Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny
Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek.
Zpracování publikace
Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy vzorů různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na jejichž základě jsou jednotlivé směrnice zpracovány. U každé směrnice je vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit.
Zcela nové směrnice, editovatelné vzory
Publikace je doplněna o další nové směrnice. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, a to v editovatelné podobě pro potřeby dané účetní jednotky.
autor: Hana Kovalíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 4. 2017, 456 stran

Cena: 589 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 30
Oběh účetních dokladů - str. 53
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 62
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 66
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 69
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 74
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 82
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 88
Účtový rozvrh - str. 93
Zásoby - oceňování, evidence, účtování - str. 107
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 118
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování; odpisový plán - str. 123
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 139
Oceňování majetku a závazků - str. 148
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 151
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 157
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 161
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 169
Pokladna, pokladní operace - str. 178
Pracovní cesty, cestovní výdaje - tuzemská pracovní cesta - str. 193
Pracovní cesty, cestovní výdaje - zahraniční pracovní cesta - str. 206
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 224
Opravné daňové doklady ke slevám a bonusům - str. 229
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 237
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 242
Inventarizace majetku a závazků - str. 252
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 264
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 292
Výzkum a vývoj - str. 307
Platební karty - str. 326
Podrozvahová evidence - str. 330
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 334
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 336
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 340
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 346
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 361
Tvorba fondů ze zisku - str. 367
Postup při poskytování darů (bezúplatné plnění) - str. 370
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 375
Likvidace proexpirovaných léků - str. 377
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 380
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2017 - str. 386
Příklady účtování nejčastějších účetních operací - str. 402
Příklady používaných formulářů - str. 408


Další nabídka k tématu

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.