Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

Zákon je značně ovlivněn dvěma základními prameny, a to Mezinárodními standardy pro boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, tzv. IV. AML směrnicí.

Komentář k tomuto zákonu slouží k porozumění výkladových nejasností a nepřehledností některých ustanovení zákona, provádí spletitostí jednotlivých zákonných opatření a definic a v neposlední řadě poskytuje užitečnou a praktickou pomůcku pro odborníky i neodborníky.

autor: Michaela Katolická, Ján Béreš vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 248 stran
ISBN: 978-80-7552-823-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři- str. XIII
Seznam judikatury citované v komentáři - str. XVII
Předmluva - str. XVIII
ZÁKON č. 253/2008 Sb., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
§ 1–6 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení
 - str. 1
§ 1 Předmět úpravy  - str. 1
§ 2  Povinné osoby - str. 2
§ 3 Základní pojmy - str. 15
§ 4 Další pojmy - str. 20
§ 5 Identifikační údaje - str. 30
§ 6 Podezřelý obchod - str. 33
§ 7–29b ČÁST DRUHÁ Základní povinnosti povinných osob  - str. 38
§ 7–15 HLAVA I Identifikace a kontrola klienta - str. 38
§ 7 Povinnost identifikace - str. 38
§ 8 Provádění identifikace - str. 41
§ 9 Kontrola klienta - str. 50
§ 10 Zprostředkovaná identifikace - str. 59
§ 11 Převzetí identifikace - str. 63
§ 12  Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11- str. 72
§ 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta - str. 72
§ 13a  Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta - str. 78
§ 14  Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků - str. 80
§ 15 Neuskutečnění obchodu - str. 81
§ 16–17 HLAVA II Uchovávání informací - str. 84
§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou - str. 84
§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů - str. 88
§ 18–20 HLAVA III Postup při podezřelém obchodu - str. 90
§ 18 Oznámení podezřelého obchodu - str. 90
§ 19 Forma oznámení podezřelého obchodu - str. 96
§ 20 Odklad splnění příkazu klienta  - str. 96
§ 21–24a HLAVA IV Další povinnosti povinných osob- str. 103
§ 21 Systém vnitřních zásad - str. 103
§ 21a Hodnocení rizik - str. 110
§ 22 Kontaktní osoba - str. 115
§ 23 Školení zaměstnanců - str. 119
§ 24 Informační povinnost - str. 122
§ 24a  Uplatňování opatření v pobočkách, provozovnách a dceřiných společnostech v zahraničí; uchovávání informací o protistraně v obchodním vztahu - str. 125
§ 25–29b HLAVA V   Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách - str. 129
§ 25  Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích - str. 129
§ 26  Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích - str. 132
§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích  - str. 135
§ 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti - str. 138
§ 29  Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb - str. 140
§ 29a  Zvláštní ustanovení o národním správci- str. 143
§ 29b  Uchovávání údajů o skutečném majiteli - str. 144
§ 29c–37  ČÁST TŘETÍ Činnost Úřadu a dalších orgánů - str. 149
§ 29c–34 HLAVA I Činnost Úřadu a dalších orgánů - str. 149
§ 29c Úřad - str. 149
§ 29d Ředitel - str. 151
§ 30 Získávání informací - str. 152
§ 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky - str. 154
§ 31 Zpracování informací - str. 157
§ 31b Kontrola činnosti Úřadu - str. 158
§ 31c Informační povinnost Úřadu  - str. 159
§ 32 Nakládání s výsledky šetření - str. 161
§ 33 Mezinárodní spolupráce - str. 162
§ 34 Povolování výjimek - str. 164
§ 35–37 HLAVA II  Správní dozor - str. 168
§ 35 Výkon správního dozoru - str. 168
§ 36  Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti - str. 170
§ 37  Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce - str. 171
§ 38–40 ČÁST ČTVRTÁ Mlčenlivost - str. 173
§ 38 Povinnost mlčenlivosti - str. 173
§ 39 Výjimky z mlčenlivosti - str. 176
§ 40  Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce - str. 182
§ 41–42 ČÁST PÁTÁ Přeshraniční převozy - str. 184
§ 41  Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech - str. 184
§ 42 Činnost celních orgánů - str. 189
§ 43–53 ČÁST ŠESTÁ Přestupky - str. 193
§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti - str. 193
§ 44  Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta  - str. 195
§ 45 Nesplnění informační povinnosti - str. 198
§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti - str. 200
§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta - str. 201
§ 48 Nesplnění povinností k prevenci  - str. 202
§ 49  Porušení povinností při převodech peněžních prostředků  - str. 206
§ 50  Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech  - str. 207
§ 51 zrušen  - str. 209
§ 51a  Zvláštní ustanovení o správním trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku - str.  209
§ 52  Zvláštní působnost pro projednávání přestupků  - str. 210
§ 52a Evidence řízení o přestupcích  - str. 211
§ 53  Zvláštní ustanovení o jednání některých osob naplňujícím znaky přestupku  - str. 212
§ 54–59  ČÁST SEDMÁ Společná a závěrečná ustanovení - str. 214
§ 54 Společná ustanovení - str. 214
§ 55 Závěrečná ustanovení  - str. 217
§ 56  zrušen - str. 218
§ 57 Přechodná ustanovení - str. 218
§ 58 Zrušovací ustanovení - str. 219
§ 59 Účinnost - str. 219
Seznam použité literatury - str. 221
Věcný rejstřík  - str. 225
Slovo o autorech - str. 229

Další nabídka k tématu

Kryptoměny

Kryptoměny

Jan Lánský - C. H. Beck

Kryptoměny jsou decentralizované platební systémy, ve kterých se vlastnictví prokazuje kryptograficky. Patří k největším technologickým inovacím současnosti. Z tisíců kryptoměn jsou nejznámější Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash a Monero. Monografie zachycuje rozmanitost ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

Ondřej Vondráček - C. H. Beck

Rozkrývání vlastnických struktur společností až po skutečné majitele je realitou od konce roku 2016. Nejprve museli rozkrýt svou vlastnickou strukturu dodavatelé veřejných zakázek a příjemců dotací ze ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.