Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských souvislostech a z pohledu české sankční politiky i právní úpravy de lege lata i de lege ferenda. Kniha tak čtenáři nabízí ucelený pohled na stěžejní výseč rozsáhlé problematiky sankční politiky a sankčního systému trestního práva, jíž trest odnětí svobody a jeho výkon bezesporu je.
autor: Věra Kalvodová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 9. 2016, 190 stran
ISBN: 978-80-7552-163-7

Cena: 340 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah
Použité zkratky - str.  VII
O autorce - str. VIII
Úvod - str. IX
Kapitola 1: K filozofii trestání (nejen) z pohledu trestního zákoníku - str. 1
1.1 Úvodem - str. 1
1.2 Reforma trestního práva a systém trestních sankcí - str. 5
1.2.1 Novelizační fáze reformy - str. 5
1.2.2 Rekodifikační fáze reformy - str. 8
Kapitola 2: Trest odnětí svobody de lege lata - str. 19
2.1 Úvodem - str. 19
2.2 Trest odnětí svobody v evropském právním prostřední - str. 19
2.2.1 Úvodem - str. 19
2.2.2 Aktivity Rady Evropy - str. 21
2.2.3 Corpus Juris - str. 32
2.2.4 Legislativa Evropské unie - str. 34
2.3 Ústavněprávní rámec trestu odnětí svobody - str. 39
2.4 Trest odnětí svobody v systému trestů - str. 41
2.4.1 Úvodem - str. 41
2.4.2 Nepodmíněný trest odnětí svobody - str. 41
2.4.3 Podmíněné odsouzení - str. 50
2.4.4 Podmíněné odsouzení s dohledem - str. 58
2.4.5 Výjimečný trest - str. 61
2.4.6 Náhradní trest odnětí svobody - str.  65
2.4.7 Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých - str.  66
Kapitola 3: Alternativní tresty 70
3.1 Úvodem - str. 70
3.2 Domácí vězení - str. 71
3.3 Obecně prospěšné práce - str. 82
3.4 Peněžitý trest 88
Kapitola 4: Vybrané otázky výkonu trestu odnětí svobody - str. 98
4.1 Úvodem - str.  98
4.2 Reforma vězeňství po roce 1989 - str. 98
4.3 K diferenciaci odsouzených - str. 106
4.4 Zacházení s odsouzenými - str. 123
4.5 Podmíněné propuštění - str. 144
Kapitola 5: Trest odnětí svobody a jeho výkon ve vybraných evropských právních úpravách - str. 150
5.1 Úvodem - str. 150
5.2 Anglie a Wales - str. 150
5.3 Belgie - str. 152
5.4 Dánsko - str. 154
5.5 Finsko - str. 156
5.6 Chorvatsko - str. 158
5.7 Itálie - str. 160
5.8 Litva - str. 163
5.9 Německo - str. 164
5.10 Polsko - str. 166
5.11 Rakousko - str. 168
5.12 Slovensko - str. 170
Závěry - str. 173
Přehled literatury - str. 179
Summary - str. 185
Věcný rejstřík - str. 187

Další nabídka k tématu

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Petra Vítková - Wolters Kluwer, a. s.

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.