Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Software

Účetní průvodce Delfín + 3 aktualizace

Účetní průvodce Delfín + 3 aktualizace

Účetní průvodce DELFÍN obsahuje podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele – postupy účtování, souvztažnosti, schémata účtování, příklady, nejčastější chyby, omyly a nesprávnosti, odkazy na právní předpisy – celkem 500 účtových skupin, účtů a analytik. Dále v něm najdete 2099 důležitých předpisů v úplném znění a dále vysvětlení 264 obecných pojmů zejména z oblasti účetnictví. Všechny komentáře, obecné pojmy a právní předpisy jsou navzájem propojeny více než 30 tisíci klikatelnými odkazy. Komfortní a přehledné prohlížení a ovládání. Internetová aktualizace všech účtů a hesel čtyřikrát ročně; aktualizace právních předpisů dvakrát měsíčně. Cena 4 500 Kč bez DPH (5 445 vč. DPH) zahrnuje prvopořízení a roční aktualizaci. Za další aktualizace zaplatíte již jen 2 800 Kč bez DPH ročně.

Delfína si můžete přímo objednat anebo si ho napřed po dobu 15 dnů bezplatně vyzkoušet. 

podle stavu k 1. 9. 2016

Cena: 5 445 Kč
včetně 21% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Bezplatné vyzkoušení účetního průvodce DELFÍN

Delfína si můžete po dobu 15 dnů bezplatně vyzkoušet; DVD zašleme na vyžádání.

Demoverzi Delfína si můžete bezplatně stáhnout zde.


Delfín je vědomostní systém, jehož smyslem je poskytnout radu a pomoc tam, kde v účetní praxi potřebujte vyřešit novou problematiku anebo si ověřit, že to co teď děláte, je správně. K tomu máte k dispozici 3 základní bloky informací, které jsou navzájem propojené:

 • účty = podrobné komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele včetně
  • postupů účtování
  • souvztažností,
  • příkladů,
  • upozornění na chyby,
  • vazeb na výkazy,
  • daňových souvislostí,
  • odkazů na právní předpisy a dalších,
 • hesla = výklady obecných pojmů,
 • předpisy = právní předpisy v kvalitě "ÚZ".

Všechny související informace jsou logicky provázané a dostupné na jedno kliknutí. Pro běžné situace obsahuje Delfín hotové příklady, u složitějších případů poskytne vodítko pro jejich řešení. Vědomosti obsažené v Delfínovi jsou uspořádané tak, aby poskytly jak návod a základní informace pro méně zkušené, tak i hlubší informace a souvislosti pro praktiky a profesionály. Začátečník si např. může promýšlet principy účetních operací na příkladech, souvztažnostech a schématech, zatímco odborník více využije vzájemných vazeb mezi jednotlivými účty, vazeb mezi účty a relevantními ustanoveními předpisů (zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy); obě skupiny použijí daňový pohled na účet, upozornění na nejčastější chyby a nesprávnosti, vazby na výkazy atp. 

Delfín může být propojený s vaším účetním SW, takže komentáře k jednotlivým účtům můžete "zavolat" přímo ze svého účetního programu - zjistěte si, zda Delfín spolupracuje s Vaším účetním systémem.

Autoři Delfína (auditoři a daňoví poradci) aktualizují průběžně celý jeho obsah takto:

- účty a hesla vždy podle stavu k 1. 1., 1. 5., 1. 9. a k 31. 12. každého roku,

- právní předpisy 2x měsíčně.

Při prvním pořízení Delfína obdržíte DVD s poslední platnou verzí a poté si prostřednictvím internetu stáhnete

- 3 postupné aktualizace účtů a hesel,

- 25 aktualizací právních předpisů,

- aktualizace účtů a hesel se provádějí v redakční uzávěrce vždy k 1. 1., 1. 5. a 1. 9. aktuálního roku,

to vše za cenu 4 500 Kč bez DPH. Za každé další roční aktualizační obodbí zaplatíte už jen 2 800 Kč bez DPH. 

Delfín pracuje v jednoduchém ovládacím prostředí plně respektujícím konvence operačního systému Windows. Člení se na tři základní bloky:

Účty - tento blok je stěžejní částí celé aplikace. Obsahuje komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele. Pro každý účet je k dispozici několik druhů informací: obecný výklad, základní souvztažnosti, upozornění na časté chyby, vztah k výkazům, účetní doklady, pojednání o daňových souvislostech, schémata a příklady účtování a nechybí také odkazy na relevantní právní předpisy. Všechny související informace jsou, stejně jako u hesel, přístupné na jediné kliknutí myši.

