Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o vinohradnictví a vinařství, komentář

Zákon o vinohradnictví a vinařství, komentář

Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně přijaté novely v podobě zákona č. 256/2011 Sb., která zapracovává do předpisu poslední reformu společného trhu s vínem v Evropské unii.
Výklad je rozdělen do čtyř základních bloků. První část je věnována předmětu právní úpravy, vymezení vztahu k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vymezení základních pojmů. Druhá část se koncentruje na vinohradnictví včetně problematiky stanovených pěstitelských oblastí, hektarového výnosu a správy produkčního potenciálu. Třetí část komentuje vinařství se zaměřením na obecné povinnosti výrobců, povolené enologické postupy a označování produktu včetně požadavků na ně kladených. Čtvrtá část se zaměřuje na zatřídění produktu, dozor a odpovědnost včetně sankcí, Registr a Vinařský fond.
Komentář sleduje nejenom právní úpravu české normy včetně prováděcích předpisů, ale především evropskou legislativu, na kterou zákon o vinohradnictví a vinařství ve velkém rozsahu odkazuje. Došlo tak k zapracování veškerých klíčových nařízení Evropské unie, počínaje nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), přes klíčová nařízení týkající se označování produktů a povolených enologických postupů [nařízení Komise (ES) č. 606/2009 a č. 607/2009] až po posledně přijatá nařízení Komise, jako např. nařízení Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 či nařízení Komise (ES) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011, týkající se nových pravidel pro CHZO, CHOP a tradičních výrazů.Jednotlivá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství jsou tudíž komentována s důrazem na existenci přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie, a to včetně zakomponování jejich obsahu do výkladu.
Účelem komentáře je proto nejenom seznámení zájemců s právní úpravou vinohradnictví a vinařství v České republice, ale i poskytnutí pomocníka odborné právnické veřejnosti, jakož i samotným vinohradníkům a vinařům, kteří musejí s těmito předpisy denně pracovat.
Komentář tak není strohým shrnutím zákonného znění, ale výkladem provázanosti českých a unijních předpisů, které byly v posledních třech letech několikrát rozsáhle měněny, čímž zrovna nepřispívaly k výkladové vyjasněnosti.
autor: JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D., Mgr. Ondřej Kunc vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 3. 2012, 212 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) - str. 1

Část první Vinohradnictví a vinařství - str. 1

Část druhá Změna zákona o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském - str. 191

Část třetí Změna zákona o státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - str. 192

Část čtvrtá Změna zákona o správních poplatcích - str. 194

Část pátá Účinnost - str. 195

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.