Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Nové předpisy z oficiálních zdrojů

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 48/2017, rozeslána dne 2. 5. 2017

135.ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 19. dubna 2017 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
136.ZÁKON ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 47/2017, rozeslána dne 28. 4. 2017

133.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
134.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 12. dubna 2017 o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Stejnopis částky 47 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 13/2017, rozeslána dne 28. 4. 2017

22.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
23.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.

Stejnopis částky 13 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 46/2017, rozeslána dne 26. 4. 2017

128.VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
129.VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
130.VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
131.VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
132.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. dubna 2017 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 46 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 12/2017, rozeslána dne 26. 4. 2017

21.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Stejnopis částky 12 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 45/2017, rozeslána dne 24. 4. 2017

127.VYHLÁŠKA ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Stejnopis částky 45 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 44/2017, rozeslána dne 20. 4. 2017

123.ZÁKON ze dne 1. března 2017, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
124.USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 4. dubna 2017
125.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017 o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
126.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Stejnopis částky 44 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 5/2017, rozeslán dne 13. 4. 2017

6.Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
7.Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 43/2017, rozeslána dne 13. 4. 2017

118.VYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
119.VYHLÁŠKA ze dne 6. dubna 2017 o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč
120.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. dubna 2017 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
121.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. dubna 2017, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
122.SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 6. dubna 2017 o vydání cenového rozhodnutí

Stejnopis částky 43 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 42/2017, rozeslána dne 13. 4. 2017

115.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
116.VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2017 o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
117.VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 42 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.