Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR

Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR

Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvahy komerčních pojišťoven, poukázat na vykazování základních kategorií zobrazovaných v jejich účetnictví včetně ekonomických důsledků, zhodnotit vývoj legislativních změn v průběhu posledních let u vybraných kategorií v této oblasti a posoudit oceňování reálnou hodnotou u finančního umístění a pojistně technických rezerv.
Potřebné informace zde naleznou nejen pracovníci finančních institucí - pojišťoven, ale i pracovníci auditorských a právních společností, studenti středních a vysokých škol, stejně tak ti, kteří se o problematiku komerčních pojišťoven zajímají.
autor: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2010, 380 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Část první: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace

1. Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století - str. 15

1.1 Počátky pojišťovnictví - str. 15

1.2 Vývoj pojišťovnictví u nás - str. 17

1.3 Pojišťovnictví ve světě v 21. století - str. 25

1.4 Pojistný trh a jeho subjekty - str. 31

2. Rizika jako předmět pojištění - str. 36

2.1 Charakteristika rizik a jejich dopad na finanční situaci pojišťovaných entit (pojistníků) - str. 36

2.2 Typy rizik pojišťujících institucí - str. 43

3. Pojistná smlouva - základ činnosti pojišťovny - str. 53

3.1 Pojistná smlouva z pohledu české legislativy - str. 53

3.2 Pojistná smlouva z pohledu IFRS - str. 55

3.3 Srovnání pojistné smlouvy podle české legislativy a podle IFRS - str. 60

3.4 Pojistné - str. 64

3.5 Netto pojistné - str. 66

3.6 Správní náklady a kalkulovaný zisk - str. 67

3.7 Vazby mezi kmenovým, produkčním a předepsaným pojistným - str. 67

3.8 Typy pojistného z hlediska jejich obsahu - str. 71

4. Právní rámec hospodaření pojišťovny v ČR - str. 73

4.1 Nadnárodní regulace - str. 73

4.2 Národní regulace odvětví pojišťovnictví - str. 77

Část druhá: Finanční účetnictví komerčních pojišťoven: specifické problémy

5. Účetní výkazy komerčních pojišťoven - str. 91

5.1 Rozvaha - str. 92

5.2 Výkaz zisku a ztráty pojišťovny - str. 100

5.3 Solventnost komerčních pojišťoven - str. 110

5.4 Srovnání výkazů podle české legislativy a IFRS - str. 111

6. Problematika oceňování majetku a závazků - str. 117

6.1 Prvotní ocenění v účetnictví - str. 117

6.2 Následné ocenění v účetnictví - str. 118

6.3 Fair value - str. 126

6.4 Oceňovací modely - obecný pohled - str. 130

7. Specifika vykazování pohledávek a závazků z přímého pojištění - str. 136

7.1 Pohledávky z přímého pojištění - str. 136

7.2 Předepsané hrubé pojistné a jeho úhrada - str. 138

7.3 Zánik pojistných smluv - str. 161

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech - str. 163

7.5 Pořizovací náklady na pojistné smlouvy - str. 165

7.6 Odložené pořizovací náklady (DAC) podle US GAAP - str. 172

7.7 Závazky z přímého pojištění - str. 176

7.8 Přehled základních účetních transakcí při uzavření pojistné smlouvy - str. 179

8. Vykazování rezerv v pojišťovnách - str. 181

8.1 Rezervy z pohledu IFRS - str. 181

8.2 Rezervy z pohledu české legislativy - str. 183

8.3 Pojistně technické rezervy - str. 184

8.4 Rezervy vytvářené v životním i neživotním pojištění - str. 188

8.5 Rezervy vytvářené pouze v životním pojištění - str. 218

8.6 Rezervy vytvářené pouze v neživotním pojištění - str. 234

8.7 Testování postačitelnosti technických rezerv - str. 237

9. Finanční umístění prostředků technických rezerv - str. 239

9.1 zásady při tvorbě finančního umístění (FU) - str. 240

9.2 Složky finančního umístění - str. 242

9.3 Limity složek finančního umístění - str. 245

9.4 Účetní zachycení finančního umístění - str. 247

9.5 Vykazování pozemků a staveb - str. 248

9.6 Investiční nástroje v rámci finančního umístění - str. 258

10. Zajištění pojišťoven - str. 296

10.1 Klasifikace zajištění - str. 298

10.2 Zajištění proporcionální - str. 300

10.3 Zajištění neproporcionální - str. 304

10.4 Typy ručení zajistných smluv - str. 306

10.5 Vykazování zajištění v účetnictví prvopojistitele - str. 311

10.6 Příklady vykazování smluv podle IFRS - str. 330

10.7 Dodatek - novela zákona o účetnictví k 1.1.2010 - str. 343

11. Závěr - str. 345

 

Další nabídka k tématu

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - komentář

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - komentář

PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu.

Cena: 995 KčKOUPIT

Mezinárodní pojistné právo

Mezinárodní pojistné právo

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.