Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Znění účinné od 1. 9. 2008 do 30. 12. 2010.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., O PRAVIDLECH OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV A OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ [§ 1 - § 2]§ 1§ 2 Vymezení pojmůČÁST DRUHÁ [§ 3 - § 6]§ 3§ 4 Pobočka nebo organizační složka zahraniční osoby§ 5 Regulovaný konsolidační celek§ 6 Kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního celku [K § 26d odst. 3 zákona o bankách, k § 1a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a k § 199 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu]ČÁST TŘETÍ [§ 7 - § 36]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I [§ 7 - § 34]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I, Díl 1 [§ 7 - § 23]§ 7§ 8§ 9§ 10§ 11§ 12§ 13§ 14§ 15§ 16§ 17§ 18§ 19§ 20§ 21§ 22§ 23ČÁST TŘETÍ, HLAVA I, Díl 2 [§ 24 - § 30]§ 24§ 25§ 26§ 27§ 28§ 29§ 30ČÁST TŘETÍ, HLAVA I, Díl 3 [§ 31 - § 34]§ 31§ 32§ 33§ 34ČÁST TŘETÍ, HLAVA II [§ 35 - § 36]§ 35§ 36ČÁST ČTVRTÁ [§ 37 - § 179]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I [§ 37 - § 43]§ 37 Kapitálová přiměřenost na individuálním základě§ 38§ 39§ 40 Kapitálová přiměřenost na konsolidovaném základě§ 41§ 42§ 43 Ukazatel kapitálové přiměřenostiČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II [§ 44 - § 53]§ 44 Zařazování nástrojů a pozic do portfolií§ 45 Obchodní portfolio§ 46 Malé obchodní portfolio§ 47 Investiční portfolio§ 48 Vnitřní zajištění§ 49 Selhání dlužníka§ 50 Konsolidace dat§ 51§ 52 Oceňování nástrojů a pozic§ 53 Přepočet hodnot v cizích měnáchČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III [§ 54 - § 73]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 1 [§ 54 - § 63]§ 54§ 55§ 56§ 57 Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát na individuálním základě§ 58 Podřízený dluh A v kapitálu na individuálním základě§ 59 Kapitál na individuálním základě na krytí tržního rizika§ 60 Podřízený dluh B v kapitálu na individuálním základě§ 61 Odčitatelné položky na individuálním základě§ 62 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát na individuálním základě§ 63 Limity položek kapitálu na individuálním základěČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III, Díl 2 [§ 64 - § 73]§ 64§ 65§ 66§ 67 Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát na konsolidovaném základě§ 68 Podřízený dluh A v kapitálu na konsolidovaném základě§ 69 Kapitál na konsolidovaném základě na krytí tržního rizika§ 70 Podřízený dluh B v kapitálu na konsolidovaném základě§ 71§ 72 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát na konsolidovaném základě§ 73 Limity položek kapitálu na konsolidovaném základěČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV [§ 74 - § 179]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1 [§ 74 - § 82]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1, Oddíl 1 [§ 74 - § 75]§ 74§ 75ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1, Oddíl 2 [§ 76 - § 77]§ 76 Základní přístupy pro výpočet kapitálových požadavků§ 77 Speciální přístupy pro výpočet kapitálových požadavkůČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1, Oddíl 3 [§ 78 - § 82]§ 78§ 79§ 80§ 81§ 82ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2 [§ 83 - § 126]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 1 [§ 83 - § 89]§ 83§ 84 Kategorie expozic§ 85 Výpočet kapitálového požadavku§ 86§ 87 Hodnota expozice§ 88 Riziková váha§ 89 Úvěrová kvalitaČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 2 [§ 90 - § 101]§ 90§ 91 Požadavky na používání přístupu IRB§ 92 Implementace přístupu IRB§ 93 Kategorie expozic§ 94 Výpočet kapitálového požadavku§ 95 Výpočet hodnoty rizikově vážené expozice§ 96§ 97§ 98 Expozice vůči fondům kolektivního investování§ 99 Očekávané úvěrové ztráty§ 100 Používání standardizovaného přístupu v rámci přístupu IRB§ 101 Opuštění přístupu IRBČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 3 [§ 102 - § 107]§ 102 Používané techniky§ 103 Předpoklady uznatelnosti technik§ 104 Účinky použitých technik§ 105 Nesoulad splatností§ 106 Kombinace použitých technik§ 107 Zajištění koše expozicČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 4 [§ 108 - § 115]§ 108§ 109 Tradiční sekuritizace§ 110 Syntetická sekuritizace§ 111§ 112 Skrytá podpora sekuritizace§ 113 Hodnota rizikově vážené sekuritizované expozice§ 114 Hodnota sekuritizované expozice§ 115 Riziková váhaČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 5 [§ 116 - § 126]§ 116 Žádost o zápis do seznamu§ 117§ 118§ 119§ 120§ 121§ 