Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Znění účinné od 1. 1. 2014 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 161/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 170/2007 Sb., č. 41/2009 Sb. a č. 304/2013 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia podaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o žádosti o vydání povolení k pobytu podané podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Žádost o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia podaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Policie žádost cizince o přiznání právního postavení rezidenta na území podle § 83 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podanou do 1 roku po nabytí účinnosti tohoto zákona vyřídí ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti.

6. Oprávnění k trvalému pobytu, které vzniklo cizinci svěřenému do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu10a) do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za pobyt podle § 65 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke dni účinnosti tohoto zákona od dosažení jeho zletilosti neuplynulo více než 30 dnů.

7. Řízení o žádosti o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu podané občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Občan Evropské unie, který je držitelem průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka Evropských společenství vydaného za účelem přechodného pobytu na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn v době platnosti průkazu požádat policii o jeho výměnu za potvrzení o přechodném pobytu na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je oprávněn v době platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného za účelem přechodného pobytu na území podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádat o jeho výměnu za průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byl-li průkaz vydán za účelem trvalého pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn požádat o jeho výměnu za průkaz o povolení k trvalému pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Povolení k pobytu vydaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k trvalému pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a lze jej vydávat do 31. prosince 2007.

12. Řízení o správním vyhoštění zahájená podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Žádost o vrácení jistoty, která nebyla použita k úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince z území, je cizinec oprávněn podat podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy mu skončila platnost víza. Zastupitelský úřad je povinen jistotu, která nebyla použita k úhradě nákladů podle věty první, cizinci vrátit.

ČÁST TŘETĺ

Čl. VI

(zrušen)

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 27. dubna 2006), s výjimkou ustanovení

1.čl. I bodů 4 a 8, bodu 42, pokud jde o § 42d a 42e, bodu 43, pokud jde o § 44 odst. 4 písm. g) a § 44 odst. 5, bodu 44, pokud jde o § 44a odst. 2, 6 a 7, bodu 45, bodu 46, pokud jde o § 46 odst. 5, bodu 47, pokud jde o § 46c, bodu 49, pokud jde o § 48 písm. b), c) a d), bodu 50, bodů 61 až 63, bodů 78 a 80, bodu 84, pokud jde o § 119a odst. 4 a 5, bodu 96, bodu 118, pokud jde o § 169 odst. 2 písm. d), a ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4, která nabývají účinnosti 60. dnem po dni jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 26. června 2006),
2.čl. I bodů 22, 26, 28, 29, bodů 33 až 35, bodu 83, bodů 91 až 94, bodů 136 a 137, ustanovení čl. II bodu 13 a ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku (pozn. redakce: tj. dnem 21. prosince 2007), a
3.čl. I bodu 47, pokud jde o § 46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o § 75 odst. 2 písm. a), § 75 odst. 3 větu druhou a třetí a § 77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o § 87e odst. 1 písm. b), § 87e odst. 3, § 87k odst. 1 písm. e) a § 87k odst. 2, a bodu 101, pokud jde o § 158 odst. 1 písm. b) bod 9, které nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 170/2007 Sb.1. září 2007,
Zákon č. 41/2009 Sb.1. ledna 2010,
Zákon č. 304/2013 Sb.1. ledna 2014.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.