Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Nové předpisy z oficiálních zdrojů

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 79/2017, rozeslána dne 21. 7. 2017

216.VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Stejnopis částky 79 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 78/2017, rozeslána dne 18. 7. 2017

215.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

Stejnopis částky 78 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 77/2017, rozeslána dne 18. 7. 2017

213.VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
214.VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 77 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 76/2017, rozeslána dne 14. 7. 2017

208.VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
209.VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017 o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
210.VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
211.VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
212.Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Stejnopis částky 76 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 75/2017, rozeslána dne 14. 7. 2017

207.NÁLEZ Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 75 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 74/2017, rozeslána dne 14. 7. 2017

205.ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
206.ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stejnopis částky 74 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 73/2017, rozeslána dne 14. 7. 2017

204.ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stejnopis částky 73 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 24/2017, rozeslána dne 14. 7. 2017

44.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Stejnopis částky 24 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 23/2017, rozeslána dne 14. 7. 2017

43.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Stejnopis částky 23 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 72/2017, rozeslána dne 12. 7. 2017

197.ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
198.ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
199.ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
200.ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
201.ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
202.ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203.ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stejnopis částky 72 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.