. 98
7 Bezplatné poskytnutí manažerského vozidla k soukromým účelům - str. 103
7.1 Výčet osob, které mohou využít manažerské vozidlo - str. 103
7.2 Základní principy poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům - str. 104
7.3 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnance - str. 104
7.4 Vstupní cena vozidla pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance - str. 106
7.5 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavatele - str. 106
7.6 Nemožnost uplatnit paušální výdaj na dopravu - str. 107
7.7 Příklady daňového řešení manažerského vozidla - str. 108
8 Daňové řešení bezúplatných příjmů (darů) - str. 115
8.1 Osvobození darů dle § 4s a 10 ZDP - str. 115
8.2 Dary poskytnuté zaměstnancům - str. 119
8.3 Dary poskytnuté zaměstnancům odborovou organizací - str. 123
9 Příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci poskytnuté zaměstnanci - str. 125
9.1 Příspěvek ve formě nepeněžního plnění zaměstnavatele - str. 125
9.2 Příspěvek ve formě peněžního plnění zaměstnavatele - str. 129
10 Zápůjčky poskytnuté zaměstnancům - str. 133
10.1 Vymezení zápůjčky v NOZ - str. 133
10.2 Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci - str. 134
10.3 Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech - str. 139
10.4 Daňové řešení zápůjčky na straně zaměstnavatele - str. 140
10.5 Sociální výpomoc zaměstnancům - str. 140
10.6 Půjčky podle vyhlášky o FKSP - str. 141
11 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 143
11.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 143
11.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 144
12 Poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům - str. 147
12.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 147
12.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 148
13 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na pracovišti - str. 153
13.1 Poskytování občerstvení - str. 153
13.2 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti - str. 155
13.3 Poskytování ochranných nápojů na pracovišti - str. 158
14 Poskytnutí slevy z ceny při prodeji zaměstnancům - str. 161
14.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 161
14.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 162
15 Provoz firemního předškolního zařízení  - str. 165
15.1 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - str. 165
15.2 Daňové řešení zvýhodněného pobytu dítěte zaměstnance v předškolním zařízení - str. 166
15.3 daňové řešení výdajů na provoz předškolního zařízení - str. 167
15.4 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 169
16 Opční akciové programy a zaměstnanecké akcie - str. 175
16.1 Akciová společnost a její akcie - str. 175
16.2 Opční akciový program  jeho daňové řešení - str. 176
16.3 Zaměstnanecké akcie a jejich daňové řešení - str. 178
17 Poskytování vyšších cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 183
17.1 Základní podmínky pracovních cest zaměstnanců - str. 184
17.2 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách - str. 186
17.3 Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách - str. 189
17.4 Použití soukromého vozidla zaměstnance na pracovní cestě - str. 192
17.5 Daňové řešení vyšších cestovních náhrad - str. 197
18 Přehled daňového řešení hlavních zaměstnaneckých benefitů - str. 201
18.1 Daňové řešení vybraných benefitů zaměstnance - str. 201
18.2 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnavatele - str. 205
19 Praktické použití daňového řádu - str. 209
19.1 Základní zásady správy daní - str. 209
19.2 Vyměřovací řízení a daňová podání - str. 212
19.3 Rozhodnutí o stanovení daně - str. 215
19.4 Lhůta pro stanovení daně - str. 216
19.5 Daňová kontrola u daňového subjektu - str. 217
19.6 Dokazování v  daňovém řízení - str. 222
19.7 Sjednání daně - str. 223
19.8 Sankce v daňovém řízení - str. 223
19.9 Prominutí daně a příslušenství daně - str. 228
19.10 Opravné a dozorčí prostředky - str. 229
19.11 Další možná ochrana daňových subjektů - str. 231
19.12 Závazná posouzení daňových skutečností - str. 231
Použitá literatura - str. 235
O autorovi - str. 237
Rejstřík - str. 239

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Ivana Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018. Zapracovány aktuální legislativní změny Výklad v této publikaci ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Magdaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...

Cena: 479 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.