Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 336/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

Znění účinné od 1. 1. 2015 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 336/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozsah povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona srovnatelnému rozsahu takového povolení podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Česká národní banka vyhotoví na žádost investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora výpis s údaji o rozsahu jejich povolení k činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádostech o povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu nebo hlavního administrátora zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty, jejichž běh v těchto řízeních započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončil, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Česká národní banka oznámí žadateli do 15 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jak hodlá v řízení o jeho žádosti s ohledem na nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat, a vyzve jej k uvedení žádosti do souladu s požadavky tohoto zákona.

3. Investiční společnost, samosprávný investiční fond a hlavní administrátor uvede své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařuje, do souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 31. března 2015.

4. Depozitářská smlouva se uvede do souladu s § 73 odst. 1 písm. f) a § 670 odst. 1 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 31. března 2015.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 29. prosince 2014)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.