Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

Tato ojedinělá kniha se zabývá problematikou věcných břemen u sítí veřejné infrastruktury, včetně dřívějších zákonných věcných břemen, ochranných pásem, zřizování věcných břemen vyvlastněním a dalších otázek specifických pro tuto oblast. 
Podstatná část publikace je věnována provozovatelům sítí veřejné infrastruktury v rámci energetického zákona; oblastí telekomunikací a sítěmi vodovodů a kanalizací se zabývají samostatné části. Praktické zkušenosti jsou ilustrovány příklady z judikatury, většinou dosud nepublikované.
Publikace je využitelná nejen pro potřeby energetických a telekomunikačních společností, ale i pro zaměstnance stavebních úřadů a pro právnickou veřejnost, která přijde s těmito specifickými vztahy do styku, ať již v rámci stavebního či vyvlastňovacího řízení, nebo při řízení před soudem.
autor: JUDr. Jaroslav Truneček vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2010, 136 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Úvod - str. 7

II. Specifická povaha věcných břemen s veřejnoprávním prvkem - str. 11

III. Věcná břemena z pohledu historie - str. 15

1. Počátky věcných břemen s veřejnoprávním prvkem - str. 15

2. Zákon č. 438/1919 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace - str. 17

3. Vývoj právní úpravy od roku 1950 do účinnosti elektrisačního zákona - str. 20

4. Zákon č. 79/1957 Sb. (elektrisační zákon) a jeho důsledky -s tr. 21

5. První energetický zákon - str. 28

IV. Stávající úprava věcných břemen v energetickém zákoně - str. 31

1. Rozvod elektřiny - str. 31

2. Rozvod plynu - str. 35

3. Teplárenství - str. 37

V. Obsah smluv o zřizování věcných břemen - str. 39

1. Druh věcného břemene - str. 39

2. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva - str. 42

3. Ochranné pásmo, jeho vznik a důsledky - str. 44

4. Postup při zřizování věcných břemen smluvní cestou - str. 46

5. Možnost vydržení věcného břemene - str. 47

6. Zřízení věcného břemene správním rozhodnutím - str. 49

VI. Podrobnosti zřizování věcných břemen - str. 53

1. Dotčené nemovitosti - str. 53

2. Osoby oprávněné zřídit věcné břemeno - str. 61

3. Problematika určitosti při vymezení věcného břemene - str. 65

4. problematika právního nástupnictví - rozhodnutí katastrálních úřadů a rozhodnutí o opravných prostředcích proti nim - str. 67

VII. Náhrada za zřízení a existenci věcného břemene - praktické zkušenosti a judikatura - str. 77

1. Náhrada za zřízení věcného břemene z obecného hlediska - str. 77

2. Jednání o náhradě za zřízení věcného břemene - str. 79

3. Limity jednání oprávněného - str. 80

4. Určení výše náhrady při vyvlastnění - str. 82

5. Splatnost náhrady - str. 86

6. Požadavky na dodatečné vyplacení náhrad za zřízení věcných břemen ze zákona - str. 89

7. Praktické zkušenosti s poskytováním plnění dle ust. § 151n odst. 3 občanského zákoníku - str. 95

8. Další kompenzace domnělých a skutečných vlivů zařízení veřejné infrastruktury - str. 98

VIII. Vysvětlení a důsledky tzv. unbundlingu - str. 101

1. Vysvětlení pojmu "unbundling" - str. 101

2. Unbundling a katastr nemovitostí - str. 104

IX. Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem mimo rámec energetického zákona - str. 107

1. Telekomunikace - str. 107

2. Vodovody a kanalizace - str. 115

X. Zhodnocení současné právní úpravy věcných břemen v energetickém zákoně - str. 119

1. Přednosti - str. 119

2. Nevýhody - str. 119

IX. Úvahy de lege ferenda o věcných břemenech ve vztahu k distribuční síti - str. 121

1. Možnost zavedení čistě veřejnoprávních omezení vlastnického práva - str. 121

2. Dořešení stávající úpravy - str. 123

XII. Závěr - str. 131

XIII. Použitá literatura - str. 133

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

Spotřebitel - Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., Mgr. Tomáš Šperka - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický sešit, který by měl spotřebitelům sloužit jako „první pomoc" při řešení jejich problémů. Obsahuje všechny potřebné základní informace v přehledné a srozumitelné podobě. Seznámí čtenáře s postavením ...

Cena: 181 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.