Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny
Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek.
Zpracování publikace
Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy vzorů různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na jejichž základě jsou jednotlivé směrnice zpracovány. U každé směrnice je vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit.
Zcela nové směrnice, editovatelné vzory
Publikace je doplněna o další nové směrnice. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, a to v editovatelné podobě pro potřeby dané účetní jednotky.
autor: Hana Kovalíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 4. 2017, 456 stran

Cena: 589 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 30
Oběh účetních dokladů - str. 53
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 62
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 66
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 69
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 74
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 82
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 88
Účtový rozvrh - str. 93
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 107
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 118
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování; odpisový plán - str. 123
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 139
Oceňování majetku a závazků - str. 148
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 151
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 157
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 161
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 169
Pokladna, pokladní operace - str. 178
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 193
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 206
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 224
Opravné daňové doklady ke slevám a bonusům - str. 229
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 237
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 242
Inventarizace majetku a závazků - str. 252
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 264
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 292
Výzkum a vývoj - str. 307
Platební karty - str. 326
Podrozvahová evidence - str. 330
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 334
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 336
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 340
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 346
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 361
Tvorba fondů ze zisku - str. 367
Postup při poskytování darů (bezúplatné plnění) - str. 370
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 375
Likvidace proexpirovaných léků - str. 377
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 380
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2017 - str. 386
Příklady účtování nejčastějších účetních operací - str. 402
Příklady používaných formulářů - str. 408


Další nabídka k tématu

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Brychta, Bulla, Krupová, Kuchařová, Pilařová, Pšenková, Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2017 vybíráme: •Změny ve výroční zprávě (zveřejňování nefinančních ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach - Anag, spol. s r. o.

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.