 

Hesla - tato část obsahuje výklady a komentáře k jednotlivým obecným pojmům z oblasti účetnictví a částečně z oblasti daní. Na každý pojem je opět nahlíženo z několika hledisek – obecného, účetního, daňového, z pohledu jiných předpisů a nejčastějších chyb. V závěru pojednání je obsažen klikatelný seznam souvisejících účtů, souvisejících hesel a odkazů na právní úpravu. 

 

Třetí blok tvoří ÚZ pro Windows, což není nic jiného než edice ÚZ převedená do elektronické verze. 

 

Všechny tři bloky Delfína jsou vzájemně v maximální možné míře propojené, což uživateli umožňuje komplexní pohled na daný problém. 

Systém dále podporuje vyhledávání, zápis uživatelských poznámek k jednotlivým heslům, účtům a právním předpisům, vkládání záložek atd.

Pozor! Nejde o systém pro vedení účetnictví, ale o komentáře, příklady, souvztažnosti, právní předpisy apod., tedy o vědomosti.

 

Historie a budoucnost

Delfín existuje od roku 2001 a je zpracováván týmem složeným z auditorů, daňových poradců a účetních specialistů. Po celou dobu existence provádíme nejen aktualizace obsahu Delfína v závislosti na změnách právních předpisů, ale pracujeme i na technických inovacích:

 • Od ledna 2008 je k dispozici naprosto ojedinělá funkce „analýza platnosti“, která umožní, abyste ještě dříve, než obdržíte aktualizaci účetních komentářů, mohli sami po každé změně právních předpisů zjistit, které účetní komentáře se změnily. Tím máte kdykoliv jistotu, že texty, které čtetě, platí. 
 • Od ledna 2009 je zavedena aktualizace po internetu, která 2x měsíčně umožňuje stažení aktualizovaných právních předpisů. Uživatel Delfína má tedy k dispozici stále čerstvé předpisy a současně může provádět analýzu platnosti účetních textů - Delfín tak narozdíl od jiných systémů nezastarává. 
 • Od 31. 12. 2010 nové formátování autorských textů (hesel a účtů). 
 • Od 1. 1. 2011spuštění verze 2.0 internetové aktualizace - celkové zrychlení jejího průběhu a zvýšení spolehlivosti. 
 • Od 1. 1. 2012 nová verze vyhledávání v textu (heslo, účet, předpis, ...) v aktuálním okně. 
 • Od 1. 5. 2014 bude uvolněna nová programová verze, která bude obsahovat nový a rychlejší databázový „stroj“, modernější grafické rozhraní, novou verzi fulltextového vyhledávače a optimalizaci internetové aktualizace.

Bezplatné vyzkoušení účetního průvodce DELFÍN

Delfína si můžete po dobu 15 dnů bezplatně vyzkoušet; DVD zašleme na vyžádání.

Demoverzi Delfína si můžete bezplatně stáhnout zde.

 

Účetnictví už dávno není "jednoduché", ale s Delfínem je přece jenom o něco jednodušší. Věříme, že si Delfína oblíbíte a že se přidáte k těm účetním, kteří ho už používají. 

 

Informace o síťových verzích nebo multilicencích (MLP): delfín@sagit.cz, 596 786 002.

 

Účetní průvodce Delfín spolupracuje se systémy těchto producentů:

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1139 - Daně z příjmů, evidence tržeb

ÚZ č. 1139 - Daně z příjmů, evidence tržeb

Sagit, a. s.

Zákon o daních z příjmů byl od lednového vydání změněn 4 dalšími novelami (mj. zvýšení daňového zvýhodnění na děti, změny ve zdanění příjmů z podílů na zisku, FKSP, sjednocení daňového režimu otevřených a uzavřených podílových fondů a další změny). Zařazen byl nový zákon o evidenci ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny aktuální změny k 1. 1. 2016. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy najdete v ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2015

Daňové zákony 2015

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1.1.2015. Zásadní změny nastaly u zákona o DPH, který byl dotčen 4 důležitými novelami. Podstatné změny jsou u zákona o daních z příjmů (247 změn a doplnění pro zdaňování fyzických i právnických osob), ...

Cena: 129 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 5. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 5. vydání

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ÚZ č. 1144 - Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1144 - Daň z přidané hodnoty

Sagit, a. s.

Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají elektronické formy formulářových podání, dovozu a vývozu, pokut za nepodání kontrolního hlášení, elektronické formy podání daňového přiznání a kontrolního hlášení (od prosince 2016 v souvislosti s elektronickou ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 3.vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.