Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Druhé vydání publikace je doplněno o aktuální poznatky z praxe a judikaturu z let 2010 a 2011. 
Autoři jako dlouholetí pracovníci Ministerstva vnitra, zabývající se touto tematikou, přistupují ke komentování zákona a související judikatury nejen z pohledu povinného subjektu a jeho nadřízeného orgánu, ale samozřejmě i z pohledu žadatele o poskytnutí informací. Hledají odpovědi na jednotlivé otázky nezaujatě, vedeni snahou podat věcně správný výklad zákona v rámci zachování ústavního práva na informace. Přitom vycházejí z teoretických, ale i z četných praktických poznatků, neboť Ministerstvo vnitra je nejen ústředním správním úřadem, který tento zákon „zastřešuje“, ale též nadřízeným orgánem krajů při poskytování informací ze samostatné působnosti. 
Povinné subjekty i samotní žadatelé o informace naleznou v publikaci celou řadu praktických rad i ucelený návod pro uplatňování práva na informace. 
autor: JUDr. Adam Furek, Mgr. Lukáš Rothanzl vydal: LINDE PRAHA a. s., podle stavu k 1. 2. 2012, 1032 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

O AUTORECH - str. 7
PŘEDMLUVA - str. 9
SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POUŽITÝCH ZKRATEK A CITACE JUDIKATURY - str. 15
KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM PARAGRAFŮM - str. 19
ČÁST PRVNÍ (§ 1–§ 19) - str. 19
Úvodní ustanovení (§ 1) - str. 19
Povinnost poskytovat informace (§ 2) - str. 39
Základní pojmy (§ 3) - str. 148
Poskytování informací (§ 4) - str. 204
Zveřejňování informací (§ 5) - str. 230
Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci (§ 6) - str. 287
Ochrana utajovaných informací (§ 7) - str. 295
Ochrana soukromí a osobních údajů (§ 8a) - str. 303
Příjemci veřejných prostředků (§ 8b) - str. 355
Ochrana obchodního tajemství (§ 9) - str. 385
Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) - str. 397
Další omezení práva na informace (§ 11) - str. 401
Podmínky omezení (§ 12) - str. 505
Žádost o poskytnutí informace (§ 13) - str. 536
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace (§ 14) - str. 547
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací (§ 14a) - str. 632
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 15) - str. 640
Odvolání (§ 16) - str. 690
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) - str. 732
Hrazení nákladů (§ 17) - str. 816
Výroční zpráva (§ 18) - str. 877
Povinnost mlčenlivosti (§ 19) - str. 892
ČÁST DRUHÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 20–§ 22) - str. 896
Užití správního řádu a určení působnosti územních samosprávných celků (§ 20) - str. 896
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů (§ 21) - str. 948
Účinnost (§ 22) - str. 950
PŘÍLOHY: - str. 959
Příloha č. 1 Listina základních práv a svobod, publikovaná pod č. 2/1993 Sb. (čl. 17 a 35) - str. 959
Příloha č. 2 Evropská Úmluva o ochraně o lidských práv a základních svobod, publikovaná pod č. 209/1992 Sb. (čl. 10) - str. 960
Příloha č. 3 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, publikovaný pod č. 120/1976 Sb. (čl. 19) - str. 961
Příloha č. 4 Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím - str. 962
Příloha č. 5 Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup - str. 965
Příloha č. 6 Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - str. 968
Příloha č. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru - str. 981
Příloha č. 8 Vzory úkonů povinných subjektů podle InfZ - str. 994
REJSTŘÍK - str. 1015
SEZNAM LITERATURY - str. 1025

Další nabídka k tématu

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 285 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1280 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje významně novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který mj. zavádí evropský vyšetřovací příkaz (38 nových paragrafů). V samostatné kapitole jsou ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké míře podílejí na veřejné správě či hospodaří s veřejnými prostředky. ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.