Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední řadě také o svůj zdravý rozum. Leč rozhodnutí soudů dopadají jen na vybrané záležitosti, které se staly předmětem sporu, vyjádření ministerstev a jiných podobných úřadů je poskrovnu, nejsou závazná a často ani dostupná, komentáře k právním předpisům nebo jiné naučné knihy se mnohdy vyhýbají skutečné praxi a ne všichni si troufají spolehnout se na svůj úsudek (tím spíše, když za porušení povinnosti hrozí vysoká pokuta).
Tento sborník chce být další možnou alternativou. Jak vyplývá již z jeho samotného názvu, zahrnuje stanoviska, v nichž se nechodí „kolem horké kaše“. A chodit ani nemůže, protože je tvořili lidé, kterým je pracovní právo velmi blízké a kteří se potýkají se stejnými problémy jako Vy. V těch stanoviscích najdete jak soudní judikaturu, tak některá vyjádření ústředních správních úřadů, především ale upřímnou snahu dobrat se odpovědí na konkrétní otázky. Nejlépe skrze zdravý rozum.
autor: JUDr. Petr Bukovjan vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2015, 216 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Zákoník práce

Základní zásady pracovněprávních vztahů - str. 15

Závislá práce - str. 16

Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku - str. 18

Odchylná úprava práv a povinností - str. 19

Smluvní strany pracovněprávního vztahu - str. 21

Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 22

Některá ustanovení o právním jednání - str. 24

Působnost odborové organizace - str. 24

Kolektivní smlouva - str. 25

Základní náležitosti pracovní smlouvy - str. 26

Pravidelné pracoviště - str. 27

Zkušební doba - str. 30

Pracovní poměr na dobu určitou - str. 32

Převedení na jinou práci - str. 41

Dočasné přidělení (zapůjčení) zaměstnance - str. 43

Návrat do zaměstnání - str. 46

Výpověď z pracovního poměru - str. 47

Zákaz výpovědi - str. 53

Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 54

Ochrana před skončením pracovního poměru - str. 56

Hromadné propouštění - str. 56

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 57

Odstupné - str. 58

Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 63

Odvolání z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) - str. 64

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 66

Obecná ustanovení o pracovní době - str. 68

Pružné rozvržení pracovní doby - str. 73

Konto pracovní doby - str. 76

Dny pracovního klidu - str. 78

Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 79

Nepřetržitý odpočinek - str. 83

Práce přesčas - str. 84

Noční práce - str. 88

Pracovní pohotovost - str. 89

Evidence pracovní doby - str. 91

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 92

Odměňování mzdou - str. 98

Odměňování platem - str. 100

Příplatky ke mzdě (platu) a náhradní volno - str. 102

Odměňování při kontu pracovní doby - str. 105

Platový výměr - str. 106

Odměna za pracovní pohotovost - str. 107

Splatnost a výplata mzdy (platu) - str. 108

Srážky ze mzdy a jiných příjmů - str. 109

Cestovní náhrady - str. 112

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - str. 114

Překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu - str. 120

Další ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 122

překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 125

Právo na dovolenou a její výměra - str. 129

Společná ustanovení o dovolené - str. 133

Čerpání dovolené - str. 136

Krácení dovolené - str. 145

Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 147

Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 148

Stravování zaměstnanců - str. 150

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 151

Odpovědnost zaměstnance za schodek - str. 153

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí - str. 155

Způsob náhrady škody zaměstnancem - str. 156

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu - str. 157

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech  z povolání - str. 158

Zastupování zaměstnanců - str. 162

Základní povinnosti zaměstnanců - str. 165

Vnitřní předpis - str. 166

Agenturní zaměstnávání - str. 168

Konkurenční doložka - str. 171

Potvrzení o zaměstnání - str. 173

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele - str. 174

Zvláštní povaha práce vykonávané zaměstnancem - str. 175

Doručování písemností - str. 178

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 179

Průměrný výdělek - str. 186

Zákon o zaměstnanosti

Nelegální práce - str. 192

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti - str. 193

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 194

Zákon o specifických zdravotních službách

Lékařský posudek - str. 196

Zákon o kolektivním vyjednávání

Kolektivní spor - str. 200

Občanský zákoník

Zastoupení - str. 202

Právní ujednání - str. 203

Dědické právo - str. 204

Smlouva - str. 204

Zánik závazků - str. 205

Zákon o obchodních korporacích

Družstvo - str. 206

Souběh právních vztahů - str. 207

Exekuční řád

Exekuční činnost - str. 208

Zákon o daních z příjmů

Cestovní náhrady - str. 210

Sociální podmínky - str. 210

Jiné právní předpisy

Zaměstnanci v dopravě - str. 212

Vyhrazená technická zařízení - str. 214

Státní zastupitelství - str. 214

 

Další nabídka k tématu

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Související témata

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.