Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských souvislostech a z pohledu české sankční politiky i právní úpravy de lege lata i de lege ferenda. Kniha tak čtenáři nabízí ucelený pohled na stěžejní výseč rozsáhlé problematiky sankční politiky a sankčního systému trestního práva, jíž trest odnětí svobody a jeho výkon bezesporu je.
autor: Věra Kalvodová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 9. 2016, 190 stran
ISBN: 978-80-7552-163-7

Cena: 340 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah
Použité zkratky - str.  VII
O autorce - str. VIII
Úvod - str. IX
Kapitola 1: K filozofii trestání (nejen) z pohledu trestního zákoníku - str. 1
1.1 Úvodem - str. 1
1.2 Reforma trestního práva a systém trestních sankcí - str. 5
1.2.1 Novelizační fáze reformy - str. 5
1.2.2 Rekodifikační fáze reformy - str. 8
Kapitola 2: Trest odnětí svobody de lege lata - str. 19
2.1 Úvodem - str. 19
2.2 Trest odnětí svobody v evropském právním prostřední - str. 19
2.2.1 Úvodem - str. 19
2.2.2 Aktivity Rady Evropy - str. 21
2.2.3 Corpus Juris - str. 32
2.2.4 Legislativa Evropské unie - str. 34
2.3 Ústavněprávní rámec trestu odnětí svobody - str. 39
2.4 Trest odnětí svobody v systému trestů - str. 41
2.4.1 Úvodem - str. 41
2.4.2 Nepodmíněný trest odnětí svobody - str. 41
2.4.3 Podmíněné odsouzení - str. 50
2.4.4 Podmíněné odsouzení s dohledem - str. 58
2.4.5 Výjimečný trest - str. 61
2.4.6 Náhradní trest odnětí svobody - str.  65
2.4.7 Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých - str.  66
Kapitola 3: Alternativní tresty 70
3.1 Úvodem - str. 70
3.2 Domácí vězení - str. 71
3.3 Obecně prospěšné práce - str. 82
3.4 Peněžitý trest 88
Kapitola 4: Vybrané otázky výkonu trestu odnětí svobody - str. 98
4.1 Úvodem - str.  98
4.2 Reforma vězeňství po roce 1989 - str. 98
4.3 K diferenciaci odsouzených - str. 106
4.4 Zacházení s odsouzenými - str. 123
4.5 Podmíněné propuštění - str. 144
Kapitola 5: Trest odnětí svobody a jeho výkon ve vybraných evropských právních úpravách - str. 150
5.1 Úvodem - str. 150
5.2 Anglie a Wales - str. 150
5.3 Belgie - str. 152
5.4 Dánsko - str. 154
5.5 Finsko - str. 156
5.6 Chorvatsko - str. 158
5.7 Itálie - str. 160
5.8 Litva - str. 163
5.9 Německo - str. 164
5.10 Polsko - str. 166
5.11 Rakousko - str. 168
5.12 Slovensko - str. 170
Závěry - str. 173
Přehled literatury - str. 179
Summary - str. 185
Věcný rejstřík - str. 187

Další nabídka k tématu

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.