Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny
Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek.
Zpracování publikace
Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy vzorů různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na jejichž základě jsou jednotlivé směrnice zpracovány. U každé směrnice je vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit.
Zcela nové směrnice, editovatelné vzory
Publikace je doplněna o další nové směrnice. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, a to v editovatelné podobě pro potřeby dané účetní jednotky.
autor: Hana Kovalíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 4. 2017, 456 stran
ISBN: 978-80-7554-074-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 30
Oběh účetních dokladů - str. 53
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 62
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 66
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 69
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 74
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 82
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 88
Účtový rozvrh - str. 93
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 107
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 118
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování; odpisový plán - str. 123
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 139
Oceňování majetku a závazků - str. 148
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 151
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 157
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 161
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 169
Pokladna, pokladní operace - str. 178
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 193
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 206
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 224
Opravné daňové doklady ke slevám a bonusům - str. 229
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 237
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 242
Inventarizace majetku a závazků - str. 252
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 264
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 292
Výzkum a vývoj - str. 307
Platební karty - str. 326
Podrozvahová evidence - str. 330
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 334
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 336
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 340
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 346
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 361
Tvorba fondů ze zisku - str. 367
Postup při poskytování darů (bezúplatné plnění) - str. 370
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 375
Likvidace proexpirovaných léků - str. 377
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 380
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2017 - str. 386
Příklady účtování nejčastějších účetních operací - str. 402
Příklady používaných formulářů - str. 408


Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.