Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o rybářství, 2. vydání

Zákon o rybářství, 2. vydání

Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. 

Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v souvislosti s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a obsahuje také poslední změny týkající se vydávání rybářských lístků (po novele vyhlášky účinné od 1. 11. 2017).

Publikace je v současnosti jediným uceleným pojednáním o rybářství z pohledu práva a věříme tak, že zaujme nejen pracovníky státní správy a odbornou veřejnost, ale i neprávnickou veřejnost se zájmem o tento obor.

autor: Alexander Šíma vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 162 stran
ISBN: 978-80-7552-836-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. IX
Předmluva - str. XIII
ZÁKON O RYBÁŘSTVÍ
§ 1–35 ČÁST PRVNÍ Rybníkářství, rybářské revíry, výkon rybářského práva, rybářská stráž a ochrana mořských rybolovných zdrojů - str. 1
§ 1–2 HLAVA I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1  Předmět úpravy - str. 1
§ 2  Vymezení pojmů - str. 6
§ 3–12 HLAVA II Rybníkářství, rybářský revír, chráněná rybí oblast a výkon rybářského práva - str. 19
§ 3  Rybníkářství - str. 19
§ 4  Rybářský revír - str. 21
§ 5  Chráněná rybí oblast  - str. 27
§ 6  Výkon rybářského práva - str. 28
§ 7  Výkon rybářského práva v hraničních vodách - str. 30
§ 8  Řízení o povolení výkonu rybářského práva - str. 31
§ 9  Výběrové řízení - str. 34
§ 10  Odnětí a zánik výkonu rybářského práva - str. 37
§ 11  Hospodaření v rybářském revíru - str. 39
§ 12  Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva - str. 42
§ 13 HLAVA III Lov  - str. 50
§ 13  Povolené a zakázané způsoby lovu  - str. 50
§ 14–18 HLAVA IV Rybářská stráž - str. 69
§ 14  Ustanovení rybářské stráže - str. 69
§ 15  Zánik ustanovení rybářské stráže - str. 74
§ 16  Oprávnění rybářské stráže - str. 76
§ 17  Povinnosti rybářské stráže - str. 82
§ 18  Odpovědnost za škodu . . . - str. 83
§ 19–25 HLAVA V Orgány státní správy rybářství  - str. 87
§ 19  Státní správa rybářství  - str. 87
§ 20  Obecní úřad obce s rozšířenou působností - str. 88
§ 21  Kraj v přenesené působnosti - str. 89
§ 22  Ministerstvo - str. 90
§ 23  Ministerstvo životního prostředí  - str. 92
§ 24  Ministerstvo obrany - str. 92
§ 25  Služební stejnokroj  - str. 93
§ 26–29 HLAVA VI Ochrana mořských rybolovných zdrojů - str. 94
§ 26  zrušen - str. 94
§ 27  Působnost celní správy - str. 94
§ 28  Dovoz a tranzit mořských živočichů - str. 94
§ 29  Dozor nad ochranou mořských rybolovných  zdrojů - str. 95
§ 30–31 HLAVA VII Přestupky - str. 96
§ 30  Přestupky fyzických osob  - str. 96
§ 31  Přestupky právnických a podnikajících  fyzických osob - str. 102
§ 32–35 HLAVA VIII Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 104
§ 32  Zmocňovací ustanovení - str. 104
§ 33  Vztah ke správnímu řádu - str. 104
§ 34  Přechodná ustanovení - str. 106
§ 35  Zrušovací ustanovení  - str. 108
§ 36 ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 238/1999 Sb.  - str. 109
§ 36 - str. 109
§ 37 ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 132/2000 Sb.   - str. 110
§ 37  - str. 110
§ 38 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 320/2002 Sb. - str. 111
§ 38 - str.  111
§ 39 ČÁST PÁTÁ Účinnost  - str.  112
§ 39 - str.  112
Seznam použité literatury - str.  113
Příloha: Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - str.  114
Věcný rejstřík - str.  158
O autorovi - str.  160

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1333 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1333 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o zemědělství, v zákoně o krmivech, v plemenářském zákoně a v zákoně o ...

Cena: 297 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.