Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Nové předpisy z oficiálních zdrojů

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64/2016, rozeslána dne 27. 5. 2016

166.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
167.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 63/2016, rozeslána dne 23. 5. 2016

163.ZÁKON ze dne 27. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
164.VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
165.VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2016 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 62/2016, rozeslána dne 23. 5. 2016

161.ZÁKON ze dne 4. května 2016, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
162.VYHLÁŠKA ze dne 11. května 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 61/2016, rozeslána dne 23. 5. 2016

158.VYHLÁŠKA ze dne 16. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
159.VYHLÁŠKA ze dne 16. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
160.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. května 2016 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 14/2016, rozeslána dne 23. 5. 2016

24.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
25.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 60/2016, rozeslána dne 20. 5. 2016

155.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. května 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
156.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. května 2016 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
157.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. května 2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016

Stejnopis částky 60 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 6/2016, rozeslán dne 19. 5. 2016

14.Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
15.Pokyn č. GFŘ-D-26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
16.Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
17.Sdělení k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 59/2016, rozeslána dne 17. 5. 2016

152.VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
153.VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
154.VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.

Stejnopis částky 59 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 58/2016, rozeslána dne 17. 5. 2016

147.ZÁKON ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
148.ZÁKON ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
149.ZÁKON ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
150.ZÁKON ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
151.VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

Stejnopis částky 58 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 13/2016, rozeslána dne 16. 5. 2016

23.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Stejnopis částky 13 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.