Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

Zadávání veřejných zakázek - judikatura s komentářem

Publikace přináší soubor případů, který obsahuje významná rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Tato rozhodnutí určují klíčové směry vývoje tuzemské judikatury v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých případech vybral autor takové části odůvodnění rozhodnutí, z kterých je patrno, jak byly odpovědi na sporné otázky vytvářeny, což může být dobře využitelné pro budoucí aplikační praxi. V jiných případech autor srovnává rozhodnutí obou soudů, z čehož vyplývá dosavadní názorový vývoj a tím i odhad budoucího judikatorního vývoje. Ve zbylých případech se autor zabývá směry judikovanými zatím pouze krajským soudem, u nichž bude zajímavé sledovat dojudikování sporných otázek v praxi Nejvyššího správního soudu. Při výběru případů byl autor veden snahou vybrat modelové situace, k nimž může při zadávání veřejných zakázek docházet. Publikace bude jistě užitečným pomocníkem všem, kteří jsou nuceni se problematikou veřejných zakázek zabývat.
autor: JUDr. David Raus, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 5. 2011, 424 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

1. Zásada zákazu diskriminace. Zajištění přístupu dodavatelů k veřejné zakázce. Posilování soutěžního prvku v zadávacím řízení - str. 15

2. Jasnost, určitost a transparentnost zadávacích podmínek. Zásada transparentnosti - str. 37

3. Jasnost, určitost a transparentnost zadávacích podmínek. Srozumitelnost požadavků zadavatele na prokazování kvalifikace - str. 57

4. Zásada transparentnosti. Srozumitelnost zadávacích podmínek. Zpětná přezkoumatelnost postupu zadavatele. Požadavky na obsah zprávy o hodnocení nabídek. Stanovení výše pokuty za porušení zák. o veřejných zakázkách - str. 64

5. Vymezení předmětu veřejné zakázky. Limitace možností zadavatele v zadávacích podmínkách "popsat vše". Předpoklad přiměřených odborných znalostí dodavatelů. Meze uvážení orgánu dohledu o odborných otázkách. Dokazování v řízení před orgánem dohledu. Zásada zákazu diskriminace - str. 73

6. Požadavky na jasnost a srozumitelnost popisu způsobu hodnocení nabídky v zadávací dokumentaci. posuzování zjevné nepřiměřenosti nabídky v dílčím kritériu "délka záruční lhůty". Zásada transparentnosti. Limity přezkumu orgánu dohledu ve vztahu k úvahám a závěrům hodnotící komise - str. 85

7. Určitost, kompletnost, dostatečná podrobnost a neměnnost zadávací dokumentace. změna zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení. Zajištění přístupu dodavatelů k veřejné zakázce - str. 97

8. Srozumitelnost zadávacích podmínek. Způsob výkladu terminologie použité zadavatelem v zadávací dokumentaci - str. 108

9. Naplnění znaků veřejného zadavatele u podnikatelského subjektu. Povinnost aplikovat pozdější právní úpravu, je-li pro pachatele příznivější - str. 127

10. Naplnění znaků veřejného zadavatele u podnikatelských subjektů. Pravidla eurokonformního výkladu s využitím textu zadávacích směrnic - str. 149

11. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky - str. 181

12. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky - str. 197

13. Lhůta pro prokazování kvalifikace a důsledky neprokázání kvalifikace v této lhůtě Místo pro uplatnění požadavku na minimální úroveň splnění kvalifikačních kritérií ze strany zadavatele. Prokazování kvalifikace jinými rovnocennými doklady - str. 203

14. Prokazování kvalifikace. Důsledky neprokázání kvalifikace. Základní kvalifikační předpoklady. Jazyk nabídky. Zásada zákazu diskriminace - str. 214

15. Zásada transparentnosti. Omezení počtu zájemců v užším řízení losováním. Opomenutí řádně označit obálku s nabídkou. Stanovení výše pokuty za porušení zák. o veřejných zakázkách - str. 237

16.Zásada transparentnosti. Omezení počtu zájemců v užším řízení losováním - str. 249

17. Vymezení předmětu veřejné zakázky. Dělení veřejných zakázek. Zadávání veřejných zakázek po částech. Konstrukce výpočtu nabídkové ceny. Záporná nabídková cena. Stanovení kauce - str. 259

18. Prokazování kvalifikace. Daňový nedoplatek dodavatele (uchazeče) - str. 280

19. Důvody ke zrušení zadávacího řízení zadavatelem - str. 285

20. Znaky veřejné zakázky. Úplatný charakter plnění ve prospěch zadavatele - str. 295

21. Poskytování dodatečných informací. Použití odkazu na obchodní firmu v zadávací dokumentaci - str. 303

22. Posuzování výše zadavatelem stanovené jistoty. Důvody zastavení řízení o přezkum úkonů zadavatele orgánem dohledu. Odpadnutí důvodů řízení před orgánem dohledu po zrušení zadávacího řízení zadavatelem. Stanovení kauce. Zásada transparentnosti - str. 317

23. Rámcová smlouva - požadavky na obsah - str. 342

24. Vymezení předmětu veřejné zakázky. Technické podmínky. Zásada zákazu diskriminace - str. 350

25. Opakované posouzení a hodnocení nabídek. "Nulová" nabídková cena. Úplatný charakter plnění ve prospěch zadavatele - str. 359

26. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů. Identifikace subdodavatelů v nabídce uchazeče. Požadavek zadavatele na předložení smluv se subdodavateli - str. 370

27. Námitky proti zadávacím podmínkám. Lhůta pro podání námitek zadavateli - str. 377

28. Stanovení kvalifikačních předpokladů. Technické podmínky. Stanovení dílčích hodnotících kritérií. Zásada zákazu diskriminace - str. 391

29. Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro podání námitek zadavateli - str. 405

30. Přístup k obsahu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Informace o zadávacím řízení. Povinnost mlčenlivosti - str. 411

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.