Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Publikace představuje soubor nejdůležitějších teoretických poznatků z oblasti regionálního rozvoje, jež vycházejí jednak z předchozích prací renomovaných autorů a zejména z vlastního dlouhodobě prováděného výzkumu. Z uvedených poznatků by se mělo vycházet při praktické realizaci rozvoje mikroregionů. Publikace je určena jednak pro odborné pracovníky ve veřejné správě, jednak pro studenty příslušných škol a jejich studijních oborů.

autor: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2012, 300 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

1. Územní samospráva - str. 15

1.1 Základní charakteristické znaky obce - str. 19

1.2 Kraje - vyšší územní samosprávné celky - str. 27

2. Přístupy a pojetí regionu jako územního samosprávného celku - str. 29

2.1 Procesy urbanizace v území a úloha měst - str. 42

2.2 Sídelní struktura jako faktor lokálního a regionálního rozvoje - str. 43

3. Struktura českých obcí - str. 54

3.1 Města a jejich zázemí - str. 55

3.2 Venkov a venkovské obce - str. 66

3.3 Role kultury a kulturního dědictví v rozvoji měst a venkovských obcích - str. 78

4. Městské a venkovské komunity - str. 86

4.1 Procesy sociální soudržnosti a sociální politika na komunální úrovní - str. 87

5. Lokální společenství, komunitní plánování a sociální ekonomika - str. 94

5.1 Komunitní plánování - str. 95

5.2 Sociální ekonomika - str. 98

6. Prostorový rozvoj a jeho plánování - str. 100

6.1 Územní plánování, role územních samospráv a udržitelný rozvoj - str. 103

7. Územní samospráva a koncept udržitelného rozvoje - str. 116

7.1 Přínosy územních plánů a udržitelný rozvoj - str. 118

8. Strategické řízení a rozvoj území - str. 120

8.1 Strategické plánování obcí, měst a regionů - str. 124

8.2 Strategický management - str. 129

9. Sociální komunikace, komunikační strategie a udržitelný rozvoj - str. 132

9.1 Pojetí komunikace - str. 136

9.2 Význam komunikace - str. 138

9.3 Public relations (PR) a organizační kultura správních orgánů - str. 148

9.4 Marketing ve veřejné správě - str. 150

10. Participace a partnerství - str. 156

10.1 Participace - str. 156

10.2 Princip partnerství v podmínkách územních samospráv - str. 157

10.3 Partnerství a jeho význam v rozvoji obcí, měst a regionů - str. 161

10.4 Spolupráce krajů s veřejností - str. 170

10.5 Regiony soudržnosti - str. 172

10.6 Spolupráce soukromých a veřejných organizací - str. 172

10.7 Public-Private Partnrship (PPP) - str. 173

10.8 Nezisková a soukromá sféra - str. 178

10.9 Neziskový sektor, územní samosprávy a řízení regionálního rozvoje - str. 181

11. Regionální a municipální management - str. 184

11.1 Vývoj a pojetí managementu veřejné správy - str. 185

11.2 Specifika managementu ve veřejné správě - str. 189

12. Územní samospráva a teorie organizace - str. 195

12.1 Klasické modely - str. 199

12.2 Vědecké řízení - management v institucích a organizacích veřejné správy - str. 205

13. Personální management - str. 212

13.1 Mezilidské vztahy - str. 214

13.2 Modely zaměstnanosti ve veřejné správě - str. 215

13.3 Motivace v organizacích veřejné správy - str. 217

13.4 Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě - str. 218

14. Modely kvality řízení - str. 220

15. Financování potřeb, úloha finančního managementu - str. 228

16. Rozpočet a mimorozpočtové fondy ve finančním systému obce, kraje - str. 231

16.1 Rozpočet - str. 233

16.2 Rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti - str. 245

16.3 Peněžní mimorozpočtové fondy - str. 246

17. Struktura územního rozpočtu - str. 248

18. Hospodaření s majetkem - str. 259

18.1 Evidence a ocenění majetku - str. 266

19. Finanční analýza, finanční kontrola, audit - str. 275

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Sagit, a. s.

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 29 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich ochrana (svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností), Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru) ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Rozpočtový proces obcí

Rozpočtový proces obcí

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k realizaci politické odpovědnosti. Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá však určité základní znalosti ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

DPH u obcí v příkladech 2013

DPH u obcí v příkladech 2013

Ing. Jaroslav Šobáň - Anag, spol. s r. o.

Publikace DPH u obcí v příkladech je určena obcím a ostatním veřejnoprávním subjektům, které jsou registrovanými plátci daně z přidané hodnoty, případně kterým registrace k DPH hrozí či o ní uvažují dobrovolně. Jedná se o praktickou příručku zabývající se aplikací zákona o DPH ve ...

Cena: 339 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.