Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018.

Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.

Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.

V publikaci naleznete například:
•sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí,
•důležité termíny,
•daňové odpisy,
•sazby cestovních náhrad,
•vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
•přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory,
•přehled důchodů,
•přehled smluvních vztahů podle nového občanského zákoníku,
•adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH,
•přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti,
•sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných stát.

autor: Wolters Kluwer vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 4. 2018, 448 stran
ISBN: 978-80-7552-987-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah

Seznam souvisejících právních předpisů - str. 18
1 Daně - str. 23
1.1 Daň z příjmů fyzických osob – obecně - str. 23
1.2 Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel - str. 39
1.3 Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost - str. 41
1.4 Daň z příjmů právnických osob - str. 52
1.5 Daň z příjmů – společná ustanovení - str. 62
1.6 Daňové odpisy - str. 85
1.7 Daňové rezervy a opravné položky - str. 104
1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 - str. 111
1.9 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 119
1.10 Daň z nemovitých věcí - str. 123
1.11 Daň silniční - str. 133
1.12 Ekologické daně - str. 139
1.13 Spotřební daně - str. 141
1.14 Daň z přidané hodnoty - str. 157
1.15 Ostatní daňové a související předpisy - str. 185
1.16 Placení daní / daňový řád / poplatky / sankce - str. 187
1.17 Mezinárodní zdanění - str. 232
2 Cestovní náhrady - str.  247
2.1 Přehled cestovních náhrad - str. 247
2.2 Sazby stravného v tuzemsku - str. 248
2.3 Základní sazby stravného v cizí měně - str. 250
2.4 Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel - str. 257
2.5 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance - str. 258
2.6 Přehled vzdáleností mezi vybranými městy v ČR - str. 261
2.7 Přehled vzdáleností mezi vybranými evropskými městy - str. 267
3 Účetnictví. - str. 271
3.1 Účetní jednotky - str. 271
3.2 Formy vedení účetnictví - str. 273
3.3 Účetní závěrka a její rozsah - str.  275
3.4 Prováděcí předpisy a standardy - str. 278
3.5 Účetní období - str. 279
3.6 Účtová osnova - str. 280
3.7 Podmínky pro audit - str. 282
3.8 Podmínky pro konsolidaci - str. 284
3.9 Zveřejňování údajů z účetní závěrky - str. 286
4 Mzdy a platy - str. 288
4.1 Minimální mzda - str. 289
4.2 Zaručená mzda - str. 290
4.3 Ztížené pracovní prostředí - str. 291
4.4 Počet pracovních dnů (hodin) - str. 292
5 Pojištění – pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 293
5.1 Splatnost pojistného - str. 296
5.2 Sazby pojistného - str. 296
6 Zdravotní pojištění - str. 301
6.1 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 301
6.2 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 302
6.3 Vyměřovací základ OSVČ - str. 304
6.4 Vyměřovací základ pojistného u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát - str. 305
6.5 Vyměřovací základ u osoby bez zdanitelných příjmů - str. 306
6.6 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 306
6.7 Vybrané povinnosti ve vztahu k zdravotnímu pojištění - str. 308
6.8 Číselník zdravotních pojišťoven - str. 309
7 Pojistné na sociální zabezpečení - str. 310
7.1 Zaměstnanci a jejich vyměřovací základ. - str. 310
7.2 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na sociální zabezpečení - str. 315
7.3 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 320
7.4 Vybrané povinnosti ve vztahu k sociálnímu zabezpečení - str. 324
8 Nemocenské pojištění - str.  326
8.1 Přehled dávek - str. 326
8.2 Výše dávek nemocenského pojištění - str. 328
9 Důchody - str. 337
9.1 Přehled druhů důchodů - str. 337
9.2 Starobní důchod - str. 339
9.3 Invalidní důchod - str. 346
10 Důchodové spoření - str. 348
10.1 Způsob ukončení důchodového spoření - str. 348
11 Životní a existenční minimum - str. 350
12 Státní sociální podpora - str. 352
12.1 Přehled dávek státní sociální podpory - str.  352
13 Dávky pěstounské péče - str. 360
13.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - str.  360
13.2 Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 361
13.3 Odměna pěstouna - str. 361
13.4 Příspěvek při převzetí dítěte – osobě pečující - str. 362
13.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – osobě pečující - str. 363
14 Finance - str. 364
14.1 Základní sazby ČNB – vývoj od roku 2001 - str. 364
14.2 Číselník účastníků platebního styku v ČR (ČKPS) - str.  366
14.3 Jednotné kurzy pro zdaňovací období 2007 až 2017 - str. 369
14.4 Stanovení kurzů pro daňové účely - str. 372
15 Živnostenský zákon - str. 379
15.1 Definice živnosti - str.  379
15.2 Co není živností - str.  379
15.3 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 382
15.4 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 382
15.5 Překážky provozování živnosti - str.  383
15.6 Lhůty podle ŽZ - str.  384
15.7 Řemeslné živnosti - str. 385
15.8 Vázané živnosti - str. 387
15.9 Koncesované živnosti - str. 389
15.10 Volná živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ - str. 391
16 Smluvní vztahy podle občanského zákoníku - str. 395
16.1 Převedení věci do vlastnictví jiného - str. 395
16.2 Přenechání věci k užití jinému - str. 396
16.3 Závazky ze schovacích smluv - str. 397
16.4 Závazky ze smluv příkazního typu - str. 397
16.5 Zájezd - str. 398
16.6 Závazky ze smluv o přepravě - str.  399
16.7 Dílo - str. 399
16.8 Péče o zdraví - str. 399
16.9 Kontrolní činnost - str. 400
16.10 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 400
16.11 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 401
16.12 Společnost - str. 401
16.13 Tichá společnost - str. 402
16.14 Závazky z odvážných smluv - str. 402
16.15 Nepojmenovaná smlouva - str.  403
17 Evropa - str. 404
17.1 Evropská unie - str. 404
17.2 Daňová politika v Evropské unii - str. 407
Rejstřík - str. 428

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2019

Meritum - Mzdy 2019

Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.