Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha tedy není podrobným komentářem, ale díky srovnání s předchozí právní úpravou by měla přispět ke snazšímu pochopení nové úpravy.

Důraz je kladen na elektronické procesy při zadávání veřejných zakázek, protože nejpozději od 18. 10. 2018 musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Kniha obsahuje také vzory, například výzvy k předložení dokladů k uzavření smlouvy anebo zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení. Za účelem lepšího pochopení celé problematiky je v publikaci citována též rozhodovací praxe k předchozímu zákonu.

Prakticky zaměřená publikace je určena pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek.

autor: Michaela Poremská vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 328 stran
ISBN: 978-80-7552-697-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. 7
Předmluva - str. 11
1 Působnost nového zákona ve srovnání s předcházející právní úpravou - str. 13
2 Zadavatel  - str. 18
3 Dodavatel, účastník zadávacího řízení a poddodavatel (subdodavatel)  - str. 26
3.1 Dodavatel a účastník zadávacího řízení - str. 26
3.2 Poddodavatel, resp. subdodavatel - str. 29
4 Veřejná zakázka - str. 35
5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - str. 39
6  Veřejné zakázky malého rozsahu - str. 45
6.1 Finanční limity  - str. 45
6.2 Zásady pro zadávání veřejných zakázek - str. 45
6.3 Postup podle zásad - str. 49
6.4 Vnitřní postup (směrnice) pro zadávání veřejných zakázek - str. 50
7 Režim veřejné zakázky a podmínky účasti v zadávacím řízení a průběh zadávacího řízení - str. 53
7.1 Režim veřejné zakázky - str. 53
7.2 Podmínky účasti v zadávacím řízení - str. 59
7.3 Průběh zadávacího řízení - str. 61
8 Výjimky z působnosti zákona - str. 63
9 Podlimitní, nadlimitní a zjednodušený režim a zadávací řízení - str. 68
10 Obecná ustanovení o zadávacích řízeních - str. 95
10.1 Předběžné tržní konzultace - str. 95
10.2 Předběžné oznámení  - str. 96
10.3 Veřejné zakázky dělené na části - str. 98
10.4 Zadávací lhůta - str. 101
10.5 Jistota - str. 102
10.6 Komise a přizvaní odborníci - str. 103
10.7 Smluvní zastoupení zadavatele - str. 104
10.8 Střet zájmů - str. 105
11 Zadávací podmínky - str. 107
12 Technické podmínky - str. 113
13 Kvalifikace - str. 125
14 Nabídky, otevírání nabídek a jejich posouzení a hodnocení, elektronická aukce - str. 141
14.1 Nabídkyv141
14.2 Otevírání nabídek - str. 146
14.3 Posouzení a hodnocení nabídek - str. 149
14.4 Elektronická aukce  - str. 157
15 Uzavření smlouvy, zrušení zadávacího řízení, dokončení zadávacího řízení, ochrana informací včetně obchodního tajemství  - str. 165
15.1 Uzavření smlouvy - str. 165
15.2 Zrušení zadávacího řízení  - str. 174
15.3 Dokončení zadávacího řízení - str. 177
15.4 Ochrana informací včetně obchodního tajemství - str. 181
16 Změny po uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy - str. 185
17 Rámcové dohody - str. 194
18 Dynamické nákupní systémy - str. 203
19 Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek - str. 211
20 Elektronizace veřejného zadávání - str. 227
20.1 Elektronické nástroje a elektronická komunikace - str. 227
20.2 Další elektronické jednání  - str. 249
20.3 Věstník veřejných zakázek - str. 250
20.4 Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, e-Certis a jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky - str. 254
21 Opravné prostředky v řízení o zadávání veřejných zakázek - str. 265
22 Přechodná a zrušovací ustanovení, účinnost - str. 287
Seznam metodik a stanovisek k novému zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  - str. 297
Vzor Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení - str. 302 Seznam použité literatury - str. 320
Rejstřík - str. 322

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.