122 Metody hodnocení a úvěrová hodnocení§ 123§ 124§ 125§ 126ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3 [§ 127 - § 169]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 1 [§ 127 - § 132]§ 127§ 128 Kapitálový požadavek k riziku protistrany§ 129§ 130§ 131 Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům§ 132ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 2 [§ 133 - § 142]§ 133§ 134 Kompenzace nástrojů§ 135 Úrokové pozice§ 136§ 137§ 138§ 139§ 140§ 141 Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku§ 142ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 3 [§ 143 - § 148]§ 143 Akciové nástroje§ 144 Kompenzace nástrojů§ 145 Akciové pozice§ 146§ 147 Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku§ 148 Akciové indexyČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 4 [§ 149 - § 151]§ 149§ 150§ 151ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 5 [§ 152 - § 156]§ 152§ 153 Měnové pozice§ 154 Silně korelované měny§ 155 Měnové pozice u fondů kolektivního investování§ 156 Výpočet kapitálového požadavku k měnovému rizikuČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 6 [§ 157 - § 162]§ 157 Komoditní nástroje§ 158 Kompenzace nástrojů§ 159 Komoditní pozice§ 160 Metody měření komoditního rizika§ 161 Silně korelované komodity§ 162 Výpočet kapitálového požadavku ke komoditnímu rizikuČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 7 [§ 163 - § 166]§ 163 Opce§ 164 Kompenzace opcí§ 165 Pozice opcí§ 166 Výpočet kapitálového požadavku k opcímČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 8 [§ 167 - § 169]§ 167 Vlastní modely§ 168 Požadavky na používání vlastních modelů§ 169 Kombinace přístupůČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 4 [§ 170 - § 177]§ 170 Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku§ 171 Přístup základního ukazatele§ 172 Standardizovaný přístup§ 173 Standardizovaný přístup v kombinaci s přístupem základního ukazatele§ 174 Alternativní standardizovaný přístup§ 175 Alternativní standardizovaný přístup v kombinaci s přístupem základního ukazatele§ 176 Pokročilý přístup§ 177 Pokročilý přístup v kombinaci s ostatními přístupyČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 5 [§ 178 - § 179]§ 178§ 179ČÁST PÁTÁ [§ 180 - § 189]ČÁST PÁTÁ, HLAVA I [§ 180 - § 185]§ 180§ 181§ 182§ 183§ 184§ 185ČÁST PÁTÁ, HLAVA II [§ 186 - § 189]§ 186§ 187§ 188§ 189ČÁST ŠESTÁ [§ 190 - § 205]ČÁST ŠESTÁ, HLAVA I [§ 190 - § 193]§ 190§ 191 Pravidla pro nabývání některých druhů aktiv družstevní záložnou§ 192 Pravidla pro financování nabytí některých druhů aktiv bankou§ 193 Pravidla pro financování nabytí některých druhů aktiv družstevní záložnouČÁST ŠESTÁ, HLAVA II [§ 194 - § 205]ČÁST ŠESTÁ, HLAVA II, Díl 1 [§ 194 - § 198]§ 194 Předmět kategorizace§ 195 Základní kategorie§ 196 Pohledávky bez selhání dlužníka§ 197 Pohledávky se selháním dlužníka§ 198 Zařazování do kategorií a podkategoriíČÁST ŠESTÁ, HLAVA II, Díl 2 [§ 199 - § 204]§ 199 Individuální a portfoliový přístup§ 200 Úpravy ocenění§ 201 Metody pro stanovení výše ztráty ze znehodnocení§ 202 Diskontování očekávaných budoucích peněžních toků§ 203 Koeficienty§ 204 Statistické modelyČÁST ŠESTÁ, HLAVA II, Díl 3 [§ 205]§ 205ČÁST SEDMÁ [§ 206 - § 213]§ 206 Obsah údajů určených k uveřejnění§ 207§ 208 Periodicita a lhůty uveřejňování údajů§ 209§ 210 Způsob uveřejňování údajů§ 211§ 212 Struktura uveřejňovaných údajů§ 213ČÁST OSMÁ [§ 214 - § 223]§ 214 Informace o konsolidačním celku§ 215§ 216 Informace o outsourcingu§ 217 Informace o kapitálových požadavcích a přístupech pro jejich výpočet§ 218§ 219§ 220§ 221 Informace o riziku nesplnění závazku§ 222 Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu§ 223 Informace o měnových pozicíchČÁST DEVÁTÁ [§ 224 - § 237]§ 224 Společné ustanovení§ 225 Přechodná ustanovení k řídicímu a kontrolnímu systému§ 226 Přechodná ustanovení ke standardizovanému přístupu§ 227 Přechodná ustanovení k přístupu IRB§ 228§ 229 Přechodná ustanovení ke kapitálovým požadavkům podle vlastních modelů§ 230 Přechodná ustanovení k operačnímu riziku§ 231 Přechodná ustanovení k angažovanosti§ 232 Přechodná ustanovení k uveřejňování informací§ 233 Přechodná ustanovení k některým informačním povinnostem§ 234 Přechodná ustanovení ke kapitálové přiměřenosti§ 235 Přechodná ustanovení k použití dosavadních pravidel§ 236§ 237 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13Příl.14Příl.15Příl.16Příl.17Příl.18Příl.19Příl.20Příl.21Příl.22Příl.23Příl.24Příl.25Příl.26Příl.27Příl.28Příl.29Příl.30Příl.31Příl.32Příl.33

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.