Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při činnosti manažera firmy. Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnanců, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad.

Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak v zákoníku práce, tak v zákonu o daních z příjmů, v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení a v zákonu o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a to se zahrnutím všech změn účinných pro rok 2017.

Publikace je především určena pracovníkům personálních útvarů, ekonomickým pracovníkům firem, manažerům jednotlivých firem a dále všem, kteří se zajímají o podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich správné daňové řešení.

autor: Ivan Macháček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 256 stran

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. IX
Úvod - str. XI
1 Význam zaměstnaneckých benefitů - str. 1
2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů podle právních předpisů - str. 7
2.1 Poskytování zaměstnaneckých výhod  z hlediska ZP - str. 7
2.2 Zaměstnanecké benefity z hlediska ZDP - str. 8
2.3 Zaměstnanecké benefity z hlediska pojistných zákonů - str. 11
2.4 Porovnání výhodnosti benefitu oproti zvýšení mzdy - str. 18
2.5 Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda - str. 20
3 Zdanění zaměstnanců ze superhrubé mzdy - str. 23
3.1 Sleva na dani z příjmů u fyzické osoby - str. 23
3.2 Postup u zaměstnance, který učinil u zaměstnavatele prohlášení k dani - str. 35
3.3 Postup u zaměstnance, který neučinil u zaměstnavatel prohlášení k dani - str. 37
3.4 Uplatnění solidárního zvýšení daně - str. 40
3.5 Maximální vyměřovací základ a pojistné na sociální pojištění - str. 43
4 Poskytování stravování (stravenek) zaměstnancům - str. 45
4.1 Zásady stravování obsažené v ZP - str. 45
4.2 Daňové řešení stravování u zaměstnance - str. 45
4.3 Daňové řešení poskytnutého příspěvku na stravování u zaměstnavatele - str. 47
4.4 Stravování a stravné při pracovní cestě - str. 52
4.5 Specifika stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích - str. 53
4.6 Specifika stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky - str. 55
5 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění zaměstnance - str. 57
5.1 Systém důchodového pojištění - str. 57
5.2 Daňové řešení příspěvků u zaměstnance - str. 58
5.3 Daňové řešení příspěvku u zaměstnavatele - str. 61
5.4 Motivační charakter příspěvku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění hrazeného zaměstnavatelem - str. 66
5.5 Porušení podmínek pro osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnancům - str. 68
5.6 Poplatník si hradí penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření - str. 71
5.7 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na penzijní pojištění - str. 74
5.8 Poplatník si hradí soukromé životní pojištění - str. 74
5.9 Porušení podmínek pro uplatnění odpočtu na soukromé životní pojištění - str. 79
5.10 Ke zrušenému II. pilíři (důchodové spoření) - str. 92
6 Odborný rozvoj zaměstnance - str. 85
6.1 Řešení odborného rozvoje zaměstnanců v ZP - str. 85
6.2 Daňové řešení odborného rozvoje zaměstnance - str. 90
6.3 Daňové řešení odborného rozvoje u zaměstnavatele - str. 92
6.4 Příklady prohlubování a zvyšování kvalifikace - str. 94
6.5 Účast na vzdělávání a cestovní náhrad - str. 98
6.6 Motivační příspěvek na vzdělávání budoucího zaměstnance - str. 98
7 Bezplatné poskytnutí manažerského vozidla k soukromým účelům - str. 103
7.1 Výčet osob, které mohou využít manažerské vozidlo - str. 103
7.2 Základní principy poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům - str. 104
7.3 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnance - str. 104
7.4 Vstupní cena vozidla pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance - str. 106
7.5 Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavatele - str. 106
7.6 Nemožnost uplatnit paušální výdaj na dopravu - str. 107
7.7 Příklady daňového řešení manažerského vozidla - str. 108
8 Daňové řešení bezúplatných příjmů (darů) - str. 115
8.1 Osvobození darů dle § 4s a 10 ZDP - str. 115
