Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední řadě také o svůj zdravý rozum. Leč rozhodnutí soudů dopadají jen na vybrané záležitosti, které se staly předmětem sporu, vyjádření ministerstev a jiných podobných úřadů je poskrovnu, nejsou závazná a často ani dostupná, komentáře k právním předpisům nebo jiné naučné knihy se mnohdy vyhýbají skutečné praxi a ne všichni si troufají spolehnout se na svůj úsudek (tím spíše, když za porušení povinnosti hrozí vysoká pokuta).
Tento sborník chce být další možnou alternativou. Jak vyplývá již z jeho samotného názvu, zahrnuje stanoviska, v nichž se nechodí „kolem horké kaše“. A chodit ani nemůže, protože je tvořili lidé, kterým je pracovní právo velmi blízké a kteří se potýkají se stejnými problémy jako Vy. V těch stanoviscích najdete jak soudní judikaturu, tak některá vyjádření ústředních správních úřadů, především ale upřímnou snahu dobrat se odpovědí na konkrétní otázky. Nejlépe skrze zdravý rozum.

autor: JUDr. Petr Bukovjan
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2015, 216 stran

Cena: 393 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Zákoník práce

Základní zásady pracovněprávních vztahů - str. 15

Závislá práce - str. 16

Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku - str. 18

Odchylná úprava práv a povinností - str. 19

Smluvní strany pracovněprávního vztahu - str. 21

Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 22

Některá ustanovení o právním jednání - str. 24

Působnost odborové organizace - str. 24

Kolektivní smlouva - str. 25

Základní náležitosti pracovní smlouvy - str. 26

Pravidelné pracoviště - str. 27

Zkušební doba - str. 30

Pracovní poměr na dobu určitou - str. 32

Převedení na jinou práci - str. 41

Dočasné přidělení (zapůjčení) zaměstnance - str. 43

Návrat do zaměstnání - str. 46

Výpověď z pracovního poměru - str. 47

Zákaz výpovědi - str. 53

Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 54

Ochrana před skončením pracovního poměru - str. 56

Hromadné propouštění - str. 56

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 57

Odstupné - str. 58

Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 63

Odvolání z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) - str. 64

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 66

Obecná ustanovení o pracovní době - str. 68

Pružné rozvržení pracovní doby - str. 73

Konto pracovní doby - str. 76

Dny pracovního klidu - str. 78

Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 79

Nepřetržitý odpočinek - str. 83

Práce přesčas - str. 84

Noční práce - str. 88

Pracovní pohotovost - str. 89

Evidence pracovní doby - str. 91

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 92

Odměňování mzdou - str. 98

Odměňování platem - str. 100

Příplatky ke mzdě (platu) a náhradní volno - str. 102

Odměňování při kontu pracovní doby - str. 105

Platový výměr - str. 106

Odměna za pracovní pohotovost - str. 107

Splatnost a výplata mzdy (platu) - str. 108

Srážky ze mzdy a jiných příjmů - str. 109

Cestovní náhrady - str. 112

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - str. 114

Překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu - str. 120

Další ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 122

překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 125

Právo na dovolenou a její výměra - str. 129

Společná ustanovení o dovolené - str. 133

Čerpání dovolené - str. 136

Krácení dovolené - str. 145

Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 147

Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 148

Stravování zaměstnanců - str. 150

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 151

Odpovědnost zaměstnance za schodek - str. 153

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí - str. 155

Způsob náhrady škody zaměstnancem - str. 156

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu - str. 157

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech  z povolání - str. 158

Zastupování zaměstnanců - str. 162

Základní povinnosti zaměstnanců - str. 165

Vnitřní předpis - str. 166

Agenturní zaměstnávání - str. 168

Konkurenční doložka - str. 171

Potvrzení o zaměstnání - str. 173

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele - str. 174

Zvláštní povaha práce vykonávané zaměstnancem - str. 175

Doručování písemností - str. 178

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 179

Průměrný výdělek - str. 186

Zákon o zaměstnanosti

Nelegální práce - str. 192

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti - str. 193

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 194

Zákon o specifických zdravotních službách

Lékařský posudek - str. 196

Zákon o kolektivním vyjednávání

Kolektivní spor - str. 200

Občanský zákoník

Zastoupení - str. 202

Právní ujednání - str. 203

Dědické právo - str. 204

Smlouva - str. 204

Zánik závazků - str. 205

Zákon o obchodních korporacích

Družstvo - str. 206

Souběh právních vztahů - str. 207

Exekuční řád

Exekuční činnost - str. 208

Zákon o daních z příjmů

Cestovní náhrady - str. 210

Sociální podmínky - str. 210

Jiné právní předpisy

Zaměstnanci v dopravě - str. 212

Vyhrazená technická zařízení - str. 214

Státní zastupitelství - str. 214

 

Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1181 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno související s brannou povinností, změny u elektronických podání). Do textu byly zařazeny sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2017.

Cena: 75 KčKOUPIT

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použití motorových vozidel, průměrné ceny pohonných hmot) a pro ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby

JUDr. Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, obsahuje publikace novelizované nařízení o platových poměrech zaměstnanců a nařízení o služebním hodnocení a jeho vazbě na osobní příplatek. Dále jsou obsažena také příslušná aktuální ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Související témata

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.