Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Publikace představuje soubor nejdůležitějších teoretických poznatků z oblasti regionálního rozvoje, jež vycházejí jednak z předchozích prací renomovaných autorů a zejména z vlastního dlouhodobě prováděného výzkumu. Z uvedených poznatků by se mělo vycházet při praktické realizaci rozvoje mikroregionů. Publikace je určena jednak pro odborné pracovníky ve veřejné správě, jednak pro studenty příslušných škol a jejich studijních oborů.
autor: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Doc. Ing. Jitka Peková, CSc. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2012, 300 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

1. Územní samospráva - str. 15

1.1 Základní charakteristické znaky obce - str. 19

1.2 Kraje - vyšší územní samosprávné celky - str. 27

2. Přístupy a pojetí regionu jako územního samosprávného celku - str. 29

2.1 Procesy urbanizace v území a úloha měst - str. 42

2.2 Sídelní struktura jako faktor lokálního a regionálního rozvoje - str. 43

3. Struktura českých obcí - str. 54

3.1 Města a jejich zázemí - str. 55

3.2 Venkov a venkovské obce - str. 66

3.3 Role kultury a kulturního dědictví v rozvoji měst a venkovských obcích - str. 78

4. Městské a venkovské komunity - str. 86

4.1 Procesy sociální soudržnosti a sociální politika na komunální úrovní - str. 87

5. Lokální společenství, komunitní plánování a sociální ekonomika - str. 94

5.1 Komunitní plánování - str. 95

5.2 Sociální ekonomika - str. 98

6. Prostorový rozvoj a jeho plánování - str. 100

6.1 Územní plánování, role územních samospráv a udržitelný rozvoj - str. 103

7. Územní samospráva a koncept udržitelného rozvoje - str. 116

7.1 Přínosy územních plánů a udržitelný rozvoj - str. 118

8. Strategické řízení a rozvoj území - str. 120

8.1 Strategické plánování obcí, měst a regionů - str. 124

8.2 Strategický management - str. 129

9. Sociální komunikace, komunikační strategie a udržitelný rozvoj - str. 132

9.1 Pojetí komunikace - str. 136

9.2 Význam komunikace - str. 138

9.3 Public relations (PR) a organizační kultura správních orgánů - str. 148

9.4 Marketing ve veřejné správě - str. 150

10. Participace a partnerství - str. 156

10.1 Participace - str. 156

10.2 Princip partnerství v podmínkách územních samospráv - str. 157

10.3 Partnerství a jeho význam v rozvoji obcí, měst a regionů - str. 161

10.4 Spolupráce krajů s veřejností - str. 170

10.5 Regiony soudržnosti - str. 172

10.6 Spolupráce soukromých a veřejných organizací - str. 172

10.7 Public-Private Partnrship (PPP) - str. 173

10.8 Nezisková a soukromá sféra - str. 178

10.9 Neziskový sektor, územní samosprávy a řízení regionálního rozvoje - str. 181

11. Regionální a municipální management - str. 184

11.1 Vývoj a pojetí managementu veřejné správy - str. 185

11.2 Specifika managementu ve veřejné správě - str. 189

12. Územní samospráva a teorie organizace - str. 195

12.1 Klasické modely - str. 199

12.2 Vědecké řízení - management v institucích a organizacích veřejné správy - str. 205

13. Personální management - str. 212

13.1 Mezilidské vztahy - str. 214

13.2 Modely zaměstnanosti ve veřejné správě - str. 215

13.3 Motivace v organizacích veřejné správy - str. 217

13.4 Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě - str. 218

14. Modely kvality řízení - str. 220

15. Financování potřeb, úloha finančního managementu - str. 228

16. Rozpočet a mimorozpočtové fondy ve finančním systému obce, kraje - str. 231

16.1 Rozpočet - str. 233

16.2 Rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti - str. 245

16.3 Peněžní mimorozpočtové fondy - str. 246

17. Struktura územního rozpočtu - str. 248

18. Hospodaření s majetkem - str. 259

18.1 Evidence a ocenění majetku - str. 266

19. Finanční analýza, finanční kontrola, audit - str. 275

 

Další nabídka k tématu

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Mgr. Robin Mlynář - Wolters Kluwer, a. s.

Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Rozpočtový proces obcí

Rozpočtový proces obcí

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k realizaci politické odpovědnosti. Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá však určité základní znalosti ...

Cena: 275 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.