Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní odpovědnosti právnických osob byly zásadně změněny, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je pak i nová právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Autoři komentáře uvádějí rozhodovací praxi soudů, ale rovněž si všímají i názorů publikovaných v jiných komentářích či učebnicích, komentují aktuální právní názory v článcích a reflektují zajímavé podněty získané při výkonu každodenní praxe.

Součástí publikace je opět příloha - Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. I tuto přílohu autoři doplnili, a to o příklady řešení vzniklých situací, tzv. compliance management systém.

Interní opatření mohou být při přiměřené aplikaci užitečným nástrojem či přímo vzorem, zejména pro obchodní společnosti. Jejich účelem je předložit pro potřebu těchto subjektů taková pravidla, která přispějí k prevenci trestné činnosti, jíž se může jinak právnická osoba dopustit, nebo dokonce mohou tuto trestní odpovědnost vyloučit. Tento záměr navazuje na podobný model, který provází tzv. British Bribery Act 2011, byť jeho autorem jsou britská oficiální místa.

Komentář je určen pro odbornou veřejnost – soudce, státní zástupce advokáty, policejní orgány, pedagogy, studenty – ale i pro právnické osoby a jejich zástupce či zaměstnance.Právní stav publikace je k 31. 12. 2017.

autor: Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 4. 2018, 272 stran
ISBN: 978-80-7552-965-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah
Seznam použitých zkratek - str.  IX
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. XII
Předmluva - str.  XVII
Úvod - str. XVIII
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
§ 1–6 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ - str. 1
§ 1 Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům - str. 1
§ 2 Místní působnost - str. 11
§ 3 Zásada personality - str. 18
§ 4 Zásada univerzality - str.  19
§ 5 Působnost stanovená mezinárodní smlouvou - str.  21
§ 6 Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin - str. 22
§ 7–13 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB - str. 31
§ 7 Trestné činy - str. 31
§ 8 Trestní odpovědnost právnické osoby - str. 34
§ 9 Pachatel, spolupachatel a účastník - str. 67
§ 10 Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby - str. 70
§ 11 Účinná lítost - str. 82
§ 12 Promlčení trestní odpovědnosti - str. 89
§ 13 Vyloučení z promlčení - str. 90
§ 14–15 ČÁST TŘETÍ TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ - str.  95
§ 14–15 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ - str.  95
§ 14 Přiměřenost trestu a ochranného opatření - str. 97
§ 15 Druhy trestů a ochranných opatření - str. 104
§ 16–23 HLAVA II UKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TRESTŮ - str. 107
§ 16 Zrušení právnické osoby - str. 107
§ 17 Propadnutí majetku - str. 111
§ 18 Peněžitý trest - str. 113
§ 19 Propadnutí věci - str. 116
§ 20 Zákaz činnosti - str. 117
§ 21 Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži - str. 119
§ 22 Zákaz přijímání dotací a subvencí - str. 123
§ 23 Uveřejnění rozsudku - str. 127
§ 24–25 HLAVA III ZÁNIK VÝKONU TRESTU - str. 131
§ 24 Promlčení výkonu trestu - str. 131
§ 25 Vyloučení z promlčení - str. 133
§ 26–26a HLAVA IV OCHRANNÁ OPATŘENÍ - str. 134
§ 26 Zabrání věci - str.  134
§ 26a Zabrání části majetku - str. 136
§ 27 HLAVA V ZÁNIK ÚČINKŮ ODSOUZENÍ - str. 138
§ 27 Zánik účinků odsouzení - str.  138
§ 28–41 ČÁST ČTVRTÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM - str. 141
§ 28 zrušen - str. 148
§ 29 Místní příslušnost - str. 152
§ 30 Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání - str. 156
§ 31 Společné řízení - str. 158
§ 32 Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - str. 164
§ 33 Zajišťovací opatření - str. 175
§ 33a Přerušení trestního stíhání proti právnické osobě - str. 182
§ 34 Úkony právnické osoby - str. 183
§ 35 Obhájce - str. 195
§ 36 Předvolání, předvedení a pořádková pokuta - str. 199
§ 37 Výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a ve veřejném zasedání - str. 201
§ 38 Výkon trestu zrušení právnické osoby - str. 204
§ 39 Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži - str. 206
§ 40 Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí - str. 207
§ 41 Výkon trestu uveřejnění rozsudku - str. 208
§ 42–47 ČÁST PÁTÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ O MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCI VE VĚCECH TRESTNÍCH - str. 211
§ 42 Dožádání - str. 213
§ 43 zrušen - str. 214
§ 44 zrušen - str.  214
§ 45 zrušen - str. 214
§ 46 zrušen - str. 214
§ 47 zrušen - str. 214
§ 48 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST - str.  215
§ 48 Účinnost - str. 215
PŘÍLOHA K § 8: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých situací (compliance management systém)  - str. 217
Seznam použité literatury - str. 236
Seznam související literatury - str. 240
Věcný rejstřík - str. 244
Slovo o autorech - str. 250

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha - C. H. Beck

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.