8.2 Dary poskytnuté zaměstnancům - str. 119
8.3 Dary poskytnuté zaměstnancům odborovou organizací - str. 123
9 Příspěvky zaměstnavatele na kulturu, sport a rekreaci poskytnuté zaměstnanci - str. 125
9.1 Příspěvek ve formě nepeněžního plnění zaměstnavatele - str. 125
9.2 Příspěvek ve formě peněžního plnění zaměstnavatele - str. 129
10 Zápůjčky poskytnuté zaměstnancům - str. 133
10.1 Vymezení zápůjčky v NOZ - str. 133
10.2 Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci - str. 134
10.3 Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech - str. 139
10.4 Daňové řešení zápůjčky na straně zaměstnavatele - str. 140
10.5 Sociální výpomoc zaměstnancům - str. 140
10.6 Půjčky podle vyhlášky o FKSP - str. 141
11 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání - str. 143
11.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 143
11.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 144
12 Poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům - str. 147
12.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 147
12.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 148
13 Poskytování občerstvení, nealkoholických a ochranných nápojů na pracovišti - str. 153
13.1 Poskytování občerstvení - str. 153
13.2 Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti - str. 155
13.3 Poskytování ochranných nápojů na pracovišti - str. 158
14 Poskytnutí slevy z ceny při prodeji zaměstnancům - str. 161
14.1 Daňové řešení u zaměstnance - str. 161
14.2 Daňové řešení na straně zaměstnavatele - str. 162
15 Provoz firemního předškolního zařízení  - str. 165
15.1 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - str. 165
15.2 Daňové řešení zvýhodněného pobytu dítěte zaměstnance v předškolním zařízení - str. 166
15.3 daňové řešení výdajů na provoz předškolního zařízení - str. 167
15.4 Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 169
16 Opční akciové programy a zaměstnanecké akcie - str. 175
16.1 Akciová společnost a její akcie - str. 175
16.2 Opční akciový program  jeho daňové řešení - str. 176
16.3 Zaměstnanecké akcie a jejich daňové řešení - str. 178
17 Poskytování vyšších cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 183
17.1 Základní podmínky pracovních cest zaměstnanců - str. 184
17.2 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách - str. 186
17.3 Cestovní náhrady při zahraničních služebních cestách - str. 189
17.4 Použití soukromého vozidla zaměstnance na pracovní cestě - str. 192
17.5 Daňové řešení vyšších cestovních náhrad - str. 197
18 Přehled daňového řešení hlavních zaměstnaneckých benefitů - str. 201
18.1 Daňové řešení vybraných benefitů zaměstnance - str. 201
18.2 Daňové řešení vybraných benefitů u zaměstnavatele - str. 205
19 Praktické použití daňového řádu - str. 209
19.1 Základní zásady správy daní - str. 209
19.2 Vyměřovací řízení a daňová podání - str. 212
19.3 Rozhodnutí o stanovení daně - str. 215
19.4 Lhůta pro stanovení daně - str. 216
19.5 Daňová kontrola u daňového subjektu - str. 217
19.6 Dokazování v  daňovém řízení - str. 222
19.7 Sjednání daně - str. 223
19.8 Sankce v daňovém řízení - str. 223
19.9 Prominutí daně a příslušenství daně - str. 228
19.10 Opravné a dozorčí prostředky - str. 229
19.11 Další možná ochrana daňových subjektů - str. 231
19.12 Závazná posouzení daňových skutečností - str. 231
Použitá literatura - str. 235
O autorovi - str. 237
Rejstřík - str. 239

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů, evidence tržeb

ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů, evidence tržeb

Sagit, a. s.

Zákon o daních z příjmů byl od lednového vydání ÚZetka změněn další rozsáhlou novelou (205 změn s účinností od 1. 7. 2017), která např. mění výdaje stanovené procentem z příjmů, daň stanovenou paušální částkou, odpisování technického zhodnocení a nehmotného majetku atd. Publikace ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2017

Meritum - Daň z příjmů 2017

RNDr. Ivan Brychta,, Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 785 KčKOUPIT

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová - Wolters Kluwer, a. s.

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.