Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018.

Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.

Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.

V publikaci naleznete například:
•sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí,
•důležité termíny,
•daňové odpisy,
•sazby cestovních náhrad,
•vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
•přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory,
•přehled důchodů,
•přehled smluvních vztahů podle nového občanského zákoníku,
•adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH,
•přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti,
•sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných stát.

autor: Wolters Kluwer vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 4. 2018, 448 stran
ISBN: 978-80-7552-987-9

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah

Seznam souvisejících právních předpisů - str. 18
1 Daně - str. 23
1.1 Daň z příjmů fyzických osob – obecně - str. 23
1.2 Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel - str. 39
1.3 Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost - str. 41
1.4 Daň z příjmů právnických osob - str. 52
1.5 Daň z příjmů – společná ustanovení - str. 62
1.6 Daňové odpisy - str. 85
1.7 Daňové rezervy a opravné položky - str. 104
1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 - str. 111
1.9 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 119
1.10 Daň z nemovitých věcí - str. 123
1.11 Daň silniční - str. 133
1.12 Ekologické daně - str. 139
1.13 Spotřební daně - str. 141
1.14 Daň z přidané hodnoty - str. 157
1.15 Ostatní daňové a související předpisy - str. 185
1.16 Placení daní / daňový řád / poplatky / sankce - str. 187
1.17 Mezinárodní zdanění - str. 232
2 Cestovní náhrady - str.  247
2.1 Přehled cestovních náhrad - str. 247
2.2 Sazby stravného v tuzemsku - str. 248
2.3 Základní sazby stravného v cizí měně - str. 250
2.4 Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel - str. 257
2.5 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance - str. 258
2.6 Přehled vzdáleností mezi vybranými městy v ČR - str. 261
2.7 Přehled vzdáleností mezi vybranými evropskými městy - str. 267
3 Účetnictví. - str. 271
3.1 Účetní jednotky - str. 271
3.2 Formy vedení účetnictví - str. 273
3.3 Účetní závěrka a její rozsah - str.  275
3.4 Prováděcí předpisy a standardy - str. 278
3.5 Účetní období - str. 279
3.6 Účtová osnova - str. 280
3.7 Podmínky pro audit - str. 282
3.8 Podmínky pro konsolidaci - str. 284
3.9 Zveřejňování údajů z účetní závěrky - str. 286
4 Mzdy a platy - str. 288
4.1 Minimální mzda - str. 289
4.2 Zaručená mzda - str. 290
4.3 Ztížené pracovní prostředí - str. 291
4.4 Počet pracovních dnů (hodin) - str. 292
5 Pojištění – pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 293
5.1 Splatnost pojistného - str. 296
5.2 Sazby pojistného - str. 296
6 Zdravotní pojištění - str. 301
6.1 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 301
6.2 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 302
6.3 Vyměřovací základ OSVČ - str. 304
6.4 Vyměřovací základ pojistného u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát - str. 305
6.5 Vyměřovací základ u osoby bez zdanitelných příjmů - str. 306
6.6 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 306
6.7 Vybrané povinnosti ve vztahu k zdravotnímu pojištění - str. 308
6.8 Číselník zdravotních pojišťoven - str. 309
7 Pojistné na sociální zabezpečení - str. 310
7.1 Zaměstnanci a jejich vyměřovací základ. - str. 310
7.2 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na sociální zabezpečení - str. 315
7.3 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 320
7.4 Vybrané povinnosti ve vztahu k sociálnímu zabezpečení - str. 324
8 Nemocenské pojištění - str.  326
8.1 Přehled dávek - str. 326
8.2 Výše dávek nemocenského pojištění - str. 328
9 Důchody - str. 337
9.1 Přehled druhů důchodů - str. 337
9.2 Starobní důchod - str. 339
9.3 Invalidní důchod - str. 346
10 Důchodové spoření - str. 348
10.1 Způsob ukončení důchodového spoření - str. 348
11 Životní a existenční minimum - str. 350
12 Státní sociální podpora - str. 352
12.1 Přehled dávek státní sociální podpory - str.  352
13 Dávky pěstounské péče - str. 360
13.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - str.  360
13.2 Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 361
13.3 Odměna pěstouna - str. 361
13.4 Příspěvek při převzetí dítěte – osobě pečující - str. 362
13.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – osobě pečující - str. 363
14 Finance - str. 364
14.1 Základní sazby ČNB – vývoj od roku 2001 - str. 364
14.2 Číselník účastníků platebního styku v ČR (ČKPS) - str.  366
14.3 Jednotné kurzy pro zdaňovací období 2007 až 2017 - str. 369
14.4 Stanovení kurzů pro daňové účely - str. 372
15 Živnostenský zákon - str. 379
15.1 Definice živnosti - str.  379
15.2 Co není živností - str.  379
15.3 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 382
15.4 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 382
15.5 Překážky provozování živnosti - str.  383
15.6 Lhůty podle ŽZ - str.  384
15.7 Řemeslné živnosti - str. 385
15.8 Vázané živnosti - str. 387
15.9 Koncesované živnosti - str. 389
15.10 Volná živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ - str. 391
16 Smluvní vztahy podle občanského zákoníku - str. 395
16.1 Převedení věci do vlastnictví jiného - str. 395
16.2 Přenechání věci k užití jinému - str. 396
16.3 Závazky ze schovacích smluv - str. 397
16.4 Závazky ze smluv příkazního typu - str. 397
16.5 Zájezd - str. 398
16.6 Závazky ze smluv o přepravě - str.  399
16.7 Dílo - str. 399
16.8 Péče o zdraví - str. 399
16.9 Kontrolní činnost - str. 400
16.10 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 400
16.11 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 401
16.12 Společnost - str. 401
16.13 Tichá společnost - str. 402
16.14 Závazky z odvážných smluv - str. 402
16.15 Nepojmenovaná smlouva - str.  403
17 Evropa - str. 404
17.1 Evropská unie - str. 404
17.2 Daňová politika v Evropské unii - str. 407
Rejstřík - str. 428

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Ivana Rindová - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018. Zapracovány aktuální legislativní změny Výklad v této publikaci ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Magdaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...

Cena: 398 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.