Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Příručka Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Vychází z nejaktuálnějšího znění legislativy
Výklad v publikaci zohledňuje stav k 1. 6. 2018. Změny od 1. 1. 2018 se týkají údajů, které se každý rok k 1. 1. mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění. Od 1. 1. 2018 se mění i výše nemocenského za dobu trvání pracovní neschopnosti delší než 30 dnů.

Nové dávky a další změny v nemocenském pojištění od roku 2018

Od 1. 2. 2018 se zavádí nová dávka nemocenského pojištění „otcovská“ a od 1. 6. 2018 nová dávka „dlouhodobé ošetřovné“. Od 1. 2. 2018 se zákonem č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mění řada ustanovení zákona o nemocenském pojištění, která mají dopad i na povinnosti zaměstnavatelů, například se nově stanoví postup při určování výše pravděpodobného příjmu a změna je též v podmínkách nároku na dávky u zaměstnanců malého rozsahu a činných na základě DPP. V příručce jsou všechny tyto změny podrobně popsány, některé dosavadní výklady jsou doplněny, jako například u domáckých zaměstnanců, střídá-li se výkon práce doma s výkonem práce na pracovišti. Příručka obsahuje i stručnou informaci o změnách v nemocenském pojištění, které nabývají účinnosti až 1. 1. 2019, jako je například zavedení tzv. e-neschopenky a změny v pojištění OSVČ.

autor: Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 312 stran
ISBN: 978-80-7554-108-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek - str. 6
Přehled dalších použitých právních předpisů - str. 6
Úvod - str. 7
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - str. 9
Část první - Úvodní ustanovení (§ 1 - § 4) - str. 9
Část druhá - Účast na pojištění - str. 21
Hlava I - Okruh pojištěných osob (§ 5) - str. 21
Hlava II - Účast zaměstnanců na pojištění (§ 6 - § 10) - str. 29
Hlava III - Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění (§ 11 - § 13) - str. 53
Část třetí - Dávky - str. 56
Hlava I - Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu (§ 14 - § 17) - str. 56
Hlava II - Denní vyměřovací základ (§ 18 - § 22) - str. 68
Hlava III - Nemocenské (§ 23 - § 31) - str. 93
Hlava IV - Peněžitá pomoc v mateřství (§ 32 - § 38) - str. 110
Hlava V - Otcovská (§ 38a - 38d) - str. 127
Hlava VI - Ošetřovné (§ 39 - § 41) - str. 143
Hlava VII - Dlouhodobé ošetřovné (§ 41a - § 41f) - str. 143
Hlava VIII - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (§ 42 - § 44)
Hlava IX - Společná ustanovení o dávkách (§ 45 - § 52)
Část čtvrtá - Posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění  - str. 165
Hlava I - Základní ustanovení (§ 53 - § 54) - str. 165
Hlava II - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti (§ 55 - § 65)
Hlava III - Posuzování pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§66) - str. 190
Hlava IV - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství (§67 - § 73) - str. 191
Hlava V - Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění (§ 74 - § 75a) - str. 202
Hlava VI - Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (76) - str. 205
Hlava VII - Součinnost poskytovatelů zdravotních služeb a fyzických a právnických osob (§ 77 - § 78) - str. 206
Hlava VIII - Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinnosti lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění (§ 79 - § 80) - str. 207
Část pátá - Organizace a provádění  - str. 208
Hlava I - Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění (§ 81 - § 83) - str. 208
Hlava II - Úkoly a oprávnění při provádění pojištění (§ 84 - § 107) - str. 214
Hlava III - Vyplácení dávek (§ 108 - § 112) - str. 238
Hlava IV - Sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 - § 123) - str. 248
Hlava V - Odpovědnost, sankce a přestupky v pojištění (§ 124 - § 142) - str. 265
Hlava VI  - Řízení ve věcech pojištění (§ 143 - § 159) - str. 281
Část šestá - Společná ustanovení (§ 160 - § 167f) - str. 290
Část sedmá - Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 298
Hlava I - Přechodná ustanovení (§ 168 - § 198) - str. 298
Hlava II - Závěrečná ustanovení (§ 199 - § 201) - str. 300
Nemocenské pojištění OSVČ (souhrn) - str. 305
Okruh OSVČ - str. 305
Účast na nemocenském pojištění - str. 305
Pojistné na nemocenském pojištění - str. 305
Rozhodné období - str. 307
Dávky nemocenského pojištění - str. 307
Stručná informace o změnách účinných od1. ledna 2019 - str. 309
Změny provedené zákonem č. 259/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2019 - str. 309
Hlavní změny v pojištění OSVČ od 1. ledna 2019 - str. 309
Změny v potvrzování vzniku, trvání a skončení DPN od 1. ledna 2019 (e-neschopenka) - str. 309
Náhrada mzdy - str. 311

Další nabídka k tématu

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2019, 11. vydání

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2019, 11. vydání

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění od roku 2019 Zohledňuje stav k 1. ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu roku 2018 a k lednu 2019 změněny – ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.